Je to tu! Putin nariadil zákaz vývozu surovín a produktov z Ruska na Západ

Ruský prezident Putin vracia úder v podobe sankcii proti západným subjektom. Rusko tak zakáže vývoz surovín a produktov subjektom či osobám, ktoré momentálne nie sú známe.

Ruský prezident Vladimír Putin podpísal nariadenie o zavedení odvetných sankcií reagujúcich na „nepriateľské kroky niektorých krajín a medzinárodných organizácií“.

Nariadenie zakazuje uzatváranie obchodov s fyzickými i právnickými osobami, ktorých sa odvetné sankcie budú týkať, a zároveň umožňuje obchodným stranám v Rusku, aby neplnili záväzky voči týmto subjektom. Nariadenie tiež znemožní vývoz výrobkov a surovín z Ruska „v prospech týchto osôb“.

„Federálne štátne orgány, štátne orgány Ruskej federácie, iné štátne orgány, miestne úrady, organizácie a fyzické osoby v pôsobnosti Ruskej federácie vychádzajú zo skutočnosti, že odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto vyhlášky sa vo vzťahu k niektorým právnickým a fyzickým osobám a nimi ovládaným organizáciám uplatňujú zvláštne ekonomické opatrenia,” stojí v ďalej v dokumente.

Zelenskyj hovorí, že Moskva zabudla na lekcie z 2. svetovej vojny

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pondelkovom nočnom prejave obvinil Moskvu, že zabudla na lekcie z druhej svetovej vojny po tom, čo ruský minister zahraničia vyhlásil, že Adolf Hitler „mal židovskú krv“.

Sergej Lavrov sa týmto komentárom snažil ospravedlniť ruské líčenie Ukrajiny ako „nacistickej“ – napriek skutočnosti, že jej prezident je Žid –, čo vyvolalo odsúdenie zo strany Izraela.