Vakcíny proti demencii? Bude to niekedy možné ?

Množstvo vakcín proti demencii je v súčasnosti v rôznych štádiách klinických skúšok na štúdium ich účinnosti a bezpečnosti. 

A Dr. Agadjanyan je súčasťou tímu Inštitútu molekulárnej medicíny (IMM), ktorý vyvíja vakcínu proti Alzheimerovej chorobe.

„Naším cieľom bolo vyvinúť vakcínu, ktorá dokáže navodiť dostatočnú hladinu protilátok zaočkovaných starších ľudí s neporušenými kognitinymi funkciami a oddialiť/zastaviť nástup Alzheimerovej choroby,“ vysvetlil.

„Vyvinuli sme unikátny typ vakcíny založený na technológii univerzálnej platformy MultiTEP, ktorú sme vyvinuli v IMM. Táto platforma stimuluje pamäť a pomocné T bunky, ktoré následne aktivujú B bunky, aby produkovali protilátky oveľa vyššou rýchlosťou – až 10-krát – ako vakcíny, ktoré sa v súčasnosti používajú v klinických štúdiách. Pri veľkom počte produkovaných protilátok je cieľom zabrániť/potlačiť zhlukovanie beta-amyloidu a/alebo tau proteínu a zastaviť alebo aspoň oddialiť nástup ochorenia.“

Dr. Michael G. Agadjanyan

Kedy bude dostupná vakcína proti demencii?

Dr. Merrill povedal, že chvíľu potrvá, kým budú vakcíny pre verejnosť dostupné.

„Kým vakcína prejde procesom vývoja, klinickými skúškami uplynie niekoľko rokov,“ zdôraznil.

„Je potrebný ďalší výskum vo veľkých, rôznorodých ľudských populáciách, kým budeme môcť zhodnotiť potenciálnu užitočnosť vakcíny na ochranu pred alebo na liečbu Alzheimerovej choroby.“

„Ak sa pozriete na pokusy v počiatočnom štádiu, plánovanie alebo dávkovanie vakcín môže byť dosť variabilné,“ uviedol. „Podľa koncepcie by ste mohli dúfať, že dostanete len jednu dávku vakcíny a budete chránení, ale realita môže byť taká, že vakcín môže byť niekoľko. Jeden návrh je očkovanie každý mesiav v priebehu jedného roka .“

„A otázka je, aký záujem budú mať ľudia o to?“ spýtal sa doktor Merrill. „Je jasné, že ak vás skutočne ochráni a zabráni tomu, aby ste dostali Alzheimera, myslím si, že ľudia by sa postavili do radu a mali by o to veľký záujem. Ale je to neisté, všetko to závisi od vývoja.“


Budú vakcíny proti demencii naozaj účinné?

Na druhej strane stojí Dr. Karl Herrup, profesor neurobiológie na Lekárskej fakulte v Pittsburgu. Uviedol, že vakcíny proti demencii sa pokúšajú využiť silu imunitného systému na boj proti demencii a všetky sú založené na hypotéze.

„Zlou správou je, že napriek tomuto biochemickému úspechu nemá terapia žiadny zmysluplný klinický prínos. V niektorých štúdiách ľudia užívajúci tento liek skutočne dopadli horšie ako tí, ktorí užívali placebo. Mnohí z nás, vrátane mňa, dlho tvrdili, že hypotéza o demencii stojí na neistých základoch.“

povedal Dr. Herrup

„Výsledky boli pre nás trpkým sklamaním,“ dodal Dr. Herrup. „Radšej by som sa mýlil a mal účinnú terapiu Alzheimerovej choroby, ako by som mal mať pravdu a nechať milióny ľudí naďalej trpieť, ale výsledky neboli prekvapujúce.“

„Predpokladám, že žiadna z týchto terapií zmysluplne nezmení priebeh choroby,“ pokračoval. „Potrvá roky, kým budú dostupné nejaké zmysluplné terapie. V súčasnosti sú najlepšie prístupy nefarmakologické.“

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *