Ukrajina poslala Maďarsku kontaminované obilie

S kvalitou ukrajinského obilia dodávaného do Maďarska sú vážne problémy. Predchádzajúce obavy teraz potvrdili výsledky celoštátneho vyšetrovania, ktoré od februára koordinuje Národný úrad pre bezpečnosť potravinového reťazca (Nébih).

Medzi obilím uskladneným v Maďarsku a nakúpeným z Ukrajiny je veľa položiek, ktoré sa nemôžu uvádzať na trh v súlade s prísnymi predpismi Európskej únie a maďarskými predpismi o ochrane rastlín, vysvetlilo ministerstvo poľnohospodárstva.

GMO kukurica a chemikálie vo všetkých množstvách

Pri vyšetrovaní ukrajinského obilia od februára úrady vo viacerých prípadoch zistili kontamináciu sójou a kukuricou mykotoxínmi, ale medzi dávkami sa našlo aj obilie kontaminované pesticídmi.

V niektorých dodávkach kukurice odborníci našli aj kontamináciu GMO. Geneticky modifikovaná kukurica bola zhabaná a dávky budú zničené.

Počas testov sa našla aj kukurica kontaminovaná infikovanými semenami. Balené osivo obsahuje chemikálie a iné prípravky na ochranu rastlín, ktoré ho robia odolnejším, a tak pomáhajú rastlinám klíčiť. Tieto syntetické látky zároveň znečisťujú životné prostredie, prispievajú k úhynu včiel a iného hmyzu a vo výrobkoch sa dajú zistiť, čo znamená, že pri konzumácii sú pre človeka škodlivé.

Vo februári minister poľnohospodárstva István Nagy nariadil prísne kontroly kvality a bezpečnosti potravinového reťazca obilia dovážaného z Ukrajiny do Maďarska. Odborníci na vzorky odobraté z položiek nájdených v skladoch obilia:

Vykonali testy na prítomnosť rezíduí GMO a pesticídov a toxínov,
Kontrolovali aj podmienky skladovania, možnú prítomnosť skladových škodcov,
a vysledovateľnosť.

Problémy môžu byť aj s ukrajinskou múkou

Vnútroštátne kontroly sa týkali nielen nespracovaných obilnín, ale aj pšeničnej múky ukrajinského pôvodu dovážanej do Maďarska, keďže obavy vyvolávala aj jej kvalita. Kontroly múky sú rozsiahle

  • na obsah popola v sušine,
  • na obsah vlhkosti,
  • pre skupinu hodnôt na pečenie,
  • na obsah pesticídov
  • a rádiologické testy.

Používanie kontaminovaného obilia je zakázané

Maďarské podniky, ktoré používajú ukrajinské obilie, sú priamo zodpovedné za to, aby používali len obilie, ktoré je v súlade s predpismi EÚ a vnútroštátnymi predpismi. Kontaminované suroviny zistené pri testoch sa nedostali k maďarským spotrebiteľom, dodalo ministerstvo poľnohospodárstva.

Nébih predtým informoval portál Napi.hu, že v Európskej únii

platí zákaz používania 22 účinných látok, ktoré sú povolené na Ukrajine.

To však neznamená, že by sa mohol zaviesť zákaz dovozu účinných látok, ak je ich obsah nižší ako limit MRL stanovený nariadením EÚ.

Ak je plodina kontaminovaná látkou, ktorá je v EÚ alebo v Maďarsku zakázaná alebo nepovolená, z hľadiska bezpečnosti je rozhodujúci tzv. maximálny limit rezíduí, t. j. limitná hodnota povoleného prípravku na ochranu rastlín. Plodiny kontaminované pod hranicou MRL sa môžu legálne dovážať do EÚ napriek zákazu účinnej látky v EÚ.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *