Médiá mlčia: Zmena práv a slobôd navždy? G20 sa zhodla na novom nariadení

Skupina G20 vo svojom záverečnom komuniké vydala formálny dekrét, v ktorom podporuje očkovacie pasy ako prípravu na prípadnú budúcu reakciu na pandémiu. Indonézsky minister zdravotníctva Budi Gunadi Sadikin, ktorý sa k tejto záležitosti vyjadril v mene hostiteľskej krajiny G20, už skôr na summite vyzval na zavedenie „digitálneho zdravotného certifikátu“ využívajúceho štandardy WHO.

Sadikin sa zasadzoval o to, aby vznikol takzvaný „digitálny zdravotný certifikát“, ktorý by ukazoval, či bola osoba „riadne očkovaná alebo testovaná“, takže až potom „sa môžete pohybovať“. Pozrite sa na jeho komentáre, ktoré predniesol počas panelovej diskusie na summite G20 na Bali na začiatku týždňa…

Trochu vágnejšie formulovaná verzia týchto odporúčaní bola zahrnutá do oficiálneho vyhlásenia lídrov G20, ktoré vyzýva na zavedenie digitálnych certifikátov COVID-19, alebo často jednoducho nazývaných očkovacie pasy.

Časť záverečného komuniké, ktorá je pretlačená a k dispozícii na internetových stránkach Bieleho domu a ktorá sa zaoberá vakcínami a pandémiou COVID-19, začína slovami: „Uznávame, že rozsiahle očkovanie proti COVID-19 je globálnym verejným statkom, a budeme sa usilovať o zabezpečenie včasného, spravodlivého a všeobecného prístupu k bezpečným, cenovo dostupným, kvalitným a účinným vakcínam, terapeutikom a diagnostikom (VTD).“

Hoci opisuje potrebu väčšej spolupráce medzi štátmi počas akejkoľvek budúcej reakcie na pandémiu, v tejto časti pokračuje: „Sme aj naďalej odhodlaní zakotviť viacodvetvový prístup „Jedno zdravie“ a posilniť globálny dohľad, vrátane genomického dohľadu, s cieľom odhaliť patogény a antimikrobiálnu rezistenciu (AMR) , ktoré môžu ohroziť ľudské zdravie.“

A ďalej je v článku 23 uvedené nasledujúce:

Uznávame význam spoločných technických noriem a metód overovania v rámci IHR (2005) pre uľahčenie bezproblémového medzinárodného cestovania, interoperability a uznávania digitálnych riešení a nedigitálnych riešení, vrátane dokladov o očkovaní.

Podporujeme pokračovanie medzinárodného dialógu a spolupráce na vytváraní dôveryhodných globálnych digitálnych zdravotníckych sietí ako súčasti úsilia o posilnenie prevencie a reakcie na budúce pandémie, ktoré by mali využiť a stavať na úspechu existujúcich štandardov a digitálnych certifikátov COVID-19.

Zaujímavé je, že ďalší odsek formálneho vyhlásenia, článok 24, ďalej opisuje potrebu globálnych inštitúcií bojovať proti „dezinformáciám“.

Článok 24 záverečného vyhlásenia skupiny G20 sa začína slovami: „Pandémia COVID-19 urýchlila transformáciu digitálneho ekosystému a digitálnej ekonomiky.“.

A ďalej vedie k nasledujúcemu vyhláseniu v ďalšej časti: „Uznávame, že je dôležité čeliť dezinformačným kampaniam, kybernetickým hrozbám, zneužívaniu internetu a zaistiť bezpečnosť infraštruktúry pre pripojenie.“

Ako teda mnohí predpovedali už na začiatku pandémie (a všetci boli odmietnutí a odsúdení ako „konšpirační teoretici“), budúci navrhovaný štandardizovaný očkovací pas bude sprevádzaný úsilím o väčšiu štandardizáciu a policajnú ochranu proti „dezinformáciám“ – pravdepodobne pôjde o akýkoľvek prejav kritický k typu režimu , ktorý chcú zaviesť vedúci predstavitelia G20.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *