Je to tu! Na Slovensku ruší štát pôrodnice, mamičku budú musieť chodiť rodiť ďalej

Pôrodnice v Snine, Kráľovskom Chlmci, Revúcej, Myjave a Partizánskom zaniknú od tohto roku. Ide o pôrodnice, kde sa narodí menej ako 400 detí ročne. Pacientky budú presunuté do nemocníc v okolí.

Rezort zdravotníctva v rámci ďalšej fázy optimalizácie siete nemocníc, ktorú predstavil štátny tajomník ministerstva zdravotníctva Michal Palkovič vo štvrtok (6.4.), sa rozhodol presunúť pôrodnice, ktoré nedosahujú požadované množstvo pôrodov. Okolité nemocnice sa však vyjadrili, že presunuté pôrody dokážu zvládnuť.

Pacientky z oblasti Sniny budú prijímané v nemocniciach v Humennom, Vranove nad Topľou a Michalovciach. Z Kráľovského Chlmca sa pôrody presunú do Trebišova a Michaloviec. Pacientky z Revúcej budú prijímané v Rožňave a Rimavskej Soboty, z Myjavy v Skalici, Piešťanoch a Trenčíne a pacientky z Partizánskeho v Topoľčanoch a Bojniciach.

V prvej fáze optimalizácie siete nemocníc ministerstvo zdravotníctva rozdelilo nemocnice do piatich úrovní a určilo základné povinné medicínske programy, ktoré musia v danej úrovni spĺňať. V druhej fáze ministerstvo rozhodlo o doplnkových programoch, pričom zo celkového počtu 1 075 požiadaviek schválilo približne 77 percent. Pri rozhodovaní sa prihliadalo na to, či daný program môže byť poskytovaný, či je po ňom dopyt, ale aj na to, či nemocnica spĺňa personálne a materiálno-technické vybavenie na jeho poskytovanie.

Podmienkou na zachovanie pôrodníc bolo, aby daná nemocnica vykonala minimálne 400 pôrodov ročne. Výsledkom druhej fázy optimalizácie je zánik pôrodníc v Snine, Kráľovskom Chlmci, Revúcej, Myjave a Partizánskom, kde sa ročne narodí menej ako 400 detí. Pacientky budú presunuté do okolitých nemocníc, ktoré deklarovali, že zvládnu prijímať presunuté pôrody.

Konkrétne pacientky z okolia Sniny budú prijímať nemocnice v Humennom, Vranove nad Topľou a Michalovciach. Pacientky z Kráľovského Chlmca budú musieť cestovať do Trebišova a Michaloviec, z Revúcej do Rožňavy a Rimavskej Soboty, z Myjavy do Skalice, Piešťan a Trenčína a pacientky z Partizánskeho budú prijímať v Topoľčanoch a Bojniciach.

V súvislosti s optimalizáciou siete nemocníc povedal štátny tajomník ministerstva zdravotníctva Michal Palkovič, že rezort zdravotníctva zefektívni komunikáciu a bude pokračovať v hodnotení v ďalšom kole. Nemocnice budú môcť žiadať o doplnkové programy opätovne do konca mája. Ministerstvo bude prihliadať aj na špecifiká jednotlivých regiónov a zohľadní ich v hodnotení. Okrem toho sa plánuje spoločná návšteva regiónov a nemocníc s predstaviteľmi samosprávnych krajov a odborným tímom.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *