Hegerovi napísali list desiatky organizácii: Zastavte Lengvarského a postavte sa proti LGBTI!

Premiérovi Hegerovi adresovali list desiatky slovenských organizácii, v ktorom ho vyzývajú, aby odmietol a zrušil dva dokumenty, ktoré sú pod gesciou ministerstva zdravotníctva a Vladimírom Lengvarským. Ide o dokumenty týkajúce sa transsexuality a zmeny pohlavia

Prinášame Vám celé znenie otvoreného listu:

Vážený pán premiér SR, Eduard Heger,

s vážnym znepokojením sledujeme procesy, ktoré prebiehajú už niekoľko mesiacov na pôde Ministerstva zdravotníctva SR, a ktoré vedú k ideologickému a jednostrannému prístupu k téme transsexuality. Snahy prijať dokumenty, ktoré nie sú v záujme pacientov, ani v záujme celej spoločnosti sa zvlášť zrýchlili po hanebnej vražde na Zámockej ulici v Bratislave, ktorá sa nás všetkých hlboko dotkla. Žiaľ táto tragédia sa zneužíva na presadenie politickej agendy a na tlak na Vás, politikov, aby ste ustúpili požiadavkám LGBT lobby.
Spomenuté procesy sa týkajú zavádzania jednosmerných a jednostranných medicínskych postupov pri liečbe osôb s transsexualizmom (pozn. transsexualizmus je porucha uvedená v Medzinárodnej klasifikácii chorôb WHO (MKCH 10) v kapitole V. Duševné poruchy a poruchy správania, v časti Porucha pohlavnej identity, s kódom diagnózy F 64.0) a napokon sa budú týkať právnych postupov súvisiacich s úradnou „zmenou pohlavia“.

Minister Lengvarský na jar tohto roku prijal Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na zjednotenie postupov poskytovania zdravotnej starostlivosti ku zmene pohlavia pred vydaním lekárskeho posudku o zmene pohlavia osoby administratívne evidovaného v matrike (ďalej usmernenie), ktoré mal následne po tlaku vlastného poslaneckého klubu obratom zrušiť. Usmernenie nezrušil, iba pozastavil jeho účinnosť a urobil tak až o takmer dva týždne po prísľube. Usmernenie má byť pozastavené len dovtedy, kým budú vydané štandardné postupy pre diagnostickú jednotku F 64.0 transsexualizmus (ďalej štandardy).

V ostatných dňoch mali byť štandardy prijaté, čo sa našťastie nestalo, nakoľko obsahovali len jednosmerný a ideologicky jednostranný postup pri liečbe osôb s transsexualizmom. Skutočná liečba a snaha o zosúladenie mysle a pocitov s biologickým pohlavím osoby bola označená za neetickú a neefektívnu. Pritom telo týchto pacientov je úplne zdravé; problém je nesprávne vnímanie seba ako človeka opačného pohlavia. Preto sa terapia musí sústrediť práve na uzdravenie mysle a prijatie seba samého v súlade s biologickou realitou. Štandardy ponúkli presne opačnú cestu, a to viesť pacientov k tzv. „zmene pohlavia“, hoci vieme, že nič také nie je biologicky možné, a teda k nezvratným krokom so závažnými následkami na zdraví, mutilácii pohlavných orgánov, neplodnosti a celoživotnému užívaniu hormónov opačného pohlavia (k tzv. tranzícii – „zmene pohlavia“).

Uvedomujeme si citlivosť a zložitosť situácie týchto osôb a súcitíme s ich stavom. Uvedený jednostranný prístup obsiahnutý v aktuálnom návrhu štandardov znemožní lekárom, ktorí sa budú chcieť dôsledne venovať liečbe a snahe o sebaprijatie svojich pacientov, oficiálne realizovať liečbu a skutočne tak pomáhať svojim pacientom bez odstraňovania zdravých orgánov či chemického kastrovania. Rovnako platí, že tieto štandardy by poškodili záujem pacientov s pohlavnou dysfóriou dostať skutočnú liečbu, ktorá by im podľa štandardov musela byť zo strany lekárov a psychológov odopretá.

Medicínske štandardy a spomenuté usmernenie majú následne spôsobiť zápis nepravdivej skutočnosti do úradných štátnych dokumentov formou úradnej „zmeny pohlavia“, napriek tomu, že pohlavie je biologicky striktne dané už pred narodením a nemožno ho zmeniť ani administratívne, ani chirurgickými zmenami pohlavných orgánov, ani chemickými kastráciami. Domnievame sa, že tu navrhovatelia týmto postupom a zámerne žiadanými dôsledkami prekračujú úplne svoju medicínsku kompetenciu. Administratívne úkony nie sú a nemôžu byť súčasťou liečby, rovnako ako štátny administratívny úradník nie je medicínskym pracovníkom. Zároveň takéto administratívne úkony obmedzujú ústavne chránené práva a slobody ostatných osôb, ktoré si oprávnene myslia a aj konajú na základe biologicky nezmeniteľného pohlavia a pohlavie považujú za zásadnú vec na rozlišovanie v mnohých životných situáciách.

Vážený pán premiér,
žiadame Vás, aby ste odmietli a zrušili obidva ideologické a jednostranné dokumenty pripravené pod gesciou ministra Lengvarského a zasadili sa o to, aby bola osobám, ktoré trpia poruchou pohlavnej identity, poskytovaná skutočná pomoc smerujúca k zosúladeniu ich mysle a pocitov s telom, teda s biologickou realitou.

Taktiež Vás žiadame zasadiť sa za zákon, ktorý zabezpečí trvalú pravdivosť dokladov občanov SR s ohľadom na ich biologické pohlavie, ktoré nebude možné zmeniť ani administratívnym úkonom, ani odstránením reprodukčných orgánov, ani chemickou kastráciou, ani iným zdravie poškodzujúcim spôsobom. Nesmieme pripustiť, aby na Slovensku dochádzalo k absurdným situáciám, ktoré vidíme v zahraničí. Napríklad, že rodiť bude žena, ktorá má v dokladoch zapísané mužské pohlavie. Alebo bude v ženskej väznici umiestnený biologický muž, ktorý by potenciálne mohol obťažovať spoluväzenkyne, ako sa to stalo v zahraničí. Taktiež nesmieme pripustiť, aby sa ženy báli chodiť do ženských prezliekarní preto, že sa tam pohybuje muž s úradným dokumentom pripisujúcim mu ženské pohlavie, a podobne. Netvrdíme, že transsexuálne osoby sú automaticky sexuálnymi násilníkmi, len vykresľujeme možné absurdity, ktoré môžu nastať v prípade, že sa prijme ministerstvom zdravotníctva navrhované usmernenie.

Spoliehame sa na Vás, ako na premiéra Slovenskej republiky, ktorý nesie hlavnú politickú zodpovednosť, že ochránite našu krajinu pred týmito nebezpečnými politickými tlakmi.

S úctou

Tomáš Kováčik, Asociácia za život a rodinu
Patrik Daniška, Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku, o.z.
Renáta Ocilková, Slovenská spoločnosť pre rodinu a o.z. Ženy ženám
Matúš Hagara, CitizenGO Slovensko
Anton Chromík, Aliancia za rodinu
Juraj Šúst, Inštitút Ladislava Hanusa
Ľubica Černá, Nezávislé kresťanské odbory Slovenska
Gabriela Nováková, Alfa Slovensko n.o.
Alžbeta Vojtková, Eva Stanová, Združenie Máriina doba
Marek Nikolov, Pastor bonus o.z.
Štefan Kopecký, Katolícka Jednota Skovenska
Mário Jančovič, OZ Dobrota sv. Alžbety
Zuzana Kovácsová, ZNB Jozefínum Dolná Krupá
Kristína Königová, Centrum pomoci pre rodinu
Erik Zbiňovský, Slovenský dohovor za rodinu
Marek Iskra, Diecézne pastoračné centrum pre rodinu Banská Bystrica
Miroslav Rybár, Federácia rodín za svetový mier
Ľubica Magnússon, Federácia žien za mier vo svete
Martin Mekel, Horúci tím
Ľubomíra Semešová Cehuľová, Spoločenstvo Kráľovnej rodiny
Peter Valiček, Gréckokatolícka charita Prešov
Jozef Mulík, občianske združenie RODINKOVO Spišská Nová Ves
Peter Valiček, Gréckokatolícka charita Prešov
Ivan Wallenfels, Gianna, n.o., Žilina
Andrej Burianek, Združenie pre rozvoj rodiny
Jozef Predáč, Liga pár páru v Slovenskej republike
Mária Raučinová, Katolícke hnutie žien Slovenska
Monika Jucková, Únia centier a poradní pre rodinu
Daniela Hrtusová, psychiatrická ambulancia
Mário Paroha, Priestor Prijatia o.z.
Monika Nigutová, Aliancia za život, o.z.
Daniela Lagínová, MED-AMB DANIELA s.r.o.
Peter Palko, Prešov za život
Katarína Brezová, Átrium Dobrého pastiera
Alfonz Hraška, OZ Komunita Dlhé Diely
Maroš Lovič, Farnosť Križovany nad Dudváhom
Pavol Kossey, Fórum pre verejné otázky
Vladimír Ďurikovič, Hnutie Kresťanských rodín na Slovensku
Július Jenis, Centrum pre rodinu – Nitra
Peter Kvas, Združenie saleziánov spolupracovníkov na Slovensku
Dana Harmáčková, sr. Samuela, OSU, Rímska únia Rádu sv. Uršule, Slovenská provincia, Provincialát uršulínok
Oliver Saloň, FUGA, o.z.
Veronika Katarína Barátová, Komunita Blahoslavenstiev
Tomáš Kuzár, Fórum kresťanských inštitúcií
Denisa Židová, Františkánsky Svetský Rád
Mia Lukáčová, Donum vitae
Pavol Hudák, Pastoračné centrum Anny Kolesárovej
Daniel Masarovič, Združenie katolíckych škôl Slovenska
Peter Mach, Združenie kresťanských seniorov Slovenska

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *