Čo by sa stalo, keby sa Zem prestala otáčať? Vedci popísali, čo by ľudia cítili na planéte

Keď Zem obieha okolo Slnka, otáča sa okolo svojej osi. Čo by sa však stalo, keby sa rotácia našej planéty jednoducho zastavila?

Keby sa Zem prestala otáčať, uvedomili by sme si to?

Ak chcete odpovedať na túto otázku, najskôr sa zamyslime nad tým, ako rýchlo sa Zem otáča.

Aby sa na rovníku, kde je obvod Zeme približne 40 000 000 metrov, uskutočnila jedna otáčka za (necelých) 24 hodín, musí sa povrch pohybovať rýchlosťou viac ako 400 metrov za sekundu!

Táto rýchlosť sa znižuje, keď sa vzďaľujete od rovníka a približujete k pólom.

Nech sa však nachádzate kdekoľvek na povrchu, v priebehu času sa pohybujete takmer konštantnou rýchlosťou.

Ak teda cestujeme takouto rýchlosťou, prečo tento pohyb necítime?

Nuž, vy a všetko okolo vás sa pohybujete prakticky rovnakou rýchlosťou a pevne vás drží na mieste gravitácia, preto pohyb necítite.

Keby sa však Zem okamžite prestala otáčať, zrazu by sme si bolestne uvedomili jej predchádzajúcu rotáciu, pretože by nás to všetkých odhodilo na východ!

Na druhej strane, ak by sa Zem prestala otáčať postupne, účinky by boli tiež pozvoľnejšie.

Všimli by sme si, že dni a noci sa predlžujú, narušil by sa náš cirkadiánny rytmus a začali by sa meniť naše poveternostné podmienky, ktoré sú ovplyvnené rotáciou Zeme.

Technológie, závislé od satelitov na obežnej dráhe, by začali pociťovať problémy.

Napríklad obežná dráha geostacionárnych satelitov je synchronizovaná s pohybom Zeme, takže zostávajú umiestnené nad rovnakým miestom na rovníku.

Na oblohe nad nami by sa už nezdali byť „nehybné“, čo by znemožnilo udržiavať telekomunikačné systémy a systémy monitorovania počasia, ktoré sú na nich závislé.

Mohlo by dôjsť aj k strate magnetického poľa (a všetkých výhod, ktoré poskytuje, ako napríklad ochrana pred škodlivým žiarením!), pretože sa predpokladá, že to tiež súvisí s rotáciou našej planéty.

Nakoniec by sa Zem dostala do prílivovej väzby so Slnkom: jedna strana Zeme by bola vystavená nepretržitému dennému svetlu a teplu zo slnečných lúčov, druhá by sa ponorila do večnej noci a stala by sa extrémne chladnou.

Obe by boli nepriaznivé pre mnohé formy života. Formy života, ktoré fotosyntetizujú alebo sú od fotosyntetizujúcich organizmov závislé, by na tmavej strane vyhynuli, a život na Zemi by tak postihlo masové vymieranie.

Výsledný vývoj počasia a oceánskych prúdov by bol fascinujúci.

Prechodná oblasť medzi oboma stranami (dňom a nocou) by bola skutočne veľmi zaujímavá a je obľúbeným námetom niektorých spisovateľov sci-fi,

Je teda pravdepodobné, že sa Zem prestane otáčať?

Rotácia Zeme sa v priebehu času skutočne spomaľuje, ale ide len o veľmi nepatrnú zmenu, ktorá sa rovná predĺženiu dĺžky pozemského dňa približne o 1 sekundu každých 50 000 rokov.

Ak by sa Zem prestala otáčať – zhrnutie:

  • Dni a noci by sa predĺžili
  • Náš cirkadiánny rytmus by sa narušil
  • Začne sa meniť počasie
  • satelitná technológia by mala problémy
  • Možná strata magnetického poľa Zeme
  • Jedna strana Zeme v nepretržitom dennom svetle
  • Jedna strana Zeme v nepretržitej noci
  • Formy života, ktoré sa živia fotosyntézou, by vymreli

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *