Britský reťazec ruší dátum spotreby, zákazníci majú urobiť čuchový test potraviny

Polovica téglikov od jogurtov je vyhodená neotvorená, pretože „nebola včas použitá“. V súčasnej dobe sa vyhodí približne 42 000 ton v hodnote 100 miliónov libier ročne.

Niektorí maloobchodníci prestali uvádzať dáta spotreby na mlieku a čerstvých produktoch.

V snahe obmedziť plytvanie potravinami sa na jogurtoch predávaných spoločnosťou Co-op ruší dáta spotreby.

Na téglikoch bude uvedený dátum použiteľnosti a zákazníci budú vyzvaní, aby použili „čuchový test“, ktorý rozhodne, či je jogurt ešte vhodný na konzumáciu.

Polovica téglikov od jogurtov je vyhodená neotvorená – v siedmich z desiatich prípadov preto, že „neboli včas spotrebované“.

V súčasnej dobe sa ročne vyhodí približne 42 000 ton tejto desiaty v hodnote 100 miliónov libier.

Nick Cornwell zo spoločnosti Co-op uviedol: „Kyslosť jogurtu funguje ako prirodzená obrana a my by sme chceli zákazníkom odporučiť, aby sa riadili vlastným úsudkom o kvalite svojho jogurtu, pokiaľ je po dátume minimálnej trvanlivosti.“

Tento krok je súčasťou širšej stratégie maloobchodníkov. Niektorí z nich prestali uvádzať dáta spotreby na mlieku a čerstvých produktoch a chystajú ďalšie zmeny.

Catherine Davidová z charitatívnej organizácie WRAP, ktorá sa zaoberá plytvaním potravinami, tento krok uvítala: „Plýtvanie potravinami podporuje klimatické zmeny a stoja peniaze.“