Šéf JP Morgan: Zoberme ľuďom pôdu na výstavbu zelených elektrární

Jamie Dimon, generálny riaditeľ banky JP Morgan, dnes ráno navrhol, aby vlády prevzali kontrolu nad súkromnými pozemkami na výstavbu veterných a solárnych fariem s cieľom dosiahnuť ciele nulových emisií.

Dimon vo svojom výročnom liste akcionárom zdôraznil potrebu urýchliť projekty v oblasti zelenej energie, keďže sa uzatvára okno príležitosti vyhnúť sa najdrahším dôsledkom globálnej zmeny klímy.

Uviedol, že sú potrebné reformy povoľovania, ktoré umožnia včasné investície. Patrí sem aj možnosť využitia eminentnej domény na urýchlenie iniciatív v oblasti rozvodných sietí, solárnej a veternej energie a plynovodov.

Eminent domain je prípad, keď vláda alebo štátna agentúra zaberie súkromný majetok na verejné účely a zaplatí vlastníkovi nehnuteľnosti náhradu.

V Spojených štátoch je eminent domain odvodená od piateho dodatku ústavy, ktorý vyžaduje, aby sa vlastníkovi zabraného majetku zaplatila spravodlivá náhrada. Vláda môže použiť eminent domain na získanie pozemkov na verejné účely, ako je výstavba ciest, škôl alebo inej infraštruktúry, alebo na iné účely, ktoré sa považujú za verejný záujem. V tomto prípade ide o výrobu čistej energie na podporu globálnych zmlúv a dohôd o nulových emisiách.

„Na včasné uskutočnenie investícií je zúfalo potrebná reforma povoľovania. Možno bude dokonca potrebné uplatniť eminentnú doménu – jednoducho nedokážeme dostatočne rýchlo získať vhodné investície na iniciatívy týkajúce sa rozvodných sietí, solárnej energie, vetra a plynovodov.“ Jamie Dimon, generálny riaditeľ spoločnosti J.P. Morgan.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *