Očkovaní tvoria väčšinu úmrtí na Covid-19, tvrdia údaje CDC. Riešenie? Mali by sa viac očkovať

Údaje Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) ukázali, že väčšinu úmrtí na COVID-19 v auguste tvorili očkovaní a posilnení ľudia, informuje The Epoch Times

Z celkového počtu 6 512 úmrtí zaznamenaných v auguste 2022 bolo 58,6 % úmrtí pripísaných očkovaným alebo posilneným osobám, čo sa zdá byť znakom rastúceho trendu, keď sa očkované osoby stávajú čoraz viac väčšinovými v úmrtiach na COVID-19.

V januári 2022 boli úmrtia na COVID-19 medzi očkovanými osobami stále v menšine, pričom 41 % údajov sa týkalo očkovaných alebo posilnených osôb.

Analýza údajov CDC z júna a júla však ukázala, že viac ako 50 % úmrtí bolo zaznamenaných u očkovaných osôb, a to 62 % a 61 %.

„Už nemôžeme povedať, že ide o pandémiu neočkovaných,“ uviedla Cynthia Coxová, viceprezidentka Kaiser Family Foundation, v článku pre Washington Post z 23. novembra.

Hoci Coxová podporila vakcínu COVID-19, uviedla tri dôvody, ktoré môžu vysvetľovať, prečo je to tak.

Jedným z nich bolo, že väčšina Američanov bola zaočkovaná aspoň základnou sériou. Druhým dôvodom podľa nej je, že starší ľudia, ktorí sú najviac ohrození úmrtím na COVID, sú tiež častejšie očkovaní.

Posledným dôvodom bolo podľa Coxovej to, že účinnosť vakcíny sa časom znižuje a jej varianty sa stávajú odolnejšími, a preto odporučila častejšie používať posilňovacie vakcíny.

Ukázalo sa, že účinnosť vakcíny COVID-19 sa v priebehu niekoľkých mesiacov dramaticky znižuje a niekedy klesá až na zanedbateľnú účinnosť.

Profesor Jeffrey Townsend z Yaleovej univerzity, biostatista a hlavný autor štúdie hodnotiacej prirodzenú a očkovanú imunitu voči COVID-19, v e-maile pre The Epoch Times napísal, že v tejto fáze pandémie je užitočnejšie sledovať čas od poslednej expozície jednotlivca, pričom expozícia je definovaná ako očkovanie alebo infekcia.

„Väčšina ľudí bola vystavená určitému riziku a čas, ktorý uplynul od posledného vystavenia, spolu s tým, aké bolo posledné vystavenie, určuje úroveň imunity a môže vysvetliť väčšinu rozdielov v náchylnosti, chorobnosti a úmrtnosti,“ napísal Townsend.

V súčasnosti dlhodobé štúdie imunity voči COVID-19 ukázali, že bez ohľadu na to, či je osoba očkovaná alebo infikovaná COVID-19, jej imunita časom slabne.

Iné výskumy porovnávajúce prirodzenú imunitu s očkovaním často ukázali, že očkovanie má tendenciu slabnúť oveľa rýchlejšie ako prirodzená infekcia.

Niektorí výskumníci tiež naznačili, že mRNA vakcíny môže narušiť prirodzenú imunitnú odpoveď organizmu.

Podľa článku uverejneného v júnovom vydaní časopisu Food and Chemical Toxicology z roku 2022 môže totiž súčasná technológia používaná pri výrobe vakcín s mRNA „skrývať mRNA pred bunkovou obranou a podporovať dlhší biologický polčas a vysokú produkciu špicatých proteínov“. Proteín spike je hlavnou patogénnou zložkou vírusu SARS-CoV-2.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *