Najnovšie údaje ukazujú, že Slováci žijú v EÚ najhoršie zo všetkých. Za nami sú už len Bulhari

Najnovšie údaje zverejnené štatistickým úradom Európskej únie naznačujú zhoršujúci sa trend priemernej životnej úrovne na Slovensku. Tento trend sa prejavuje najmä v posledných rokoch a je výsledkom rôznych faktorov, vrátane pandémie covidu-19 a inflácie. Podľa Eurostatu sa Slovensko nachádza na predposlednom mieste v porovnaní s ostatnými krajinami EÚ v oblasti životnej úrovne.

Podľa ukazovateľa, ktorý vyjadruje životnú úroveň vzhľadom na HDP na obyvateľa a kúpnu silu, vedie v EÚ Luxembursko s 261 % priemernej životnej úrovne.

Nasledujú krajiny ako Írsko, Holandsko a Dánsko. Našim susedom Rakúšanom patrí 5. priečka a Čechom slušné 16. miesto. Poliaci sa umiestnili na 20. pozícii, Maďari za nimi na 21. mieste.

Slovákom aktuálne patrí 27. miesto z 28 členských štátov EÚ, pričom Slováci si podľa Eurostatu žijú na úrovni 67 % životnej úrovne priemeru únie.

Slovensko sa v oblasti životnej úrovne zlepšovalo od roku 2004 a dosiahlo najvyššie číslo v roku 2015, keď si obyvatelia krajiny užívali na úrovni 79 % priemeru EÚ. Avšak od tohto bodu nastal mierny pokles, ktorý sa v posledných štyroch rokoch vyvrcholil a posunul Slovensko na predposledné miesto v porovnaní s ostatnými krajinami EÚ.

Je potrebné zdôrazniť, že Slovensko nie je jedinou krajinou, ktorá sa stretáva s problémami v oblasti životnej úrovne. Pandémia covidu-19 a inflácia ovplyvňujú všetky krajiny EÚ. Avšak Slovensko sa stalo jednou z krajín, ktoré zaznamenali najväčší pokles v posledných rokoch. Situácia preto vyžaduje pozornosť a úsilie na riešenie problémov, ktoré ovplyvňujú kvalitu života obyvateľov krajiny.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *