Slovensko

Vláda chce úspešne integrovať migrantov na Slovensku a vytvoriť im priaznivé pracovné podmienky do roku 2025

Vláda a minister vnútra Roman Mikulec schválili novú migračnú politiku Slovenska. Mikulec predložil materiál s novými cieľmi v oblasti migrácie do roku 2025.

„Ide o východiskový dokument pre budovanie modernej, komplexnej a účinnej politiky vlády vo všetkých oblastiach migrácie. Nadväzovať naň budú akčné plány s úlohami a opatreniami zainteresovaných subjektov. Ministerstvo pripravilo dokument na základe programového vyhlásenia vlády.“ uvádza ministerstvo vnútra.

Má ísť napríklad o vytvorenie priaznivých podmienok pre pracovnú mobilitu migrantov, ktorá má riešiť nepriaznivú demografickú situáciu na Slovensku. Inak povedané, máme málo detí a riešením má byť migrácia. Dodávajú však, že legálnou a riadenou formou.

Vláda chce ďalej vytvoriť nové formy a nástroje návratovej politiky pre reintegráciu občanov Slovenskej republiky prichádzajúcich zo zahraničia a zabezpečenie podmienok pre úspešnú integráciu cudzincov do slovenskej spoločnosti.