Slovensko

Toto je 24 nových pravidiel, ktoré ide vláda rýchlo schváliť. Očkovaní budú mať krásny život

Potrebujeme vašu pomoc. Píšeme správy, ktoré si médiá hlavného prúdu nikdy nedovolia a za ktoré sme často napádaní. Aby sme mohli v našej práci pokračovať a zlepšovať sa, potrebujeme vašu podporu. VEĽMI VÁM ĎAKUJEME. IBAN: SK2811000000008017035353

Vláda SR včera schválila zákon, ktorý zavádza zásadné opatrenia v boji proti pandémii ochorenia Covid-19. Do parlamentu ide v skrátenom legislatívnom konaní. Vyhláškami ÚVZ SR sa následne upravia ďalšie opatrenia, napríklad otvorenie prevádzok a ubytovacích zariadení v čiernych okresoch pre zaočkovaných zákazníkov.

Nové opatrenia, ktoré by mali čoskoro platiť v praxi po definitívnom schválení (prostredníctvom legislatívy, vyhlášok ÚVZ SR a uznesení Vlády SR):

1.      Otvorenie prevádzok a ubytovania v čiernych okresoch pre plne zaočkovaných a tých, ktorí za posledných 180 dní prekonali ochorenie Covid-19.

2.      Zamestnávatelia budú kontrolovať OTP režim svojich zamestnancov.

3.      Zamestnávateľ bude musieť 2-krát týždenne testovať svojich zamestnancov. Štát do konca novembra preplatí test alebo poskytne potrebné testy.

4.      V čiernych okresoch budú môcť v prevádzkach pracovať aj nezaočkovaní zamestnanci, ktorí neprekonali ochorenie. Budú však musieť byť testovaní a po celý čas s respirátorom, ktorý prekryje ich horné dýchacie cesty.

5.      Prevádzkovatelia a organizátori hromadných podujatí budú povinní kontrolovať dodržiavanie opatrení a okrem dokladu o očkovaní/testovaní/prekonaní ochorenia budú môcť na verifikáciu údajov skontrolovať aj doklad totožnosti.

6.      Ak sa kontrolovaná osoba odmietne preukázať dokladom totožnosti alebo dokladom o očkovaní/testovaní/prekonaní, prevádzkovateľ alebo organizátor bude mať povinnosť odmietnuť mu vstup do prevádzky alebo na hromadné podujatie.

7.      Ak osoba po vstupe do prevádzky alebo na podujatie poruší opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR uvedené vo vyhláške, prevádzkovateľ alebo organizátor bude mať právo ho vykázať.

8.      Pri porušení stanovených pravidiel budú mať pracovníci RÚVZ právo udeliť blokovú pokutu a zatvoriť prevádzku na 30 dní.

9.      Pracovník RÚVZ môže požiadať PZ SR o súčinnosť pre uzatváraní prevádzky po zistení nedostatkov.

10.      Opakované nerešpektovanie zatvorenia prevádzky bude považované za závažné porušenie. V takom prípade živnostenský úrad zruší živnostenské oprávnenie.

11.      Až na 1.000 eur. sa zvyšuje pokuta v blokovom konaní za sfalšovanie Covid passu, resp. iného dokladu o očkovaní, testovaní a prekonaní.

12.      Tiež sa zvyšuje pokuta až na 1.000 eur za urážku/útok na zdravotníkov.

13.      V prípade potreby bude možný presun zdravotníkov na pracovisko zdravotníckeho zariadenia, kde to bude najviac potrebné, na zabezpečenie zdravotnej starostlivosti.

14.      V nevyhnutnom prípade bude možné nariadenie pracovnej povinnosti.

15.      V prípade potreby bude možné povolanie zložiek v odbore sanitár ozbrojených síl a využitie členov ozbrojených síl.

16.      V prípade vianočných trhov bude možné realizovať predaj výrobkov, nie tovarov na konzumáciu.

17.      Ministerstvo zdravotníctva v teréne zabezpečuje edukačné tímy a aktivity na osvety v boji s pandémiou.

18.      Ministerstvo zdravotníctva zabezpečuje dostupnú modernú inovatívnu liečbu pre pacientov s COVID-19, monoklonálne protilátky na podpornú liečbu pacientov s rizikom vážneho priebehu ochorenia COVID-19 sa už aktívne podávajú ľuďom s ochorením, ktorí ich potrebujú.

19.      Pre zamestnancov bude odporúčaná práca formou home office, ak to zamestnanie občana umožňuje.

20.      Ministerstvo zdravotníctva SR realizuje v spolupráci s ostatnými rezortmi aplikovanie 3. dávky vakcíny prioritne pre rizikové skupiny obyvateľstva.

21.      Ministerstvo zdravotníctva SR v spolupráci s nemocnicami reprofilizuje potrebný počet lôžok v predstihu na zabezpečenie adekvátnej zdravotnej starostlivosti pre pacientov s COVID-19.

22.      Úrad Vlády SR a Ministerstvo zdravotníctva SR aktívne motivuje ľudí na očkovanie 1. dávkou očkovacej látky pre tú časť obyvateľstva, ktorá sa doteraz nezaočkovala.

23.      Štát zabezpečí dôslednú kontrolu opatrení v súvislosti s pandémiou COVID-19.

24.      Pandemická PN sa zrovnoprávni s klasickou PN pri iných ochoreniach.

2 Replies to “Toto je 24 nových pravidiel, ktoré ide vláda rýchlo schváliť. Očkovaní budú mať krásny život

  1. Očkovaní nech majú pekný život, ale ak nastúpia vedľajšie účinky z očkovania, bude po peknom živote. Preto nech si to ešte užijú a potom smer cintorín.

  2. 25. Ministerstvo zdravotníctva jasne a zreteľne stanoví podmienky pre uplatnenie výnimky z očkovania, ako i z invazívneho testovania a to do doby právoplatnosti zákona. .. („aby sa na Slovensku každému dobre žilo“) ..

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *