Sledujeme online: Pokračuje súd s Kotlebom pre darovanie šekov chudobným rodinám

Pokračuje súdne pojednávanie s predsedom Ľudovej strany Naše Slovensko, ktorý v marci 2017 daroval trom chudobným rodinám šeky v hodnote 1488€.

Sledujeme online:

16:59 – Samosudkyňa odročila hlavné pojednávanie na 14.7.2020. Kotleba sa ešte snažil sudkyni povedať, že v tomto termíne zasadá Národná rada Slovenskej republiky, tá mu však nedala priestor a ignorovala ho.

„Výkon politického mandátu je pre mňa určite dôležitejší, ako účasť na tejto politickej objednávke.“ povedal pred súdom Kotleba novinárom.

16:52 – Obhajca odovzdal návrhy prokurátorovi, ktoré sa takmer nezmestili na stôl pred prokurátora. Zároveň obhajca navrhuje vypočuť medzi inými aj svedkov: Róberta Kaliňáka a Antona Šafárika (bývalý riaditeľ SIS). Bývalý minister vnútra Róbert Kaliňák by mal podla právnikov ĽSNS vysvetliť, ako to bolo s imigračnou hrozbou pred niekoľkými rokmi.

16:49 – Sudkyňa žiadala obhajcu, aby ju oboznámil s jednotlivými prílohami nových dôkazových materiálov. Zdá sa, že „valec sa rozkrútil“. Kotlebovi advokáti prešli do útoku a predkladajú na súd desiatky dôkazov. Do obrovského spisu teda pribudnú ďalšie dôkazy, ktoré bude musieť súd preveriť.

16:33 – Obhajoba podáva nové návrhy na doplnenie dôkazov. Jedná sa o listinné dôkazy, konkrétne notárske zápisnice.

16:00 – Sudkyňa robí ďalšiu procesnú chybu. Historici neboli vypočúvaní jednotlivo. Počas jednotlivých výpovedi sedeli v súdnej sieni aj tí, čo momentálne nevypovedali. Kotleba poučil samosudkyňu o nezákonnosti takýchto výpovedí, ktorá zároveň prerušila konanie a vyhlásila 10 minútovú prestávku.

15:56 – Kotleba svojimi otázkami spochybňuje historika Jakuba Drábika. Na margo výpovede svedka hovorí, že z výpovede Drábika vyplynulo, že nesleduje činnosť ani poslancov ĽSNS a nevie uviesť, aké zákony v parlamente predkladali alebo za ktoré hlasovali. Kotleba: „Napriek tomu sa svedok vo svojom odbornom posudku odvoláva na komplexné posúdenie činnosti strany a jej členov.“

15:31 – Obhajca Kotlebu Rosina sa pýta svedka Drábika či pozná politicky program strany ĽSNS. Svedok odpovedal, že ho čítal. Rosina sa Drábika ďalej pýta, či v politickom programe ĽSNS zaregistroval nejaký konkrétny bod, ktorý mal za cieľ odstrániť politický, spoločenský, ekonomický či kultúrny poriadok. „Nie, na to si dávajú veľký pozor, samozrejme,“ odpovedal. Historik Drábik uvádza ako relevantné a odborné zdroje Denník N a SME.

15:30 – Svedok Jakub Drábik uvádza, že Marian Kotleba je objektom jeho dlhodobejšieho výskumu. Dokonca označil Kotlebu ako „fascinujúci predmet“. „Je predmetom môjho výskumu, veľmi fascinujúcim predmetom,“

15:27 – Svedok odpovedá žalobcovi v štýle…“to sa môžem len domnievať“… na čo ho sudkyňa upozornila a poučila ho o subjektívnych vyjadreniach jeho výpovede

15:22 – Pri poslednom historikovi namieta obhajca Mularčík prípustnosť otázok kladených prokurátorom, ktoré sú podľa neho navádzajúce. Sudkyňa námietke nevyhovela a pripustila aj navádzajúcu otázku.

15:17 – Druhého historika v poradí, Michala Švarca, sa Kotleba pýtal, kedy vznikla 1. Slovenská republika. „Prvá Slovenská republika vznikla 1. januára 1993,“ odpovedal historik.

15:12 – Kotleba sa k výsluchu historika Hlavnika vyjadril v zmysle, … „napriek tomu, že ide o odborného zamestnanca svedok nevedel odpovedať na historicky ladené otázky… častým používaním slov, ako „myslím si“, „možno“ a „neviem sa k tomu vyjadriť“… vo mne vzbudil pochybnosti o jeho výpovedi“…

15:02 – V posudku sa spomína, že členovia ĽSNS používajú pozdrav „Na stráž!“. Neonacistický charakter má podľa posudku potvrdzovať aj prítomnosť rasizmu a antisemitizmu.

14:48 – ĽSNS je podľa historikov jedinou relevantnou neonacistickou stranou pôsobiaciou na Slovensku. Jednou z kľúčových tém ĽSNS bola podľa posudku kritika systému, kotlebovci neustále hovoria o úpadku, degenerácii a o prichádzajúcej kríze.

14:38 – Sudkyňa dočítala posudok, ktorý vypracovala trojica historikov. Súd sa historikov pýtal, či na Slovensku v rokoch 2016 a 2017 pôsobili strany, ktoré by sme mohli označiť za neonacistické či neofašistické. Historici v posudku napísali, že v tomto období na Slovensku fungovalo niekoľko hnutí, ktorých ideológia vykazovala znaky neofašizmu.

14:06 – Nasledujú výpovede historikov: Jakub Drábik, Michal Švarc a Ján Hlavinka

13:56 – Kotleba výsluch znalca zhodnotil opätovne v zmysle, že najdôležitejšie, čo vyplynulo z výsluchu je, že nezaznelo zo znalcových úst nič, čo by ho usvedčovalo zo spáchania trestného činu.

13:45 – Kotleba sa pýta znalca z inštitútu rómskych štúdií, kedy bol prijatý zákon/norma, ktorá sa mala negatívne dotknúť rómskeho etnika. Kotleba svedka zaskočil otázkou či vie, aký je rozdiel, medzi Cigán a Cigáň. Svedok koktavo a neurčito odvodzuje, aký by asi mohol byť rozdiel medzi týmito dvomi slovami… Rovnako mätúco vysvetľuje aj význam slova Róm.

13:33 – Prokurátor Honz sa pýta svedka či je v Slovákoch všeobecne zakorenená neakceptovateľnosť voči Rómom. Svedok odpovedá, že jednoznačne áno a rozvíja rôzne druhy neznášanlivosti voči rómskemu entiku.

13:25 – V tendenčnom posudku sa píše aj to, že oslovenie „Cigáň“ je pejoratívne a urážlivé pomenovanie istej časti obyvateľstva. V súčastnosti je podla Mušinku toto označenie neakceptovateľné na verejnosti resp. len vo výnimočných prípadoch.

13:17 – Predmetom výsluchu znalca z inštitútu rómskych štúdií je fakt, že Kotleba hovorí Cigá*i a nie Rómovia. Samosudkyňa číta z posudku, ktorý vypracoval Ústav rómskych štúdií. Uvádza sa v ňom, že Rómovia žijú na území Slovenska od 14. storočia, v minulosti boli označovaní ako Cigáni. V časoch Slovenského štátu boli vnímaní ako rasovo menejcenná skupina obyvateľstva, boli obmedzované ich občianske práva a boli segregovaní.

12:56 – Súdne pojednávanie pokračuje. Vypovedať bude Alexander Mušinka z Ústavu rómskych štúdií Prešovskej univerzity.

11:50 – Obžalovany Marian Kotleba sa pýta svedka na čo darované peniaze použil. Svedok uvádza: …“peniaze od Kotlebu nám reálne pomohli, kúpili sme auto pre postihnuté deti“. „Z výpovede svedka vyplynulo, že obsahom programu akcie, ktoré je mi dávaná za vinu, bola štátna hymna, modlitba, básnička a vystúpenie folklórneho súboru Rodina pána svedka dostala šek a išla domov,“ vyjadril sa ku Koleňovej výpovedi obžalovaný Marian Kotleba

11:49 – Prokurátor Honz aj v prípade výpovede Mariána Koleňa poukázal na rozpor medzi jeho dnešnou výpoveďou a výpoveďou v čase prípravného konania. Koleň si dnes na súde nespomenul, či si na podujatí pripomínali nejaké historické udalosti. Predtým uviedol, že si na akcii pripomínali vznik Slovenského štátu. Tiež vyčíta svedkovi, že v svojej prvej výpovedi uvádzal aj konkrétne mená niektorých zúčastnených.

11:44 – Prokurátor Honz sa opäť svedka pýta na detaily na šeku a mená prítomných. Svedok odpovedá, že šek bol z umelej hmoty a na ňom bolo číslo 1488 eur. Mená prítomných nevie presne ale uvádza, že tam boli „poslanci ĽSNS ktorí boli vtedy vo vláde“.

11:40 – Súd pristupuje k výsluchu svedka Mariána Koleňa (otca viacdetnej rodiny), ktorej obžalovaný poskytol finančnú podporu. Uvádza, že mu spomínaná akcia odovzdávania šekov pripomínala benefičný koncert.

11:33 – Žalobca sa pustil do svedkyne a vyčíta jej, že si nepamätá čo bolo pred 3 rokmi. Svedkyňa má 6 detí, z toho dve ťažko zdravotne postihnuté, žije z príjmu 440 eur mesačne a uvádza, že tieto veci (ako podrobné detaily na darovacom šeku alebo konkrétne mená zúčastnených)… nie sú pre ňu podstatné.

11:25 – Sudkyňa vyjadruje údiv nakoľko strana obžalovaného nemá na svedkyňu Koleňovú žiadne otázky. Právny obhajca obžalovaného poučil sudkyňu, že pokiaľ boli ich otázky už zodpovedané, nemusia sa ich pýtať znova. Žalobca žiada o odstránenie rozporov vo svedeckej výpovede Silvie Koleňovej. Silvia Koleňová si na súde nespomenula, ako šek vyzeral, ani kto jej ho odovzdal. Na návrh prokurátora sa preto na súde čítala časť zápisnice z výsluchu svedkyne pred vyšetrovateľom. Vtedy svedkyňa Koleňová uviedla, že šeky dával Kotleba a bolo a ňom logo ĽSNS.

11:15 – Svedkyňa popísala akciu odovzdávania šekov ako „slávnostnú udalosť, niečo ako kultúrny program keď je Deň matiek alebo nejaká benefičná akcia…príjemná udalosť“

11:11 – Prokurátor Honz sa pýta svedkyni Koleňovej, ako prebiehala celá akcia kde prišlo k odovzdávaniu finančnej pomoci

10:58 – Sudkyňa prerušila výkon dôkazu. Na súd sa dostavili manželia Koleňovci a po prestávke pristúpi súd k ich výsluchu. Manželia Koleňovci prijali finanční dar od obžalovaného vo výške 1488 eur.

10:49 – Prokurátor ako dôkaz predložil rozhodnutie Najvyššieho súdu z roku 2016, ktorý potvrdil, že ministerstvo vnútra rozhodlo správne, keď kotlebovcom odmietlo registrovať občianske združene Ľudová stráž

10:32 – Z výpovede svedka vyplynula skutočnosť, že pravicovo extremistické strany v EÚ majú najbližšie k parlamentnej strane Sme Rodina, ako uvádza samotný svedok a nie k ĽSNS. Naopak z výpovede svedka nevyplynulo, že by sa obžalovaný Marian Kotleba dopustil trestného činu

10:20 – prokurátor Tomáš Honz sa pýta politológa prečo nie sú europoslanci z ĽSNS zaradení do žiadnej frakcii v europarlamente. Politológ nevie odpovedať na otázku prokurátora Honza, ani nevie či sa europoslanci za ĽSNS Uhrík a Radačovský uchádzali o členstvo v nejakej frakcii

10:16 – Marian Kotleba povedal, že sa vyjadrí k odbornému vyjadreniu politológa až po výsluchu svedka. Sudkyňa pristupuje k samotnému výsluchu svedka

10:06 – Sudkyňa čítala znalecký posudok, ktorý pre súd vypracoval Erik Láštic. Posudok sa týkal najmä pôsobenia extrémistických politických síl v europarlamente. Na konkrétnu otázku súdu, do akého zoskupenia patria poslanci ĽSNS, znalec uviedol, že nie sú členmi žiadnej frakcie.

09:54 – nasleduje výpoveď svedka Erika Láštica, politológa z Filozofickej fakulty UK, ktorého sudkyňa najprv zle vyslovila meno a nazvala ho Erikom Laštickom

09:50 – sudkyňa sa necíti byt vo veci elektronickej komunikácii so znalcom zaujatá, preto sa rozhodla nevylúčiť ho z pojednávania. Obžalovaný Kotleba trvá na podaní sťažnosti a dodáva „v primeranej lehote ju odôvodním“

09:27 – rozrušená sudkyňa prerušila pojednávanie na dobu 15 min

09:25 – sudkyňa ho žiadala o dodanie podkladov k súdu. Prílohy neboli k dispozícii súdu a preto sudkyňa požiadala znalca aby ju súdu zaslal. Kotleba trvá na vznesenej námietke zaujatosti. Podla neho predmetom komunikácie bolo meniť obsah znaleckého posudku čo však samosudkyňa Sabová popiera

09:23 – sudkyňa číta elektronickú komunikáciu so znalcom

09:22 – Marian Kotleba vzniesol námietku zaujatosti voči sudkyni. Samosudkyňa dovolila nahliadnuť súdnemu znalcovi do spisu a elektronicky komunikovala s ňou prizvatým znalcom počas dňa pracovného pokoja 5.6.2020 na základe čoho vznáša voči samosudkyni R.Sabovej námietku zaujatosti

09:12 – manželský pár a jedna z rodín, ktorá dostala podporu od ĽSNS sa na súd nedostavili, pretože im to momentálna finančná situácia nedovolila. Marian Kotleba netrval na ich nutnej prítomnosti, nakoľko chápe ich zložitú finančnú situáciu

09:05 – sudkyňa otvorila pojednávanie s tým, že možnosť zvukového prenosu nepovoľuje

09:01 – Marian Kotleba prišiel na súd opäť v rúšku s číslom 1984. Toto číslo odkazuje na slávny román o živote v totalitnom štáte, ktorý napísal George Orwell

09:00 – súd sa začal

Pomôžte nám udržať Magazín 1!

Liberálna politika neustále útočí a snaží sa bojovať proti našim správam! Na sociálnych sieťach nám je obmedzovaní dosah našich článkov a totalitné praktiky nám znižujú príjmy z reklám. Je to účelové a vieme o tom. Pomôžte nám ľubovoľnou sumou udržať náš magazín, aby sme Vám mohli neustále prinášať správy, ktoré sa liberálnym médiám a politikom nepáčia. Ďakujeme Vám! Kliknite sem a môžete nám pomôcť v boji proti liberálnej politike!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.