Riaditeľom Migračného úradu sa stal Orlovský, ktorý šéfoval Sorošovej nadácii

Ján Orlovský sa stal novým riaditeľom Migračného úradu Ministerstva Vnútra. Orlovský šéfoval v rokoch 2015 až 2020 ako výkonný riaditeľ Nadácie otvorenej spoločnosti, ktorá patrí do rodiny nadácii známych ako Open Society Foundations, ktoré založil finančník George Soros.

Orlovský pôsobil v rokoch 1992 až 2002 v zahraničnej službe SR, konkrétne ako 3. tajomník a radca na slovenskej ambasáde vo Washingtone. Venoval sa spolupráci s Kongresom USA ako aj neziskovými a výskumnými organizáciami.

Do funkcie ho v pondelok uviedol štátny tajomník Vendelín Leitner „„Otázka migrácie patrí medzi tie, ktoré so sebou prinášajú množstvo výziev, ale zároveň aj príležitostí, ktoré sme doposiaľ využívali len okrajovo. Verím, že úrad pod novým vedením tieto možnosti identifikuje a v spolupráci s orgánmi štátu, samosprávy a občianskym sektorom tak prispeje k znižovaniu spoločenského napätia v súčasnej zložitej situácii doma i vo svete,“ povedal štátny tajomník Leitner.

„Je mimoriadne dôležité, aby sa členské krajiny snažili nájsť konsenzus v ďalšom smerovaní migračnej politiky a zároveň intenzívnejšie pracovali na riešení problémov, ktoré sú z dlhodobého hľadiska identifikované ako najzásadnejšie,“ komentoval Orlovský.

„Je dôležité, aby sa spolužitie občanov SR s cudzincami nieslo v duchu vzájomného porozumenia, tolerancie, a aby prinášalo spokojnosť všetkým, ktorí žijú na našom území,“ dodal.