Rada Európy chce zákonom chrániť LGBT komunitu - MAGAZÍN 1
Zo sveta

Rada Európy chce zákonom chrániť LGBT komunitu

Potrebujeme vašu pomoc. Píšeme správy, ktoré si médiá hlavného prúdu nikdy nedovolia a za ktoré sme často napádaní. Aby sme mohli v našej práci pokračovať a zlepšovať sa, potrebujeme vašu podporu. VEĽMI VÁM ĎAKUJEME. IBAN: SK2811000000008017035353

Generálny tajomník Rady Európy Thorbjörn Jagland v stredu vyhlásil, že LGBTI osoby musia byť chránené pred diskrimináciou príslušnými zákonmi aj ich uplatnením v praxi. Vyjadril sa tak pred piatkovým Medzinárodným dňom proti homofóbii a transfóbii.

„Nesmie existovať žiadna diskriminácia na základe sexuálnej orientácie a rodovej identity a tento zákaz musí byť jasne vymedzený zákonmi a implementovaný v praxi vo všetkých našich členských štátoch,“ uviedol Jagland v správe pre médiá.

Väčšina členských štátov Rady Európy už zakázala diskrimináciu na základe sexuálnej orientácie vo svojich právnych predpisoch alebo v osobitných zákonoch upravujúcich zamestnanosť, vzdelávanie, zdravotníctvo, predaj tovarov a služby. Menšia skupina štátov RE priamo zakázala aj diskrimináciu na základe rodovej identity.

Jagland v tejto súvislosti nastolil aj otázku lekárskych operácií nevyhnutných na legálne uznanie pohlavia – ide o proces zmeny mena a pohlavia transrodových osôb v úradných dokumentoch a registroch. „Európske štáty musia v tejto oblasti zosúladiť svoje právne predpisy a postupy s judikatúrou Európskeho súdu pre ľudské práva,“ vysvetlil.

Podľa správy RE požiadavky na povinnú sterilizáciu v procese rodového uznávania ešte sa stále uplatňujú v trinástich členských štátoch vrátane Slovenska. To je podľa Rady Európy v rozpore s rozsudkom Európskeho súdu pre ľudské práva v spore A.P., Garcon & Nicot proti Francúzsku z roku 2017. Štrasburský súd vtedy rozhodol, že podmienenie legálneho uznávania pohlavia výkonom operácie alebo sterilizačnej liečby predstavuje porušenie práva na rešpektovanie súkromného života.

Lekárske operácie sú podľa RE problémom aj pre transrodové osoby. Stereotypizácia a nedostatok povedomia často vedú k lekársky zbytočným zásahom, ktoré porušujú telesnú integritu a práva takýchto osôb.

Zdroj: hlavnydennik.sk

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *