Každý piaty Európan je na pokraji chudoby! Najhoršie sú na tom tieto štáty

Podľa štúdie Eurostatu je každý piaty Európan vystavený riziku chudoby alebo sociálnemu vylúčeniu.

Zároveň sa Lotyšsko a Litva ocitli medzi krajinami EÚ s najhoršími ukazovateľmi, uvádza Euronews. Slabnúci svetový hospodársky rast bude pre krajiny s oslabenou ekonomikou stále ťažšie dostať sa z chudoby a obchodné napätie situáciu ešte zhoršuje, varujú odborníci.

Každému piatemu Európanovi, alebo 109 miliónom ľudí, podľa Eurostatu hrozí, že budú na okraji spoločnosti alebo medzi chudobnými (Euronews sám v januári hovoril o 113 miliónoch ohrozených ľudí – pozn. red.). Jedná sa o splnenie aspoň jedného z troch kritérií: nízky príjem, ťažká materiálna deprivácia alebo bývanie v domácnosti s nízkou úrovňou.

Ženy boli v tomto ohľade zraniteľnejšie. Európska štatistická agentúra zverejnila výsledky štúdie pred Medzinárodným dňom za odstránenia chudoby. Správa zdôrazňuje, že každá krajina EÚ má svoj vlastný rozsah problému.

Každý štvrtý Európan je v siedmich štátoch spoločenstva ohrozený chudobou. Prvé tri miesta v tomto zozname obsadili Bulharsko, Rumunsko a Grécko. Nasleduje Lotyšsko, Litva, Taliansko a Španielsko.

Liberálna politika neustále útočí a snaží sa bojovať proti našim správam! Na sociálnych sieťach nám je obmedzovaní dosah našich článkov a totalitné praktiky nám znižujú príjmy z reklám. Je to účelové a vieme o tom. Pomôžte nám ľubovoľnou sumou udržať náš magazín, aby sme Vám mohli neustále prinášať správy, ktoré sa liberálnym médiám a politikom nepáčia. Ďakujeme Vám!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *