Európska lieková agentúra neodporúča Ivermektín na liečbu Covidu

Európska lieková agentúra (EMA) v pondelok vydalo stanovisko, v ktorom Ivermektín neodporúča. Pripustila, že síce môže blokovať replikáciu vírusu, ale v dávkach, ktoré môžu ohroziť zdravie pacienta.

Ivermektín je antiparazitikum, ktoré sa doteraz používalo najmä vo veterinárnej medicíne pri odčervovaní zvierat. Neskôr sa objavili informácie, že môže byť vhodný v boji proti koronavírusu. Ako ale teraz informuje EMA, o lieku zatiaľ neexistuje dostatok štúdií.

„EMA preskúmala najnovšie dôkazy o použití ivermektínu na prevenciu a liečbu covidu-19 a dospela k záveru, že dostupné údaje nepodporujú jeho použitie pre liečbu mimo klinické štúdie,“ uvádza sa na stránkach liekovej agentúry.

Hoci agentúra pripúšťa, že Ivermektín môže blokovať replikáciu vírusu SARS-Co-V-2, je k tomu treba vyššia koncentrácia dávok, než ktorých možno dosiahnuť pri povolenom dávkovaní. Existujúce štúdie boli navyše vykonané na malej vzorke a líšili sa rôznym dávkovaním a užívaním ďalších liekov.

„Výsledky klinických štúdií sa líšili. Kým niektoré štúdie ukázala žiadny úžitok, ďalšie vykazovali potenciálny úžitok, „uviedla EMA.

Podľa úradu preto neexistuje dostatok dôkazov pre využitie lieku, okrem prípadov klinických štúdií. Okrem toho EMA dodáva, že úrad zatiaľ nedostal žiadosť na povolenie využitia ivermektínu pre liečbu covidu-19.