Ďalšia rana pre LGBTI v Maďarsku. Zmenili si ústavu a pohlavie je určené pri narodení, otec dieťaťa je muž a matka žena

Maďarská vláda si zmenila 9. dodatok v ústave, ktorý hovorí, že matkou dieťaťa je žena a otcom je muž. Za prijatie tohto dodatku, ktorý sa okrem iného venuje aj verejným financiám, hlasovalo 134 poslancov, 45 bolo proti a päť sa zdržalo. Opozičná koalícia sa na protest na hlasovaní nezúčastnila.

Dodatok, ktorý parlamentu predložila ministerka spravodlivosti Judit Varga, sa venuje otázke manželstva, rodičovstva i výchovy dieťaťa. “Maďarsko chráni inštitúciu manželstva ako partnerského spolužitia medzi mužom a ženou, na základe dobrovoľnosti, a rodiny ako základu pre prežitie národa. Základom rodinného vzťahu je manželstvo a vzťah rodič – dieťa. Matka je žena, otec je muž,” uvádza sa v dokumente.

Ten tiež stanovuje, že každé dieťa má právo na ochranu a starostlivosť, ktoré sú dôležité pre jeho “fyzický, psychický a morálny vývoj”. V dodatku sa tiež uvádza, že “Maďarsko chráni právo detí na vlastnú identitu podľa pohlavia pri ich narodení a zabezpečuje vzdelávanie v súlade s hodnotami založenými na maďarskej ústavnej identite a kresťanskej kultúre”.