Slovensko

Vláda mení pravidlá núdzového stavu. Umožní sa jej, aby mohla vyhlásiť núdzový stav opakovane

Magazín1 potrebuje vašu pomoc! Píšeme správy, ktoré si médiá hlavného prúdu nikdy nedovolia! Aby sme mohli v našej práci pokračovať, potrebujeme vašu podporu. ĎAKUJEME! IBAN: SK2811000000008017035353

Vládna koalícia dnes zasadla, aby zmenila pravidlá zavedenia núdzového stavu. Zmení sa tak pochybnosť o tom, nakoľko a kto môže za akých okolností k tomuto kroku pristúpiť, informuje portál Aktuality.sk

V predkladacej správe sa totiž uvádza, že dnes nie je možné vyriešiť situáciu spôsobenú pandémiou respiračných chorôb počas núdzového stavu trvajúceho najviac 90 dní. Preto sa má teda vláde umožniť, aby mohla vláda vyhlásiť núdzový stav opakovane, ale vždy najviac len o 40 dní.

Tiež sa má zaviesť nutnosť schválenia predĺženia núdzového stavu parlamentom najneskôr 20 dní odo dňa účinnosti predĺženého núdzového stavu. Platiť to má aj v prípade opakovaného vyhlásenia núdzového stavu, uvádzajú Aktuality.sk

Takéto pravidlá však majú platiť len v situáciách, v ktorých ide o ohrozenie života a zdravia v súvislosti so vznikom pandémie. Zároveň by mal Ústavný súd dostať možnosť vyjadrovať sa k vyhláseniu núdzového stavu automaticky a nemusel čakať na podnet zvonka.

Toto všetko môže štát, keď platí núdzový stav:

a) obmedziť nedotknuteľnosť osoby a jej súkromia evakuáciou na určené miesto,
b) uložiť pracovnú povinnosť na zabezpečenie zásobovania, udržiavania pozemných komunikácií a železníc, vykonávania dopravy, prevádzkovania vodovodov a kanalizácií, výroby a rozvodu elektriny, plynu a tepla, výkonu zdravotnej starostlivosti, udržiavania verejného poriadku alebo na odstraňovanie vzniknutých škôd,
c) obmedziť výkon vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam na rozmiestnenie vojakov, príslušníkov ozbrojených zborov, zdravotníckych zariadení, zásobovacích zariadení, záchranných služieb a uvoľňovacích a iných technických zariadení,
d) obmedziť výkon vlastníckeho práva k hnuteľným veciam zákazom vjazdu motorových vozidiel alebo obmedzením ich používania na súkromné účely a na podnikanie,
e) obmedziť nedotknuteľnosť obydlia na ubytovanie evakuovaných osôb,
f) obmedziť doručovanie poštových zásielok,
g) obmedziť slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania v určenom čase a zákazom vstupu na postihnuté alebo bezprostredne ohrozené územie,
h) obmedziť alebo zakázať uplatňovanie práva pokojne sa zhromažďovať alebo zhromažďovanie na verejnosti podmieniť povoľovaním,
i) obmedziť právo slobodne rozširovať informácie bez ohľadu na hranice štátu a slobodu prejavu na verejnosti,
j) zabezpečiť vstup do vysielania rozhlasu a televízie spojený s výzvami a informáciami pre obyvateľstvo,
k) zakázať uplatňovanie práva na štrajk,
l) vykonať opatrenia na riešenie stavu ropnej núdze.