V škole na východe Slovenska prepadlo všetkých 451 prvákov

Všetci prváci, ktorí navštevovali v minulom školskom roku Súkromnú strednú odbornú školu v Trebišove prepadli. Prvý ročník tak teraz opakuje 451 študentov. Inšpektori by teraz mali zistiť, či ide o správny postup školy alebo o podvod, s úmyslom opakovane zarobiť na školských normatívoch. Na prípad upozornila televízia JOJ.

Ministerstvo školstva už v minulosti malo pochybnosti a preto začalo na základe vyplneného výkazu vykonávať na tejto škole dohľad. Cieľom bolo overiť celkový počet študentov. „Výsledkom dohľadu bol potvrdený počet žiakov študujúcich na našej škole,“ píše sa ďalej v stanovisku školy. Dohľad zatiaľ ukončený nie je, čo potvrdilo ministerstvo školstva pre TV JOJ. 

451 prepadnutých prvákov ale podľa televízie zatiaľ nikto nerieši. Škola ich vraj kvôli jarnej vlne koronavírusu nemohla učiť na diaľku. Všetci potom neprešli cez komisionálne skúšky. „Plnoletí žiaci alebo zákonní zástupcovia žiakov požiadali riaditeľku školy o povolenie opakovať ročník,“ vysvetľuje škola v stanovisku.  Škola pritom dostala na kalendárny rok 2020, podľa rezortu školstva, peniaze od štátu vo výške 1 541 101 eur. Televízia JOJ preto upozorňuje, že školskí inšpektori by teraz mali zistiť, či ide o správny postup školy alebo o podvod, s úmyslom opakovane zarobiť na školských normatívoch.

Školská inšpekcia už túto školu kvôli viacerým pochybeniam v minulosti navrhla zrušiť ešte počas letných prázdnin. Škola požiadala o prerušenie konania na 30 dní, ministerstvo jej vyhovelo. „Oslovené školy v okrese, ktoré vzdelávajú žiakov v daných odboroch, nedokážu kapacitne zabezpečiť všetkých žiakov našej školy,“ poskytla stanovisko škola. 

„Správne konanie začalo po doplnení podnetu dňa 5.10.2020,“ priblížil Tomáš Nejedlý z odboru komunikácie ministerstva školstva. „Aby to konečné rozhodnutie naozaj bolo právoplatné a aby sa nestalo to, že to rozhodnutie by niekto spochybňoval – to, že daná škola by mala byť vyradená zo siete,“ vyjadril sa minister školstva Branislav Gröhling (SaS). 

zdroj