Spoločnosť Zo sveta

V Anglicku učia 9 ročné deti v školách, že existuje viac ako 100 pohlaví

Britká televízna stanica BBC v rámci svojej video-série vyučuje deti o tom, že máme viac ako 100 pohlaví (gender). Niektorí rodičia ostali poriadne šokovaní a vystrašení.

“Viete, že existuje veľká kopa rodových identít,” vyhlasuje vyučujúci v reakcii na otázku jedného z detí. “Vieme, že máme muža a ženy, lenže ono teraz už existuje vyše 100, ak nie viac, rodových identít.”

Toto video pre školské deti vo veku 9-12 rokov je súčasťou nových filmov Výučba od BBC vytváraných ako podporný materiál pre osobné, sociálne a zdravotné výučbu (PSHE) podľa osnov britských škôl.

BBC sa snaží deťom vysvetľovať, že máme viac pohlaví a všetko to zabalia do pekného obalu a odprezentujú ako rozprávku pre deti, v ktorej však nie je len muž a žena ale ďalších 100 iných pohlaví.

Niektorí kritici však bijú na poplach a varujú, že deťom takto úplne zašpinia myseľ.

“Kvôli tomu všetkému sa nakoniec ocitneme v situácii, keď proti nám bude stáť stratená generácia zmätených a nahnevaných mladých dospelých, ktorí budú klásť otázku, na ktorú budeme ťažko odpovedať:, Ako ste mohli dopustiť, aby sa to s nami stalo? ‘” tvrdí kritička Celia Walden.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *