Talianske rodiny začínajú hladovať

V centre korona krízy v Taliansku sa čoraz častejšie ozývajú hlasy o začiatku hladovania. Mnohé, celé rodiny sú bez práce už viac ako tri týždne a zostali bez akéhokoľvek príjmu.

Najslabšie vrstvy obyvateľstva sú už vyše troch týždňov bez práce a začínajú im chýbať základné potraviny. Stále s nádejou čakajú na talianskou vládou sľúbený záchranný balík vo výške 25 miliárd EUR. Situácia v Taliansku je vážna a doterajšie sústredenia na riešenie zdravotníckeho kolapsu spomaľuje druhotne vznikajúce problémy. Zdá sa, že vláda peniaze doteraz nemá a tak dodáva takpovediac omrvinky. Giusseppe Conte vyčlenil mimoriadnych 400 miliónov, čo predstavuje napríklad pre hlavné mesto Rím na pomoc chudobe 200 tisíc. Takáto čiastka je však vnímaná ako hodenie omrviniek. Ako sa zamýšľa iltempo.it znamená to, že pôjde o cca 100 000 nákupných poukážok pre 2 000 ľudí alebo 50 EUR pre 4 000 alebo 25 EUR pre 8 000 chudobných. Len si predstavte tie omrvinky – píše doslova – pri potrebách rodiny, ktorá zostala bez príjmu, často s dvomi alebo tromi deťmi, ktorá potrebuje zaplatiť nájomné, výdavky a tak podobne. Ľudia čakajú.

Zdroj: iltempo.it

Foto archív autora

T.R.

Pomôžte nám ľubovoľnou sumou udržať náš magazín, aby sme Vám mohli neustále prinášať správy, ktoré sa liberálnym médiám a politikom nepáčia. Ďakujeme Vám!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *