Takto sa bude očkovať! Najprv zdravotníci, potom rómske komunity a azylanti a následne bežná populácia

Očkovanie proti koronavírusu sa rozbieha po celom svete a nevyhne sa mu ani Slovensko. Prvá vakcína by mohla dostať registráciu v Európe už v decembri tohto roku. Keďže dodávky vakcíny budú postupné, štáty si musia pripraviť presnú stratégiu očkovania.

Aj slovenské ministerstvo zdravotníctva už predložilo svoj plán očkovania. Najprv registrácia cez webovú stránku, potom antigénový test a až následne sa človek môže dať zaočkovať proti ochoreniu covid -19. 

Teraz už vieme, ktoré skupiny obyvateľstva budú očkované ako prvé a ako sa bude postupovať. V úvodnej fáze má byť vytvorených 25 vakcinačných miest, kde sa bude očkovať. Tieto pripravuje ministerstvo zdravotníctva. Ich počet sa má postupne rozšíriť na 79 tak, aby bol pokrytý každý okres. 

V prvej vlne sa budú očkovať ľudia, ktorí sú najviac vystavení riziku koronavírusu a to zdravotníci, zamestnanci domovov sociálnych služieb a ľudia zabezpečujúci kritickú infraštruktúru.

V druhej vlne sa očkovať budú pacienti v DSS, pacienti nad 65 rokov a chronicky chorí pacienti. V prípade tejto skupiny sa ale má podľa našich informácií ešte prehodnotiť, či ju neposunú do prvej vlny.

V tretej vlne sa k vakcíne dostanú ľudia, u ktorých je vysoké riziko šírenia covid-19. V poslednej štvrtej vlne sa k vakcíne dostane všeobecná populácie, teda každý človek starší ako 18 rokov.

Očkovanie proti koronavírusu bude dobrovoľne a ten, kto sa bude chcieť dať zaočkovať, bude postupovať takto: Najprv sa zaregistruje na stránke korona.gov.sk a vyplní tam formulár. Následne mu príde SMS správa s potvrdzujúcou informáciou. Potom mu ešte prídu ďalšie SMS správy, s dátumom a časom očkovania, aj podľa toho, kde si človek nahlásil prechodný pobyt.

Deň pred samotným očkovaním ešte osoba dostane ďalšiu SMS správu a musí podstúpiť antigénový test maximálne 24 hodín starý. Ak bude test na koronavírus negatívny, záujemca o očkovanie vyplní dotazník o zdravotnom stave.

Následne sa prehliadkou zisťuje, či u neho nie sú kontraindikácie k očkovaniu, najmä, či nemá prejavy akútnej infekcie. Podpíše informovaný súhlas a oboznámia ho s predpokladanými vedľajšími účinkami – bolestivosť, začervenanie v mieste vpichu a eventuálne celkové prejavy ako mierna horúčka. Zaočkuje sa a 30 minút ostáva ešte v čakárni u lekára.

Pokiaľ vakcína, ktorou ho zaočkujú bude dvojdávková, naplánuje sa u neho ešte preočkovanie. 

„Podanie očkovacej látky sa eviduje v určenom elektronickom informačnom systéme. V ambulancii pracujú vždy dvaja ZP- jeden vykonáva rozhovor (anamnézu) pacienta so zameraním na kontraindikácie a podáva vakcínu, druhý ju môže pripravovať v čase anamnestického rozhovoru,“ píše sa v stratégii.

Aby populácia získala kolektívnu imunitu je potrebné, aby sa zaočkovalo aspoň 60 až 70 percent ľudí.

„Keď pokrytie klesne na 50%, nepodarí sa nám eliminovať nárast nových prípadov (tzv. peak), aj keď by účinnosť vakcíny bola 100%. Vakcína sama o sebe nemusí zabezpečiť, aby sa všetko okamžite vrátilo do normálu (t. j. aby sa zastavilo napríklad sociálne dištancovanie), pokiaľ nie je účinnosť vakcíny aj zaočkovanosti pomerne vysoká,“ píše sa v stratégii. 

Ako sa bude očkovať

I. vlna

1. Zdravotnícki pracovníci :

● Zdravotnícki pracovníci pracujúci priamo v nemocnici s COVID pacientmi v červenej zóne, zdravotnícki pracovníci podieľajúci sa na diagnostike COVID, pracovníci RÚVZ

● Zdravotnícki pracovníci starší ako 65 rokov a s chronickými ochoreniami

● Ostatní zdravotnícki pracovníci pracujúci s pacientom

● Zdravotníci pracovníci, ktorí nepracujú priamo s pacientom

● Študenti, ktorí spĺňajú kritérium zdravotníckeho pracovníka podľa platných predpisov

● Ostatní študenti zdravotníckych lekárskych a nelekárskych odborov, ktorí počas štúdia prichádzajú do kontaktu s pacientom

● Zamestnanci obslužných organizácií, ktorí vykonávajú svoju činnosť v nemocniciach – napr. upratovacie služby a pod….

2.  Zamestnanci DSS, terénni sociálni pracovníci, pracovníci organizácií, ktorí sa podieľajú na ošetrovaní pacientov s COVID – 19 a na zabezpečení očkovania

3. Zamestnanci kritickej infraštruktúry štátu:

● Silové zložky – vojaci, policajti, hasiči

● Pracovníci inej kritickej infraštruktúry

II. vlna

● Pacienti v DSS – aplikácia vakcíny prostredníctvom mobilných tímov

● Pacienti nad 65 rokov

● Imobilní pacienti – vakcinácia zabezpečená mobilnými jednotkami

● Onkologickí pacienti

● Dialyzovaní pacienti – aplikácia priamo na hemodialyzačných centrách

● Transplantovaní pacienti

● Pacienti s biologickou liečbou

● Pacienti s autoimunitnými ochoreniami

● Pacienti s poruchou imunity, pokiaľ nie je kontraindikáciou ku podaniu vakcíny

● Pacienti s diabetes mellitus

● Pacienti s neurologickými závažnými chorobami

● Pacienti s kardiovaskulárnymi chorobami

● Pacienti so závažnými psychiatrickými chorobami (vysoké riziko prenosu infekcie na ostatných

● Ostatní pacienti s chronickými chorobami

III. vlna

● Učitelia

● Marginalizované rómske komunity

● Bezdomovci

● Azylanti

IV. vlna

●  Ostatní obyvatelia starší ako 18 rokov