Politika

Stíhačky od USA dostali Slovensko do obrovských dlhov

Na celý rok 2019 štátny rozpočet počíta s príjmami 15,498 mld. eur, výdavkami 17,539 mld. eur a schodok by tak mal dosiahnuť 2,041 mld. eur.

Schodok štátneho rozpočtu v marci medziročne vzrástol viac ako 2,5-násobne. Ku koncu tretieho mesiaca totiž dosiahol 1,166 mld. eur, kým v rovnakom období pred rokom predstavoval 454,9 mil. eur.

Stojí za tým predovšetkým medziročný nárast celkových výdavkov štátneho rozpočtu o takmer 22 % na 4,243 mld. eur, čo podľa ministerstva financií ovplyvnila splátka za vojenské lietadlá. Príjmy štátneho rozpočtu na druhej strane medziročne vzrástli o 1,5 % na 3,078 mld. eur. Na celý rok 2019 štátny rozpočet počíta s príjmami 15,498 mld. eur, výdavkami 17,539 mld. eur a schodok by tak mal dosiahnuť 2,041 mld. eur.

Daňové príjmy, ktoré tvoria gro príjmov rozpočtu štátu, pritom v prvom štvrťroku tohto roka medziročne vzrástli o 2,8 % na 2,746 mld. eur. Pozitívny vývoj sa podľa rezortu financií zaznamenal pri dani z pridanej hodnoty vo výške 80,5 mil. eur, pri spotrebných daniach vo výške 16,1 mil. eur, pri dani vyberanej zrážkou vo výške 11,9 mil. eur a pri daniach z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti vo výške 2,1 mil. eur. Negatívny vývoj zaznamenal štát pri dani z príjmov právnických osôb vo výške 22,3 mil. eur a pri dani z príjmov fyzických osôb vo výške 12,6 mil. eur.

Príjmy štátneho rozpočtu z dividend zaznamenali medziročný nárast o 2 mil. eur. V rámci ostatných príjmov štátneho rozpočtu eviduje ministerstvo financií medziročný nárast o 5,3 % na 153 mil. eur. „Ide najmä o medziročný nárast v rámci iných nedaňových príjmov o 7 mil. eur a príjmov z prenájmu o 0,3 mil. eur,“ dodáva v komentári rezort financií.

Na strane výdavkov už spomínaným vplyvom splátky za vojenské lietadlá o takmer 30 % na 3,231 mld. eur vzrástli ďalšie výdavky štátneho rozpočtu, ktoré okrem iného zahŕňajú aj výdavky na bežný chod štátnych úradov. Mierne stúpli aj výdavky na obsluhu štátneho dlhu o 2,2 % na 450,7 mil. eur. Výdavky štátneho rozpočtu súvisiace s čerpaním eurofondov medziročne klesli o 16,6 % na 225,6 mil. eur, s čím súvisí aj úspora zdrojov spolufinancovania o 4,1 mil. eur.

Zdroj: SITA

One Reply to “Stíhačky od USA dostali Slovensko do obrovských dlhov”

  1. len aby to zase niekto nerozkradol.Je to skôr možné, že sa zase tie výstavby predražia, Ak by to staval šát tie nemocnice , tak verím tomu že by to bolo aj lacnejšie a ludia by mali kiopec práce,ak to dajú úkromným firmám, tak sa to rozkradne a z 10 nemocníc sa postavia iba 4, alebo 5 a zbytok schlamstnú vrecká tých nenažrancov.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *