Politika

Sledujeme ONLINE: Súd s M. Kotlebom pre darovanie šekov chudobným rodinám (Video)

Sledujeme online súd s Marianom Kotlebom pre darovanie šekov chudobným rodinám. Suma na šekoch odkazuje podľa prokurátora na neonacistickú symboliku.

Uverejnil používateľ Peter Stanko Štvrtok 5. marca 2020

17:25 – Pojednávanie bolo odročené na dátumy 9. apríla a 15. mája 2020.

17:00 – Celá reč M. Kotlebu po vypočúvaní znalca Dr. Uhlířa:

„Vážený súd,

ako vyplynulo z výsluchu znalca, tak znalec nezložil svoj sľub do rúk vyšetrovateľa policajného zboru tak, ako to predpokladá zákon, ale ho zložil na diaľku. To znamená znalec bol do tejto veci pribraný nezákonne.

Znalec podával znalecký posudok aj svoje vyjadrenia pri výsluchu na otázky politologického charakteru bez toho, aby odbor politológia vyštudoval.

Prokurátor pri vykonávaní dôkazu neprečítal znalecký posudok celý. To znamená dôkaz vykonal v rozpore s § 268 trestného poriadku a takto vykonaný dôkaz je dôkazom nezákonným, pretože prokurátor pri čítaní znaleckého posudku ako dôkazu, vynechal originálnu anglickú vetu, ktorá je vlastne jadrom toho, za čo mám byť súdený.

Z výpovede znalca vyplynul maximálne negatívny vzťah Tretej ríše a nacistov ako takých k zdravotne hendikepovaným ľuďom, čo je v priamom rozpore s predmetom posudzovanej dobročinnej akcie, kde sme finančne pomohli práve rodinám, ktoré mali zdravotne hendikepované deti.

Z výsluchu znalca taktiež vyplynulo, že si úplne dobrovoľne a z vlastnej vôle za kontaktný mail vybral mail na českom serveri volny.cz, ktorý odkazuje na nacistického dôstojníka Clausa Schenka von Stauffenberg, ktorý bol zodpovedný za zotročenie civilného obyvateľstva Poľska po dobytí v roku 1939 a ktorý je typicky známy svojím vyjadrením, budem citovať: „Miestne obyvateľstvo je neuveriteľná lúza, množstvo Židov a miešancov, národ, ktorý zrejme potrebuje bič, aby sa cítil dobre. Tisíce zajatcov celkom určite podporí rozvoj nášho poľnohospodárstva.“ Áno, tento dôstojník nemeckej armády sa zapojil do protihitlerovského sprisahania, ale až po 7. apríli 1943, kedy bol po leteckom nálete spojencov vážne zranený a zmrzačený a ako mrzák bol ostatnými vysokými dôstojníkmi vytlačený na perifériu spoločenského a vojenského kariérneho života Tretej ríše.

A z výstupu znalca taktiež vyplynulo, že znalec na otázku môjho obhajcu Dr. Rosinu, ktorý sa ho spýtal, či medzi tými dvoma posudkami naozaj menil len dátum, povedal, že áno, menil iba dátum. Skutočnosť je taká, že menil podstatnú časť odpovede v bode 2.2 v odpovede na otázku č. 1, kde posudzoval práve symbolik, alebo čísla tých 14 a 88.

Nemôžem súhlasiť s celým postupom pri výsluchu tohto znalca, pretože na záver jednoznačne zo strany súdu došlo k náprave chýb prokurátora a myslím si, že z tohto dôvodu bol porušený princíp rovnosti strán.“

16:30 – Prokurátor prečítal znalecký posudok Dr. Uhlířa. V ňom tvrdí, že na základe indícií je možné konštatovať, že ĽS Naše Slovensko v nepriamych náznakoch odkazuje na tretiu ríšu a prvú Slovenskú republiku. Uhlíř súdu vysvetli, že číslo 14 odkazuje na vetu Davida Lanea o potrebe budúcnosti bielych detí a číslo 88 na pozdrav Heil Hitler.

Kotleba namietal po procesnej stránke, že znalec nezložil sľub znalca v súlade so zákonom ale na diaľku. Ďalej namietal tomu, že znalec sa venoval politologickým otázkam, a to aj napriek tomu, že nevyštudoval politológiu.

Problém je podľa obhajoby tiež v tom, že znalec mal klamať súdu, že obe predložené verzie posudku sú totožné, pričom v jednej z verzií majú chýbať niektoré slová. Podľa Kotlebu tieto slová chýbajú účelovo.

15:00 – Prokurátor čítal znalecký posudok o rovnoramennom dvojkríži, ktorý mala Ľudová strana Naše Slovensko v znaku. Ten podľa Kotlebu nie je gardistický, ale je prevzatý z loga riadne zaregistrovanej Slovenskej pospolitosti.

Kotleba po prečítaní znaleckého posudku upozornil, že prokurátor do neho vkladal svoje vety a úvahy, ktoré neboli súčasťou tohto posudku.

Pred súd následne predstúpi svedok Dr. Uhlíř, ktorý je znalcom na fašizmus a neonacizmus.

13:50 – Pojednávanie pokračovalo výpoveďou novinára Gettinga. Jeho výpoveď sa netýkala predmetnej akcie. Rozprával napríklad o obchode s oblečením bratov Kotlebovcov, či niekdajšieho kandidáta za ĽS Naše Slovensko Rastislava Rogela. Sudkyňa upozornila, že vidí vo výsluchu svedka prvky navádzania. Po výpovedi nasledovala s otázkami strana obhajoby.

Kotleba sa svedka pýtal, aké je jeho politické presvedčenie, jeho vierovyznanie a v akých médiách pôsobil. Getting je podľa svojich slov humanista a antifašista, články písal v minulosti pre Plus 7 dní, v súčasnosti už pre Sme.

Kotleba sa následne vyjadril, že výsluch považuje za nezákonný, pretože je svedok zaujatý a ku skutku, za ktorý je obžalovaný, nevypovedal nič. Svedok podľa neho len hodnotil informácie, ktoré mu boli sprostredkované. Zaujatý má byť z dôvodu, že jeho otec ho ako predsedu BBSK žiadal o pomoc. Pomoc mu bola odmietnutá a aj keď župan na to vplyv nemal, mal byť svedkov otec na to nahnevaný.

Pojednávanie bude pokračovať výpoveďou znalca v oblasti heraldiky Ladislava Vrtela.

12:30 – Výpoveďou pokračovala manželka p. Demiana. Po otázke prokurátora, či a komu je vďačná za darovanú sumu, odvetila, že vďačná je, a to politickej strane ĽS Naše Slovensko. Podľa Kotlebu aj z tejto výpovedi je zrejmé, že sa jednalo o charitatívnu akciu.

Sudkyňa prerušila pojednávanie do 13:15.

12:00 – Podľa obžalovaného ani z tejto výpovede svedka nevyplynulo, že by sa mal dopustiť nejakého trestného činu. Akcia nemala žiaden symbolický charakter, ale bola charitatívna s cieľom poskytnúť finančnú pomoc rodinám. Svedok odmietol, že by boli v aule obchodnej akadémie prítomné nejaké prvky fašizmu.

Prokurátor následne žiadal zaradiť medzi dôkazy fotografiu inej rodiny, ktorej ĽS Naše Slovensko darovala auto. Sudkyňa tento dôkaz po námietke od obhajoby nepripustila.

11:45 – Svedok P. Demjan vypovedal, že bol informovaný o tom, že suma pochádzala zo zbierky medzi poslancami ĽS Naše Slovensko a vznikla vydelením tromi, keďže boli obdarované tri rodiny. Doplnil, že k tejto sume ich rodine daroval počas akcie ďalší pán približne dvesto eur.

11:15 – Bývalá riaditeľka obchodnej akadémia vypovedala, že nevie, čo sa odohralo počas predmetnej akcie, nakoľko tam nebola prítomná. Kotleba po jej výpovedi vyhlásil, že z nej nevyplýva, že by spáchal akýkoľvek trestný čin.

10:15 – Sudkyňa predvolala Kotlebu na výsluch, ten využil svoje právo nevypovedať s tým, že tak urobí po vykonaní dôkazov. Ako prvá bude vypovedať bývalá riaditeľka obchodnej akadémie v Banskej Bystrici Darina Šlosarová. Práve v priestoroch obchodnej akadémia sa uskutočnilo slávnostné odovzdávanie predmetných šekov.

9:55 – Súd pripustil ako svedka historika J. Drábika, autora knihy Fašizmus. Obhajoba nesúhlasí s jeho predvolaním už dnes. O tomto návrhu sa podľa ich slov dozvedeli až dnes a preto chcú čas na prípravu.

Sudkyňa zamietla niektoré z dôkazov obžaloby, ako napríklad analýzy policajného zboru, zápisnice z iných trestných vecí, či leták ĽS Naše Slovensko. V prvých dvoch prípadoch argumentovala tým, že polícia nie je oprávnená dôkazy hodnotiť a uzatvárať z nich závery. V prípade letáku absentujú údaje kto, kedy, ako a kde tieto dôkazy získal.

9:30 – M. Kotleba vyhlásil, že je nevinný.

9:20 – Sudkyňa zakázala novinárom fotografovať a snímať v pojednávacej miestnosti. Predsedu ĽS Naše Slovensko zastupujú traja právnici Tomáš Rosina, Peter Kupka a Ondrej Mularčík.

Sudkyňa na začiatok prečítala obžalobu. Na otvorení hlavného pojednávania uviedla, že zvažuje posudzovanie konania podľa prísnejšieho paragrafu, než uviedol prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry Tomáš Honz, a to za založenie, podporu a propagáciu hnutia smerujúceho k potlačeniu základných práv a slobôd a nie len za prejavy sympatií k takémuto hnutiu.

Na dnešné pojednávanie sú predvolaní ako svedkovia členovia obdarovaných rodín, český znalec a historik Dr. Uhlíř, znalec v oblasti heraldiky Ladislav Vrtel a novinár P. Getting. Prokurátor navrhol predvolať aj historika Jakuba Drábika, ktorý nedávno vydal knihu Fašizmus.

9:00 – Začína súdne pojednávanie s M. Kotlebom. Na súd ho prišli podporiť aj novozvolení poslanci M. Beluský, A. Medvecký, P. Krupa, S. Mizík a M. Mazurek, no i predseda strany Priama demokracia M. Géci, s ktorou kotlebovci uzavreli memorandum o spoločnom postupe vo voľbách. Na pojednávanie prišli aj viacerí podporovatelia strany.

10 Replies to “Sledujeme ONLINE: Súd s M. Kotlebom pre darovanie šekov chudobným rodinám (Video)

 1. Blúznivá hystéria 1488 a čo právne zásady „Nullum crimen sine lege“ a „Nulla poena sine lege“?

  Ja osobne som sa síce narodil na Slovensku v Bratislave, teraz však už ale žijem v Českej republike. Isteže je pravda, že v Českej republike taktiež vládnu neomarxisti, ale v porovnaním s tým totálne extrémistickým krajne ultraľavičiarskym neomarxistickým režimom ultraliberálnych fašistov, ktorý momentálne vládne na Slovensku, ktorý je predsa tisíc krát horším, brutálnejším a tyranskejším režimom, ako je ten režim v Českej republike je súčasný český neomarxistický režim „úpná selanka“.

  Pre upresnenie uvediem, že ja osobne v tej Českej republike žijem v malej dedine nachádzajúcej sa necelých desať kilometrov od okresného mesta Uherské Hradiště, kam zhruba raz týždenne prichádzam pre potrebu svojej rodiny urobiť si veľký nákup do supermarketu Albert v Uherskom Hradišti.

  Zhruba polovina toho môjho nákupu je urobená na základe písomného zoznamu toho čo mám nakúpiť, zatiaľ čo tá druhá polovina môjho nákupu je urobená na základe môjho vlastného rozhodnutia učineného tam na mieste na základe toho čo momentálne tam predávajú, tj. takzvané „nakupovanie očami“, tj. keď uvidím niečo vhodného, tak aj keď som to nemal na zozname tak to kúpim, pretože ani nie je možné úplne všetko dopredu naplánovať do najmenších detailov, ale treba vychádzať aj z konkrétnej ponuky tovarov supermarketom Albert v Uherskom Hradišti, ktorá je celkovo predsa len po každý raz trochu odlišná, niečo majú, niečo nemajú a často sa u nich objaví aj niečo úplne nového čo predtým ešte nikdy nepredávali, alebo čo už dlho nemali a podobne.

  Preto aj celková cena, ktorú nakoniec zaplatím za ten nákup je každý týždeň úplne iná, v každom prípade však ale na základe mojich predošlých skúseností už aspoň približne viem, že po každý raz cena môjho každotýždenného nákupu osciluje niekde približne tak plus mínus niečo okolo sumy tisícpäťsto českých korún.

  Nikdy síce neviem dopredu koľko ma môj nákup presne bude stáť, a ani vtedy nie, keď už stojím v rade s vrchovato naplneným nákupným vozíkom pred pokladňou, a iba až potom keď to pani sediaca u pokladne všetko dohromady spočíta a povie mi koľko mám zaplatiť, tak až potom viem za koľko korún presne som to vlastne tentoraz nakúpil. Isteže na základe mojich predošlých skúseností síce už tuším že to bude oscilovať plus mínus dve stokoruny niečo okolo sumy tisícpäťsto korún, ale úplne presne koľko to bude tentoraz – kým to pokladníčka všetko presne dohromady nespočíta – to teda neviem.

  Teraz však ale pozor!!! Teraz napíšem to úplne najdôležitejšie!!!

  Za tie roky čo každotýždenne v Alberte v Uherskom Hradišti nakupujem, už tri razy sa mi stalo, že potom, čo pokladníčka spočítala celkovú cenu môjho nákupu, tak mi cenu toto môjho nákupu vyčíslila na sumu – a teraz sa podržte – na sumu, ktorá činila presne 1488 českých korún!!!

  Takto teda asi pred štyrmi rokmi po prvý raz som sa ja stal “fašistom“ a “nacistom“, a ani som o tom vtedy ešte nevedel, že som sa ja svojim nákupom stal “fašista“ a “nacista“, pretože v tej dobe mi ešte nebolo známe, že so sumou 1488 korún je nejaký problém, že suma “1488“ je suma údajne vraj “fašistická“ a “nacistická“.

  Keď som sa stal po druhý raz “fašistom“ a “nacistom“, tak to už som o tom vedel, pretože v tej dobe už bol známy hon na čarodejnice na Slovensku v súvislosti s pseudokauzou, keď predseda Ľudovej Strany Naše Slovensko ĽSNS Marián Kotleba tam daroval nejakým chudobným rodinám dar v sume 1488 EURO, čo také niečo ako darovať nejakým chudobným rodinám nejaké peniaze, tak toto teda je asi už samo o sebe je prejavom toho najväčšieho možného “fašizmu“ a “nacizmu“ aký len môže byť, a to bez ohľadu na to, aká konkrétna výška sumy im bola darovaná.

  A tak keď sa mne osobne presne toto isté prihodilo, keď som sa stal “fašistom“ a “nacistom“ po druhý raz, tak som sa ja vtedy strašne vydesil, keď mi pokladníčka oznámila, že celkovú sumu môjho nákupu vyčíslila na sumu 1488 českých korún. V tom okamihu som sa ja rýchlo obzrel okolo seba či náhodou niekde na blízku nie je otvorené nejaké okno, ku ktorému by som sa prípadne okamžite rozbehol a následne vyskočit von z toho okna s tým, že ak si pri dopade na zem nepolámem nohy, tak sa pokúsim utiecť preč, a to dokonca už aj oželiem to, že tam nielenže nechám vozík s mojim celotýždňovým nákupom, takže sa ten ďalší týždeň budeme u nás doma celá rodina všetci asi postiť o hlade, ale dokonca tam oželiem aj moju v obchode takto zanechanú pánsku „diplomatku“ v ktorej som mal aj peňaženku so sumou asi tak zhruba plus mínus nejakých troch až piatich tisíc českých korún v hotovosti.

  A ešte viac som sa vydesil, keď pokladníčka po oznámení, že mám zaplatiť 1488 českých korún, tak následne na pokladnici zmačkla nejaké tlačítko, ktoré nakoniec zaplať Pán Boh iba len otvorilo dolný šuplík na mince, tak som si veľmi uľahčene vydýchol, keďže som sa zľakol či azda týmto tlačítkom nechce zapnúť nejaký poplašný alarm, že nedaj Bože či po zmačknutí tohto tlačítka nezačnú zbesile zavýjať nejaké poplašné sirény, v dôsledku čoho na mňa ako na „veľmi nebezpečného fašistu a nacistu“ nenabehnú nejakí policajní kukláči oblečení v čiernych maskáčoch so samopalmi za asistencie a velenia príslušníkov českej tajnej služby v civile, a teda či po vzore slovenského Gestapa NAKA či mňa tam na mieste okamžite nespútajú reťazmi a neodvlečú do nejakého ťažkého žalára ako “veľmi nebezpečného ťažkého zločinca“ alebo dokonca hneď tam na mieste v tom superkamarkete či mňa okamžite svojimi samopalmi nerozstrieľajú na franforce.

  Zaplať Pán Boh sa však ale nič takéhoto nestalo. Zaplať Pán Boh v Českej republike to predsa len ešte stále nie je až tak desivo strašné ako na dnešnom Slovensku, v Českej republike ešte doposiaľ takéto zbesilé hysterické ultraľavičiarske pogromy a inkvizičné hony na čarodejnice zo strany krajne ultraľavičiarskych neomarxistických ultraliberálnych fašistov sa ešte stále doposiaľ nekonajú, v dôsledku čoho obyčajní ľudia žijúci v Českej republike predsa len nemusia žiť v permanentnom desivom strachu, že sa stanú či už oni samotní, ich deti, ich rodičia alebo vôbec ich rodina obeťou nejakého takéhoto úplne iracionálneho inkvizičného pogromu zo strany vládnuceho extrémistického krajne ultraľavičiarskeho neomarxistického režimu psychopatických ultraliberálnych fašistov ako je tomu na dnešnom Slovensku.

  A to je taktiež jeden z dôvodov prečo ja už nežijem na Slovensku ale v Českej republike, kde ten český neomarxistický režim síce taktiež nie je režimom nijak ideálnym, avšak ale predsa len my obyčajní ľudia môžeme v Českej republike oveľa slobodnejšie dýchať ako na Slovensku, nemusím sa ani ja a ani moja rodina až tak veľmi permanentne báť, že by v rámci nejakého skutočne extrémistického ultraľavičiarsky neomarxistického iracionálneho inkvizičného honu na čarodejnice na mňa nabehlo nejaké české krajne ultraľavičiarske Gestapo ultraliberálnych fašistov po vzore slovenskej „NAKA“.

  S prejavom hlbokej úcty

  JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola

  (Politická satira)

 2. Podľa štúdie Roberta O. Paxtona nový fašizmus budúcnosti nemusí nevyhnutne pripomínať ten klasický. Nejaké nové hnutie, ktoré by sa zbavilo slobodných inštitúcií pre účely uplatňovania techník masovej manipulácie, aby zjednotilo všetkých v prospech niektorej tzv. „diskriminovanej [LGBT] menšiny“, by malo aj nový názov a používalo by nové symboly. Tým by však nebolo o nič menej nebezpečné. Napríklad, zatiaľ čo nový fašizmus by nevyhnutne démonizoval nejakého nepriateľa, vnútorného aj vonkajšieho, nepriateľmi by neboli nevyhnutne Židia. Nové formy zmodernizovaného fašizmu by sa mali chápať na základe porovnania ich spôsobov fungovania, t.j. pri pohľade na to, ako fungujú, a nie na základe povrchného dôrazu na vonkajšie symboly. V prípade homofašizmu, ako “diskriminovaná menšina” je podsúvaná tzv. “LGBT + komunita” a verejnými nepriateľmi sú údajní “homofóbi” a ľudia, ktorí zanechali sodomický spôsob života.

  Podľa talianskeho spisovateľa a bývalého komunistu Ignazia Silona nový fašizmus nepovie otvorene: „Ja som fašizmus“, ale naopak, zamaskuje sa a povie: „Ja som antifašizmus“ [ANTIFA]. Ako tvrdil C. S. Lewis v jeho knihe Zrušenie človeka, medzi komunistami a demokratmi rýchlo prebieha proces, o nič menej ako prebiehal medzi fašistami, ktorého výsledkom, ak sa mu nikto nepostaví do cesty, bude zrušenie človeka. Spočiatku sa síce metódy môžu líšiť v stupni brutality, ale z dlhodobého hľadiska mnohí, vrátane distingvovaných vedcov, amatérskych filozofov a populárnych dramatikov, majú rovnaký cieľ ako nacistickí vládcovia Nemecka. Tradičné hodnoty majú byť defraudované a ľudstvo má byť naštýlované do nejakého nového strihu podľa chutí a ľubovôle hŕstky vybraných ľudí v jednej vybranej generácii, ktorí sa naučili, ako to čo najefektívnejšie uskutočniť. C. S. Lewis tiež identifikoval začiatok tohto procesu v javoch, akým je používanie jazyka ovplyvneného presvedčením, že ľudia môžu vymýšľať „ideológie“ pre potešenie a následné zaobchádzanie s ľudstvom ako s pokusnými králikmi.

 3. Trocha z numerológie – číslo 1488: 1+4+8+8 = 21.
  21 – patrí Svetu a konečnému naplneniu, dosiahnutiu úspechu a slávy. Je najvyššou kartou zo všetkých tromfov a je považovaná za veľmi priaznivú. Reprezentuje jednotu človeka, prírody a vesmíru. Učí nás komplexnému pohľadu na svet so všetkými jeho súvislosťami a zodpovednosti nás ako jedincov za svoj osud a spoluzodpovednosti za celý svet.
  2 + 1 = 3: číslo 3 – viera, nádej a láska, číslo 3 je aj symbolom obratnosti. Znamená konečnú úplnosť, siahajúcu ďalej než dočasné dovŕšenie čísla 2. Odráža aktívne pôsobenie času – minulosti, prítomnosti a budúcnosti. Má akýsi mystický zmysel a tají v sebe prirodzený sklon rozdeľovať dianie na tri časti asi ako rozdeľoval kráľ Alfréd deň na tri osemhodinové obdobia, jedno na prácu, druhé na zábavu – vzdelanie, tretie na spanie.
  Nová kvalita, ktorá sa zrodila z dvoch rozdielnych častí. Zrod komunikácie, myšlienok, spoločnosti, viery, kreativity. Hľadanie nových riešení kedykoľvek a kdekoľvek. Ochrana nového.

 4. Fašizace a zločinost společnosti jde napříč celým spektrem.Justici ,která odsuzuje na zakázku vůdců státu nevyjímaje.Ten údajný znalec je patrně podobný blbec jako je i podobný dement v Čechách.Ono asi budou odsuzovat za každé číslo či písmeno.Všechno něco znamená.To ale asi ti „ZNALCI“neví.

 5. This is the right web site for anybody who wants to find out about this topic. You know a whole lot its almost hard to argue with you (not that I really would want to…HaHa). You definitely put a brand new spin on a topic that’s been discussed for a long time. Excellent stuff, just great!|

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *