Sledujeme ONLINE: Súd s M. Kotlebom pre darovanie šekov chudobným rodinám (Video) - MAGAZÍN 1
Slovensko

Sledujeme ONLINE: Súd s M. Kotlebom pre darovanie šekov chudobným rodinám (Video)

Potrebujeme vašu pomoc. Píšeme správy, ktoré si médiá hlavného prúdu nikdy nedovolia a za ktoré sme často napádaní. Aby sme mohli v našej práci pokračovať a zlepšovať sa, potrebujeme vašu podporu. VEĽMI VÁM ĎAKUJEME. IBAN: SK2811000000008017035353

Sledujeme online súd s Marianom Kotlebom pre darovanie šekov chudobným rodinám. Suma na šekoch odkazuje podľa prokurátora na neonacistickú symboliku.

17:25 – Pojednávanie bolo odročené na dátumy 9. apríla a 15. mája 2020.

17:00 – Celá reč M. Kotlebu po vypočúvaní znalca Dr. Uhlířa:

„Vážený súd,

ako vyplynulo z výsluchu znalca, tak znalec nezložil svoj sľub do rúk vyšetrovateľa policajného zboru tak, ako to predpokladá zákon, ale ho zložil na diaľku. To znamená znalec bol do tejto veci pribraný nezákonne.

Znalec podával znalecký posudok aj svoje vyjadrenia pri výsluchu na otázky politologického charakteru bez toho, aby odbor politológia vyštudoval.

Prokurátor pri vykonávaní dôkazu neprečítal znalecký posudok celý. To znamená dôkaz vykonal v rozpore s § 268 trestného poriadku a takto vykonaný dôkaz je dôkazom nezákonným, pretože prokurátor pri čítaní znaleckého posudku ako dôkazu, vynechal originálnu anglickú vetu, ktorá je vlastne jadrom toho, za čo mám byť súdený.

Z výpovede znalca vyplynul maximálne negatívny vzťah Tretej ríše a nacistov ako takých k zdravotne hendikepovaným ľuďom, čo je v priamom rozpore s predmetom posudzovanej dobročinnej akcie, kde sme finančne pomohli práve rodinám, ktoré mali zdravotne hendikepované deti.

Z výsluchu znalca taktiež vyplynulo, že si úplne dobrovoľne a z vlastnej vôle za kontaktný mail vybral mail na českom serveri volny.cz, ktorý odkazuje na nacistického dôstojníka Clausa Schenka von Stauffenberg, ktorý bol zodpovedný za zotročenie civilného obyvateľstva Poľska po dobytí v roku 1939 a ktorý je typicky známy svojím vyjadrením, budem citovať: „Miestne obyvateľstvo je neuveriteľná lúza, množstvo Židov a miešancov, národ, ktorý zrejme potrebuje bič, aby sa cítil dobre. Tisíce zajatcov celkom určite podporí rozvoj nášho poľnohospodárstva.“ Áno, tento dôstojník nemeckej armády sa zapojil do protihitlerovského sprisahania, ale až po 7. apríli 1943, kedy bol po leteckom nálete spojencov vážne zranený a zmrzačený a ako mrzák bol ostatnými vysokými dôstojníkmi vytlačený na perifériu spoločenského a vojenského kariérneho života Tretej ríše.

A z výstupu znalca taktiež vyplynulo, že znalec na otázku môjho obhajcu Dr. Rosinu, ktorý sa ho spýtal, či medzi tými dvoma posudkami naozaj menil len dátum, povedal, že áno, menil iba dátum. Skutočnosť je taká, že menil podstatnú časť odpovede v bode 2.2 v odpovede na otázku č. 1, kde posudzoval práve symbolik, alebo čísla tých 14 a 88.

Nemôžem súhlasiť s celým postupom pri výsluchu tohto znalca, pretože na záver jednoznačne zo strany súdu došlo k náprave chýb prokurátora a myslím si, že z tohto dôvodu bol porušený princíp rovnosti strán.“

16:30 – Prokurátor prečítal znalecký posudok Dr. Uhlířa. V ňom tvrdí, že na základe indícií je možné konštatovať, že ĽS Naše Slovensko v nepriamych náznakoch odkazuje na tretiu ríšu a prvú Slovenskú republiku. Uhlíř súdu vysvetli, že číslo 14 odkazuje na vetu Davida Lanea o potrebe budúcnosti bielych detí a číslo 88 na pozdrav Heil Hitler.

Kotleba namietal po procesnej stránke, že znalec nezložil sľub znalca v súlade so zákonom ale na diaľku. Ďalej namietal tomu, že znalec sa venoval politologickým otázkam, a to aj napriek tomu, že nevyštudoval politológiu.

Problém je podľa obhajoby tiež v tom, že znalec mal klamať súdu, že obe predložené verzie posudku sú totožné, pričom v jednej z verzií majú chýbať niektoré slová. Podľa Kotlebu tieto slová chýbajú účelovo.

15:00 – Prokurátor čítal znalecký posudok o rovnoramennom dvojkríži, ktorý mala Ľudová strana Naše Slovensko v znaku. Ten podľa Kotlebu nie je gardistický, ale je prevzatý z loga riadne zaregistrovanej Slovenskej pospolitosti.

Kotleba po prečítaní znaleckého posudku upozornil, že prokurátor do neho vkladal svoje vety a úvahy, ktoré neboli súčasťou tohto posudku.

Pred súd následne predstúpi svedok Dr. Uhlíř, ktorý je znalcom na fašizmus a neonacizmus.

13:50 – Pojednávanie pokračovalo výpoveďou novinára Gettinga. Jeho výpoveď sa netýkala predmetnej akcie. Rozprával napríklad o obchode s oblečením bratov Kotlebovcov, či niekdajšieho kandidáta za ĽS Naše Slovensko Rastislava Rogela. Sudkyňa upozornila, že vidí vo výsluchu svedka prvky navádzania. Po výpovedi nasledovala s otázkami strana obhajoby.

Kotleba sa svedka pýtal, aké je jeho politické presvedčenie, jeho vierovyznanie a v akých médiách pôsobil. Getting je podľa svojich slov humanista a antifašista, články písal v minulosti pre Plus 7 dní, v súčasnosti už pre Sme.

Kotleba sa následne vyjadril, že výsluch považuje za nezákonný, pretože je svedok zaujatý a ku skutku, za ktorý je obžalovaný, nevypovedal nič. Svedok podľa neho len hodnotil informácie, ktoré mu boli sprostredkované. Zaujatý má byť z dôvodu, že jeho otec ho ako predsedu BBSK žiadal o pomoc. Pomoc mu bola odmietnutá a aj keď župan na to vplyv nemal, mal byť svedkov otec na to nahnevaný.

Pojednávanie bude pokračovať výpoveďou znalca v oblasti heraldiky Ladislava Vrtela.

12:30 – Výpoveďou pokračovala manželka p. Demiana. Po otázke prokurátora, či a komu je vďačná za darovanú sumu, odvetila, že vďačná je, a to politickej strane ĽS Naše Slovensko. Podľa Kotlebu aj z tejto výpovedi je zrejmé, že sa jednalo o charitatívnu akciu.

Sudkyňa prerušila pojednávanie do 13:15.

12:00 – Podľa obžalovaného ani z tejto výpovede svedka nevyplynulo, že by sa mal dopustiť nejakého trestného činu. Akcia nemala žiaden symbolický charakter, ale bola charitatívna s cieľom poskytnúť finančnú pomoc rodinám. Svedok odmietol, že by boli v aule obchodnej akadémie prítomné nejaké prvky fašizmu.

Prokurátor následne žiadal zaradiť medzi dôkazy fotografiu inej rodiny, ktorej ĽS Naše Slovensko darovala auto. Sudkyňa tento dôkaz po námietke od obhajoby nepripustila.

11:45 – Svedok P. Demjan vypovedal, že bol informovaný o tom, že suma pochádzala zo zbierky medzi poslancami ĽS Naše Slovensko a vznikla vydelením tromi, keďže boli obdarované tri rodiny. Doplnil, že k tejto sume ich rodine daroval počas akcie ďalší pán približne dvesto eur.

11:15 – Bývalá riaditeľka obchodnej akadémia vypovedala, že nevie, čo sa odohralo počas predmetnej akcie, nakoľko tam nebola prítomná. Kotleba po jej výpovedi vyhlásil, že z nej nevyplýva, že by spáchal akýkoľvek trestný čin.

10:15 – Sudkyňa predvolala Kotlebu na výsluch, ten využil svoje právo nevypovedať s tým, že tak urobí po vykonaní dôkazov. Ako prvá bude vypovedať bývalá riaditeľka obchodnej akadémie v Banskej Bystrici Darina Šlosarová. Práve v priestoroch obchodnej akadémia sa uskutočnilo slávnostné odovzdávanie predmetných šekov.

9:55 – Súd pripustil ako svedka historika J. Drábika, autora knihy Fašizmus. Obhajoba nesúhlasí s jeho predvolaním už dnes. O tomto návrhu sa podľa ich slov dozvedeli až dnes a preto chcú čas na prípravu.

Sudkyňa zamietla niektoré z dôkazov obžaloby, ako napríklad analýzy policajného zboru, zápisnice z iných trestných vecí, či leták ĽS Naše Slovensko. V prvých dvoch prípadoch argumentovala tým, že polícia nie je oprávnená dôkazy hodnotiť a uzatvárať z nich závery. V prípade letáku absentujú údaje kto, kedy, ako a kde tieto dôkazy získal.

9:30 – M. Kotleba vyhlásil, že je nevinný.

9:20 – Sudkyňa zakázala novinárom fotografovať a snímať v pojednávacej miestnosti. Predsedu ĽS Naše Slovensko zastupujú traja právnici Tomáš Rosina, Peter Kupka a Ondrej Mularčík.

Sudkyňa na začiatok prečítala obžalobu. Na otvorení hlavného pojednávania uviedla, že zvažuje posudzovanie konania podľa prísnejšieho paragrafu, než uviedol prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry Tomáš Honz, a to za založenie, podporu a propagáciu hnutia smerujúceho k potlačeniu základných práv a slobôd a nie len za prejavy sympatií k takémuto hnutiu.

Na dnešné pojednávanie sú predvolaní ako svedkovia členovia obdarovaných rodín, český znalec a historik Dr. Uhlíř, znalec v oblasti heraldiky Ladislav Vrtel a novinár P. Getting. Prokurátor navrhol predvolať aj historika Jakuba Drábika, ktorý nedávno vydal knihu Fašizmus.

9:00 – Začína súdne pojednávanie s M. Kotlebom. Na súd ho prišli podporiť aj novozvolení poslanci M. Beluský, A. Medvecký, P. Krupa, S. Mizík a M. Mazurek, no i predseda strany Priama demokracia M. Géci, s ktorou kotlebovci uzavreli memorandum o spoločnom postupe vo voľbách. Na pojednávanie prišli aj viacerí podporovatelia strany.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *