Radačovský sa pri hymne Európskej únie nepostavil: "EÚ nie je štát a preto nemôže mať hymnu" - MAGAZÍN 1
Slovensko Zo sveta

Radačovský sa pri hymne Európskej únie nepostavil: “EÚ nie je štát a preto nemôže mať hymnu”

Potrebujeme vašu pomoc. Píšeme správy, ktoré si médiá hlavného prúdu nikdy nedovolia a za ktoré sme často napádaní. Aby sme mohli v našej práci pokračovať a zlepšovať sa, potrebujeme vašu podporu. VEĽMI VÁM ĎAKUJEME. IBAN: SK2811000000008017035353

EÚ je spoločenstvo suverénnych národných štátov a preto som vyjadril svoj postoj tak, že na hymnu EÚ som sa nepostavil, ale ostal som slušným spôsobom sedieť v poslaneckej lavici.

Vážení Slováci, vážené Slovenky, priatelia,

Ako poslanec EP zúčastnil som sa v dňoch 2. – 4. júla 2019 zasadnutí Európskeho parlamentu v Štrasburgu.

Ustanovujúca schôdza novozvolených poslancov EP začala „európskou hymnou“. Európska hymna je hymnou Európskej únie a Rady Európy, ide o časť 9. symfónie Ódy na radosť od Ludwiga van Bethovena.

Považujem za potrebné Vás oboznámiť s tým, že pri hraní tejto hymny som jej nevzdal úctu tým, že som sa nepostavil tak, ako to urobila väčšina poslancov EP. Vzhľadom na to, že môže tento môj postoj vyvolávať negatívne reakcie iných europoslancov, považujem za potrebné tento svoj postoj stručne zdôvodniť. Ctím si hymnu každého štátu, ctím si tiež rozdielny názor na môj postoj každého europoslanca. Tiež musím konštatovať, že mám rád hudbu Ludwiga van Bethovena, ale aj Mozarta, Jána Cikkera, Eugena Suchoňa a iných skladateľov. Zastávam však názor, že EÚ nie je štát a nemôže byť ani superštát a preto nemôže mať ani vlastnú hymnu. EÚ je spoločenstvo suverénnych národných štátov a preto som vyjadril svoj postoj tak, že na hymnu EÚ som sa nepostavil, ale ostal som slušným spôsobom sedieť v poslaneckej lavici. V tejto súvislosti musím konštatovať, že na tento môj postoj nie sú a nemôžu byť rozhodujúce názory iných politikov, názory iných európskych poslancov, pretože pre mňa je rozhodujúci vždy názor mojich voličov, názor Slovákov a Sloveniek a ďalších priateľov, zdieľajúcich rovnaké hodnoty. Keďže som bol presvedčený, že môj názor na hymnu EÚ zdieľate tak, ako ja, tak som konal ako som konal. Pokiaľ ste však iného názoru, rád si ho vypočujem, budem ho rešpektovať a v budúcnosti môžem vzdať úctu hymne EÚ postavením sa. Prosím Vás, ak si nájdete čas a ochotu, vyjadrite sa, či môj postoj bol správny a Váš názor budem rešpektovať.

V ďalšej časti programu zasadnutí EP bola voľba predsedu parlamentu, 14 podpredsedov parlamentu ako aj voľba 5 kvestorov parlamentu. „Zvláštny“ technický spôsob voľby, bez možnosti oboznámiť sa s navrhovanými kandidátmi už popísali iní slovenskí europoslanci na svojich stránkach a ja sa s ich názormi stotožňujem. Voľba kvestorov v počte 5 navrhovaných kandidátov, medzi ktorými bola aj slovenská europoslankyňa, p. Beňová, bol podľa môjho názoru (ale nielen môjho), s príchuťou nie celkom demokratického postupu, hoci netvrdím, že bol v rozpore s rokovacím poriadkom EP. Nám europoslancom boli predložení 5 kandidáti na post kvestora. Keďže bolo predložených 5 možných kandidátov na tento post, predsedníctvo EP jednoducho rozhodlo, že nie je potrebná ich voľba tajným hlasovaním a jednoduchou aklamáciou bolo skonštatované, že bolo zvolených 5 kvestorov. Ďalšie hlasovanie bolo už len deklaráciou toho, aký počet hlasov tí – ktorí kandidáti na post kvestora získali. Považoval som takýto postup za nie správny a spolu aj s inými poslancami som takúto voľbu odignoroval. Bolo mi to ľúto, pretože mal som v úmysle ako za jedného z kvestorov hlasovať za p. Moniku Beňovú, pretože ide o slovenskú europoslankyňu.

Pokiaľ sa týka mojej činnosti, bol som zaradený do výboru pre zamestnanosť a sociálne záležitosti (EMPL) a ako náhradník do výboru pre zahraničné veci (AFET) a výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (IMCO Committees). Ako nie politik ale ako dlhoročný praktik, ako nezávislý a nestranícky europoslanec som so zaradením do týchto výborov spokojný, pretože práca týchto výborov javí sa mi byť konštruktívna a konkrétna, bez nádychu politikárčenia, ktoré objektívne nemám rád.

Pokiaľ sa týka súkromnej časti môjho pobytu v Štrasburgu, nebudem Vás zaťažovať tým, čo som mal oblečené, prípadne Vás zaťažovať rôznymi sebaprezentujúcimi fotografiami, pretože toto pre Váš život a Vaše problémy ako občanov EÚ nie je, podľa môjho názoru tak podstatné.

Jednu fotografiu však zverejniť musím, a to aj z toho dôvodu, že dnes je sviatok sv. Cyrila a sv. Metoda, slovanských vierozvestcov, ktorí prišli na Veľkú Moravu v r. 863 a o ktorých, podľa môjho názoru, sa média v dnešný deň nie dostatočne zmieňujú.

V budove EP v Štrasburgu sa nachádza miestnosť, určená na bohoslužby, v ktorej sa nachádza kríž, postavený z prostriedkov slovenských a českých europoslancov. Dovolil som si pri tomto kríži sa vyfotiť spolu aj s manželkou. Dovolil som si tento kríž nazvať slovanským krížom v Štrasburgu a je to dobrý pocit pre človeka či už veriaceho alebo neveriaceho, keď v cudzine vidí kus slovanského diela. 

O ďalšej svojej činnosti Vás budem priebežne informovať.

Slováci a Slovenky, hlavu hore!

Ďakujeme, že čítate Magazín 1! Podporujete tak správy, ktoré sa v médiách hlavného prúdu ukazujú len zriedka. Každým zdieľaním našich článkov nás podporíte. Podporiť nás môžete aj finančne. Každé jedno euro nám pomôže rásť. IBAN:  SK2811000000008017035353

Zdroj: InfoVojna / Facebook

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *