Spoločnosť

Rada pre reklamu si myslí, že Kotleba imigrantmi len straší ľudí

ĽSNS začala kampaň na svoj nový dokument Stratená Európa, ktorý natočili v Európskych mestách, ktoré obsadzujú imigranti. Ich billboardy sa však nepáčia liberálnym aktivistom a Rade pre reklamu na Slovensku, ktorá vydala jasné stanovisko.


„Re­klama je po­sta­vená na ší­rení správy resp. in­for­má­cie, ktorá  šíri strach tak, že vy­užíva pred­sudky časti spo­loč­nosti voči imig­ran­tom, voči mos­li­mom“ uvádza RPR.

To znamená, že RPR nám chce povedať, že všetky teroristické útoky, vraždy, každodenné znásilnenia sú veci, pred ktorými by sme nemali mať strach a Kotleba, a všetci svedkovia, ktorí sú v jeho dokumente a každý deň prežívajú život s imigrantmi, klamú, keď tvrdia, že majú strach lebo videli a zažívajú to na vlastnej koži?

ďalej tvrdia „Re­klama sa­motná je to­tiž kon­ci­po­vaná tak, aby vy­vo­lala vý­lučne ne­ga­tívnu ko­no­tá­ciu k imig­rá­cii a sta­via spot­re­bi­teľa do po­lohy zod­po­ved­nosti za ‚stratu’Európy,…“ vyjadrila sa RPR

Pozrite si Kotlebov dokument a urobte si názor sami.

zdroj: facebook, google

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *