Zo sveta

Putin zachraňuje Európu: Nakázal zvýšiť objem plynu v európskych zásobníkoch

Potrebujeme vašu pomoc. Píšeme správy, ktoré si médiá hlavného prúdu nikdy nedovolia a za ktoré sme často napádaní. Aby sme mohli v našej práci pokračovať a zlepšovať sa, potrebujeme vašu podporu. VEĽMI VÁM ĎAKUJEME. IBAN: SK2811000000008017035353

Ruský prezident Vladimír Putin nariadil spoločnosti Gazprom, aby po prečerpaní plynu do podzemných zásobníkov v Rusku začala plánované práce na zvýšení objemu plynu v európskych zásobníkoch.

„Žiadam vás, Alexej Borisoviči (Miller, šéf Gazpromu; pozn. red.), aby ste po ukončení čerpania plynu do ruských podzemných zásobníkov do 8. novembra alebo 8. novembra zahájili plynulé a plánované práce na zvýšení množstva plynu vo vašich podzemných zásobníkoch v Európe – v Rakúsku a v Nemecku,“ povedal Putin.

„Umožní to spoľahlivo, stabilne a rytmicky plniť zmluvné záväzky dodávok plynu európskym partnerom v jesennom a zimnom období. A okrem iného to samozrejme vytvorí priaznivú situáciu, priaznivejšiu situáciu na energetickom trhu v Európe ako celku,“ dodal prezident.

Šef Gazpromu Miller uviedol, že tak aj urobí.

Putin ďalej konštatoval, že Rusi a ruské spoločnosti sú zásobovaní plynom na domácom trhu za stabilnú cenu. „Hlavné pre nás je, aby domáci spotrebitelia, ako občania, tak podniky bytového a komunálneho sektora, priemyslu a ďalších odvetví, boli plne a dlhodobo zásobovaní plynom za stabilné ceny,“ povedal Putin.

Svetové energetické trhy zažívajú vysokú konjunktúru, ktorá by mala byť využitá nielen pre rozvoj priemyslu, ale aj pre regióny, poznamenal ruský prezident Vladimír Putin.

„Súčasná situácia na svetových energetických trhoch je taká, čomu sa hovorí vysoká konjunktúra, a je nutné využiť tento zdroj nielen na rozvoj priemyslu, ale aj na rozvoj oblastí ťažby,“ povedal Putin na schôdzke venovanej rozvoju plynového potenciálu Jamalu. Podľa neho je nutné v týchto regiónoch vytvoriť nové pracovné miesta a high-tech podniky.

„Popri investíciách do rozvoja ložísk je potrebné sa zamerať na budovanie centier pre hlbinné spracovanie surovín priamo v Jamalskoneneckom autonómnom okruhu,“ dodal prezident.

Ceny plynu v Európe

Ceny plynu v Európe sa prudko zvýšili v posledných mesiacoch. Ešte na začiatku augusta predstavovala cena najbližšieho futures podľa indexu holandského TTF okolo 515 dolárov za tisíc kubíkov, do konca septembra sa táto cena takmer zdvojnásobila. Maxima zúčtovacej ceny – takmer 1 400 dolárov za tisíc kubíkov – bola dosiahnutá 5. októbra.

Ako podotýkali odborníci, rast cien plynových futures v Európe je spojený s niekoľkými činiteľmi: nízkou úrovňou naplnenia európskych podzemných plynojemov, obmedzením ponuky zo strany hlavných dodávateľov a s vysokým dopytom po LNG v Ázii.

Putin sa predtým zúčastnil plenárneho zasadnutia fóra Ruský energetický týždeň a vo svojom prejave av odpovediach na otázky neraz upozornil na chyby európskych krajín, ktoré pomohli zvýšeniu cien plynu. Zažartoval, že keď budú nekompetentní ľudia prijímať rozhodnutia ovplyvňujúce energetický trh, budú Holanďania musieť korčuľovať, aby sa trochu zahriali. Ruský predák poukázal tiež na „hystériu a zmätok“ na palivových trhoch v Európe.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *