Spoločnosť

Prieskum: Slováci si nemyslia, že Slovensko patrí na západ

Organizácia Globsec vykonala prieskumy verejnej mienky v krajinách V4, kde sa zaujímala o postoje obyvateľov v rôznych vekových kategóriách k viacerým otázkam.

Najstaršia generácia Slovákov vo vekovej skupine nad 65 rokov si myslí, že Slovensko by nemalo geopoliticky patriť na západ. Staršie generácie rovnako preukazujú nostalgiu za komunistickým režimom.

Viac ako polovica ľudí vo vyšších vekových kategóriách si myslí, že ich život bol lepší pred pádom komunizmu ako po ňom. Výsledky vyplývajú z analýzy Generačné trendy, ktorú vypracovala organizácia Globsec.

Najmenej sa cítime na Západe

Prieskumy verejnej mienky v krajinách V4, kde sa zaujímala o postoje obyvateľov v rôznych vekových kategóriách k viacerým otázkam.

Pri otázke, kam by mala krajina patriť – na východ, na západ alebo by sa mala nachádzať „niekde uprostred“ len 12 percent Slovenských respondentov vo veku nad 65 rokov odpovedalo, že na západ. Najviac k západu na Slovensku inklinujú mladí šudia vo veku 18-24 rokov. V tejto vekovej kategórii označilo orientáciu na západ 34 percent opýtaných.

Pre porovnanie v Česku je inklinácia mladých na západ oveľa silnejšia. Svoju krajinu tam vidí 57 percent opýtaných v najmladšej vekovej skupine. Medzi ľuďmi nad 65 rokov sa pro-západná orientácia v Česku dostala na 33 percent.

Nostalgia za komunizmom

Slováci vo vyšších vekových kategóriách rovnako najmenej pozitívne vnímajú pád komunizmu v roku 1989. V kategórií nad 65 rokov je to 52 percent opýtaných. V iných krajinách je tento podiel výrazne vyšší – v Poľsku pád komunizmu označilo pozitívne 73 percent respondentov nad 65 rokov, v Maďarsku je to 63 percent respondentov a v Česku až 75 percent.

Výsledky prieskumu zároveň ukazujú, že pád komunizmu vnímajú pozitívne najmä mladšie generácie. Jedinou výnimkou je Maďarsko, kde v najmladšej vekovej skupine vníma túto udalosť pozitívne len 49 percent respondentov. V Česku je to napríklad až 94 percent a na Slovensku 73 percent.

„Nostalgia za bývalým totalitným režimom je stále prítomná vo významnej miere na Slovensku, kde pomer tých, ktorí si myslia, že ich život bol lepší pred pádom komunistického režimu ako po, ňom, dosahuje viac ako 50 percent medzi staršími generáciami,“ dodáva v analýze Globsec.

Výsledky analýzy sú z pohľadu Slovenska zaujímavé aj v ďalších otázkach. Vo vekovej skupine nad 65 rokov je viac respondentov za to, aby Slovensko opustilo NATO (41 percent) než za naše zotrvanie v aliancii (38 percent).

„Najstaršia generácia na Slovensku sa ukazuje ako celkovo menej prozápadne, pro–európsky a pro–atlanticky orientovaná.“

Pre porovnanie, v susedných krajinách je v rovnakej vekovej kategórii za vystúpenie z NATO oveľa menej respondentov a vo veľkej miere prevažujú odpovede za zotrvanie. V Česku je to 17 percent ku 70 percentám, v Poľsku tri percentá za vystúpenie k 83 percentám za zotrvanie a v Maďarsku 4 percentá k 76.

Zdroj: hnonline.sk  globsec.org 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *