Slovensko

Podľa Kotlebu sudkyňa cielene vyhovuje návrhom prokurátora, ktoré nesúvisia s vecou

Magazín1 potrebuje vašu pomoc! Píšeme správy, ktoré si médiá hlavného prúdu nikdy nedovolia! Aby sme mohli v našej práci pokračovať, potrebujeme vašu podporu. ĎAKUJEME! IBAN: SK2811000000008017035353

Marian Kotleba na dnešnom súde upozorňuje na zaujatosť sudkyne. Podľa neho sudkyňa vyhovuje návrhom prokurátora, ktoré nesúvisia s vecou.

Zároveň však podľa Kotlebu sudkyňa zamieta návrhy jeho obhajoby, ktorá chcela predvolať svedkov, ktorí s vecou súvisia.

Aktuálne zo súdu:

16:40 – Ak si niekto kúpi dom s popisným číslom 88 je to v poriadku, ale ak kúpi dom s číslom 88 kúpi Marian Kotleba, tak je to už problém? pýta sa Mularčík.

16:25 – Záverečnou rečou pokračuje Kotlebov advokát Mularčík.

16:10 – Rosina tvrdí, že na dnešnom pojednávaní boli porušované práva jeho klienta tým, že mu bolo znemožnené spontánne monologicky vypovedať a jemu ako obhajcovi bolo pod hrozbou poriadkovej pokuty zabránené ho brániť.

Pojednávanie bolo prerušené za účelom prestávky na 10 minút.

16:00 – Obžaloba podľa Rosinu nepreukázala, že by vyzbieraná suma bola zvolená úmyselne, ani či mal nejaký vplyv na túto sumu.

„Chcem dať do pozornosti, že mi nie je známy žiaden právny predpis, a to už vyššej alebo nižšej právnej sily, ktorý by priamo zakazoval, resp. označoval sumu 1488 eur za extrémistický symbol,“ hovorí Rosina.

15:30 – Súd podľa obhajcu viackrát inštruoval prokurátora, ako má postupovať, čím mal porušiť rovnosť strán napomáhanie obžalobe.

15:10 – Podľa Rosinu bolo porušené právo obžalovaného na spravodlivý proces.

Obžalovaný sa dožadoval odpovede, čo je mu vlastne kladené za vinu a prečo mu hrozí, že bude posudzovaný podľa prísnejšieho ustanovenia zákona. Na to mu nebolo odpovedané.

15:00 – Výsluch novinára Gettinga mal byť vedený nezákonne a preto sa k nemu obhajca vyjadril len stroho, že novinár hovoril len svoje dojmy.

14:50 – Svedok Drábik bol podľa obhajcu zaujatým svedkom, nakoľko sa mal negatívne vyjadrovať k obžalovanému a jeho práci už v minulosti.

Prokurátor si mal podľa obhajcu historika Drábika vybrať cielene, nakoľko dopredu vedel podľa jeho článkov, aký má názor a ako bude vypovedať.

14:40 – Záverečnú reč prednáša obhajca obžalovaného Tomáš Rosina.

Podľa neho nie je tento čin trestný, nakoľko nie je obsiahnutý v trestnom zákone. Účelovým a manipulatívnym zasahovaním mali byť zo strany prokurátora čísla 14 a 88 oddelené. Výsledkom zbierky malo byť 4464 eur v rámci jednej zbierky, ktorá sa rozdelila.

Podľa obhajcu súd zasiahol do práv obhajoby pri vypočúvaní znalca Uhlířa, ktorý mal pred súdom klamať.

Čítanie oboch posudkov znalca Uhlířa, v ktorých boli rozdiely, považuje obhajca za zmätočné, znalca navyše považuje za zaujatého.

Znalec podľa obhajcu taktiež nepreukázal, že číslo bolo zloženinou čísel 14 a 88, a nie čísel 1 a 488, 148 a 8, a 1 a 4 a 8 a 8.

Rovnako nemalo byť preukázané, že číslo 1488 alebo suma 1488 eur je používané v neonacistickom prostredí.

14:25 – Prokurátor navrhuje uznať Kotlebu vinným zo založenia a propagácie hnutí vedúcich k potlačeniu základných práv a slobôd a navrhuje mu trest v spodnej hranici trestnej sadzby.

14:10 – Obžalovaný podľa prokurátora podporuje, či spolupracuje s hnutiami vedúcimi k potláčaniu práv a slobôd. Obžalovaný mal v roku 2017 počas galavečera darovať tri šeky, ktoré odkazujú na neonacistickú a neofašistickú ideológiu. Rovnako tiež podľa neho bolo preukázané, že takéto hnutie mohol založiť, čím poukazoval na možnosť preklasifikovania na prísnejšiu právnu kvalifikáciu.

14:00 – Súdne pojednávanie pokračuje, záverečnú reč číta prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry.

13:10 – Súd odmietol vykonať ďalšie navrhované dôkazy, tie sú podľa neho nepodstatné pre súdne konanie. Prokurátor ani obhajoba už nemajú ďalšie návrhy na dokazovanie. Obžalovaný navrhol vykonať ako dôkaz jeho výsluch. Súd tento návrh zamietol.

Sudkyňa ukončila dokazovanie, pokračovať sa bude záverečnými rečami po obednej prestávke.

13:05 – Kotleba porovnáva sumy 14, 88 a 1488 s minimálnou a priemernou mzdou z roku 2017, aby deklaroval, že tieto čísla sú rozdielne a je medzi nimi nespochybniteľný rozdiel.

Kotleba pred súdom dokazuje, že čísla nie sú rovnaké podľa teórie množín.

Sudkyňa mu výstup opäť prerušila. Kotleba na to avizoval, že na otázky odpovedať nebude.

Sudkyňa preto výsluch ukončila.

13:00 – Predmetom akcie boli podľa Kotlebu peniaze a nie žiadne symboly. Deklaroval to tým, že jedna z rodín tieto peniaze použila na nákup automobilu a ten by si podľa Kotlebu za symbol nekúpila.

Kotleba pokračuje, že suma 1.488 eur sa podľa obžaloby dá rozdeliť na dve čísla, a to 14 a 88.

Kotleba chcel následne demonštrovať rozdielnosť týchto čísel k čomu ho prerušila sudkyňa s tým, že ukončila jeho spontánnu výpoveď.
Kotlebov obhajca sa hlási o slovo, sudkyňa ho ignoruje a umožnila klásť prokurátorovi otázky.

Kotleba deklaroval, že on svoju spontánnu výpoveď ešte neukončil a preto na otázky prokurátora nebude odpovedať.

Rovnaký postoj zaujali aj jeho advokáti, ktorí mu nebudú klásť otázky, pretože podľa nich boli porušené práva jeho klienta.

12:55 – Kotleba pokračuje s tým, že sumy s týmito číslami sa bežne objavujú aj pri predaji produktov, k čomu podali viac než 200 trestných oznámení. Sudkyňa prejav obžalovaného prerušila.

„Môžem hovoriť len to, čo sa páči súdu alebo aj to, čo chcem hovoriť ja?“ pýta sa Kotleba sudkyne.

Sudkyňa opätovne neumožnila zasiahnuť obhajcovi obžalovaného a neumožnila ďalšiu poradu obžalovaného s advokátmi.

12:50 – Kotleba deklaruje, že čísla, ktoré sú mu kladené za vinu, sa bežne používajú v platobnom styku. Poukazuje na Centrálny register zmlúv, v ktorom bolo ku dňu podania návrhu na dokazovanie celkom 135 zmlúv s takouto číselnou symbolikou.

Sudkyňa prerušila výpoveď obžalovaného s tým, že takýto dôkaz nebol vykonaný. Keď zasiahol advokát obžalovaného, sudkyňa zasiahla s tým, že mu neumožnila hovoriť.

12:46 – Zásah sudkyne považuje Kotleba za porušenie jeho práv.

Kotleba pokračuje v spontánnej výpovedi bez čítania ďalších čísel.

12:40 – Sudkyňa čítanie čísel obžalovaným považuje za zdržiavanie a upozorňuje ho.

„Ja som obžalovaný za čísla,“ deklaruje Kotleba s tým, že sa nejedná o zdržiavanie.

Sudkyňa umožnila obžalovanému pokračovať.

„Nemohli by sme darovať ani 886 eur, 887 eur, 888 eur, 889 eur, ani 914 eur, pretože je tam tá nešťastná štrnástka,“ pokračuje Kotleba.

Sudkyňa uvádza do zápisnice, že obžalovaný pokračuje v čítaní číslic a v prípade ak bude pokračovať v takejto výpovedi, bude mu uložená poriadková pokuta. Kotleba požiadal o poradu s advokátmi. Súd bol prerušený o 12:39.

12:35 – Trestný zákon podľa Kotlebu neuvádza žiaden trestný čin za to, že by sa používali nejaké sumy – čísla.

„Ja mám ísť na osem rokov do väzenia za niečo, čo nie je ani v trestnom zákone.“

Podľa obžaloby má byť číslo 1488 zložené z čísel 14 a 88, pričom každé z nich má znamenať nejaký symbol.

Od 0 do 1488 eur existuje až 146 súm, ktoré majú obsahovať tieto, podľa obžaloby, extrémistické symboly, informuje Kotleba.

„Nemohli by sme darovať ani 188 eur, lebo je tam osemdesiatosmička, nemohli by sme darovať ani 214 eur, pretože je tam štrnástka,“ číta Kotleba v poradí všetky čísla, ktoré obsahujú čísla 14 a 88.

12:30 – „Spoločenský následok môjho konania bol, že som pomohol trom rodinám.“

„Keď mi zabili otca kvôli lieku za 8 eur, povedal som si, že spravím všetko preto, aby ľudia na Slovensku netrpeli,“ povedal Kotleba s tým, že kým nie sú vládnou stranou, tak musia pomáhať formou individuálnej pomoci takýmto rodinám.

12:25 – „Je pravda, že som sa zúčastnil tej krásnej akcie v Banskej Bystrici, je pravda aj to, že som v jednom momente vystúpil na pódium, prevzal si od asistentky tie charitatívne šeky, na ktorých nebolo nič zlé. […] Prokurátor veľmi dobre vie, že na nich nebolo nič zlé, preto tu neboli vykonané ako dôkaz,“ hovorí Kotleba.

Suma na šekoch bola podľa obžalovaného výsledkom zbierky a nič zámerné. Podľa Kotlebu mali byť prítomné na galavečeri štyri rodiny, no nakoľko tam boli len tri, vyzbieraná suma sa delila tromi a nie štyrmi.

12:20 – Obžaloba je podľa Kotlebu tendenčne napísaná a obsahuje klamstvá.

12:15 – Podľa Kotlebu tiež boli účelovo do tejto veci vložené posudky z iných trestných vecí, čo je podľa neho nezákonné.

Kotleba poukazuje na nepresnosti v obžaloba. Napr. občianske združenie Slovenská pospolitosť nebolo nikdy zakázané, tak ako je uvedené v obžalobe.

V obžalobe je tiež napísané, že Kotleba bojuje proti demokracii, no svedok J. Drábik, ktorý vypovedal pred súdom, takéto príklady neuviedol.

12:10 – Kotleba počas svojej spontánnej výpovede spomenul aj poslanca Smeru-SD Ľuboša Blahu. Ten bol oslobodený pre fotografiu so znakom totalitnej ideológii komunizmu – kosákom a kladivom. 

Kotleba napáda znalca Jána Uhlířa. Ten podľa neho pred súdom klamal a jeho posudok bol založený na jeho domnienkach.

Ďalší posudok je podľa Kotleba pamfletom, ktorý vyzerá, ako keby ho písal nejaký študent.

„Dôkazná núdza na strane prokuratúry je tak zúfalá, že prokuratúra sa musí opierať o názory mojich priamych politických konkurentov,“ hovorí Kotleba s poukazom na články súčasného poslanca strany Za ľudí Jána Benčíka.

12:00 – „Na tom šeku žiadne 14 medzera 88 nebolo. Tam bola suma 1.488 eur.“

Podľa Kotlebu by nacisti takých ľudí, ktorých oni obdarovali, strieľali a nie obdarovali, preto nechápe, ako mohol vyjadriť sympatie s touto ideológiou, keď konal priamo v jej rozpore.

„Nikde som nenašiel, že by darovanie nejakej sumy, bolo trestným činom,“ hovorí Kotleba.

Podujatie bol podľa Kotlebových slov o láske a nie nenávisti, čo malo potvrdiť aj pojednávanie.

Podľa Kotlebu má prokuratúra úplnú dôkaznú núdzu.

„Dnes tu stojím pred týmto súdom, pretože som odovzdal reálne peniaze, žiadne hákové kríže, žiadne esesácke symboly,“ reaguje Kotleba na obžalobu.

11:51 – „Naozaj som bol prítomný na tej akcii. Tá akcia nebola neonacistická, mala veľmi krásny, národný a kresťanský charakter a to vyplynulo aj z dokazovania,“ hovorí Kotleba.

Kotleba tiež priznal, že keď vystúpil na pódium, tak skutočne rodinám odovzdal tri šeky.

Šeky podľa neho predstavovali reálnu sumu a neboli vôbec symbolické.

„Som za ne súdený […], ale samotné šeky, ktoré sú mi kladené za vinu, tu neboli nijakým spôsobom dokazované.“

11:50 – Obžalovaného vypočúva obhajoba.

Kotlebova obžaloba je podľa neho pretkaná zaujímavými dátumami. Napísaná mala byť na výročie vzniku Česko-Slovenska, ktoré nie je pre slovenských národovcov príjemné a obvinenie mu malo byť vznesené na výročie smrti jeho otca.

11:45 – Obhajca upozornil sudkyňu, že obžalovaného má vypočúvať prokurátor a nie ona.

Prokurátor sa vzdáva práva vypočúvať obžalovaného. Podľa neho je dostatok dôkazov na to, aby sa mohlo pokračovať aj bez vypočutia od prokurátora.

11:40 – Začína výsluch obžalovaného Mariana Kotlebu.

11:25 – Súd bude pokračovať po 10 minútovej prestávke výsluchom Mariana Kotlebu.

11:20 – Prokurátor stiahol všetky návrhy na vykonanie dokazovania, ktoré súdu predložil na dnešné dokazovanie.

Obžaloba trvá na vykonaní všetkých dôkazov, ktoré navrhla.

11:10 – Sudkyňa počas pojednávania oboznamovala s dopravnými priestupkami obžalovaného. Tie boli za 10 rokov len tri.

To je podľa Kotlebu skvelé hodnotenie, nakoľko mesačne najazdí približne 6.000 km.

11:00 – Prokurátor oboznamuje súd s obsahom rozsudku procesu, v ktorom O. Ďurica podal žalobu na mediálnu spoločnosť Ringier Axel Springer.

Podľa Kotlebu ani tento rozsudok nesúvisí so skutkom, ktorý mu je kladený za vinu.

Podľa Kotlebu súd cielene vyhovuje návrhom prokurátora, ktoré nesúvisia s vecou, pričom ale návrhy obhajoby, ktorá chcela predvolať svedkov, ktorí s vecou súvisia, zamieta.

10:39 – Pojednávanie pokračuje čítaním novín Naše Slovensko. Kotleba namieta, že aj tento dôkaz bol vykonaný selektívne. Rovnako namieta, že sudkyňa ho predtým zahriakla, keď sa vyjadroval k štátnemu dlhu s tým, že to nie je k veci, no teraz opätovne z novín čítala práve state o štátnom dlhu.

10:14 – Pojednávanie je prerušené na 15 min.

10:10 – Prokurátor číta vybrané časti z programu Ľudovej strany Naše Slovensko. Kotleba vysvetľuje jednotlivé časti z volebného programu strany. Sudkyňa ho zastavila s tým, že jeho vyjadrenie k volebnému programu nesúvisí s vecou a nedovolila mu pokračovať.

10:05 – Sudkyňa čítala zo stanov ĽS Naše Slovensko. Podľa Kotlebu bol tento dôkaz vykonaný nezákonné, nakoľko boli čítané len selektívne vybrané časti.

10:00 – Kotleba nerozumie súvisu kandidátnej listiny s predmetnou vecou.  Kotleba chcel dať v rámci svojho vyjadrenia do pozornosti niekoľko osôb z tejto kandidátnej listiny, to mu sudkyňa neumožnila ani po námietkach obhajcov.

9:40 – Sudkyňa čítala mená niektorých kandidátov, ktorí kandidovali za ĽS Naše Slovensko v rokoch 2016 a 2020. Kotleba následne vykonáva tento dôkaz celý a číta kandidátmi listinu v kompletnom znení.

9:30 – Prokurátor číta rozsudok Špecializovaného trestného súdu voči poslancovi NR SR Milanovi Mazurekovi, ktorým ho uznal vinným za vyjadrenie v rádiu Frontinus.

9:20 – Sudkyňa čítala žiadosť o dotáciu klubu výsadkárov. Podľa Kotlebu z tohto dôkazu vyplýva len to, že aj tento klub si váži jeho prácu ako predsedu BBSK. S obžalobou to však podľa neho vôbec nesúvisí.

9:10 – Kotleba sa vyjadruje k článkom. Súd podľa neho porušil trestný poriadok, keď nedovolil jeho obhajcovi vzniesť námietku voči dôkazu. Kotleba tento dôkaz preto namieta sám. Obsah článku má podľa neho byť nehodnoverný. Článok podľa Kotlebu nemá so skutkom, ktorý mu je kladený za vinu, nič spoločné.

9:05 – Prokurátor číta článok z Denníka N.

9:00 – Sudkyňa číta práva obžalovaného. Kotleba právam porozumel, no deklaroval, že nerozumie tomu, prečo by mu mohla byť sprísnená právna kvalifikácia. To mu doteraz nemal súd ozrejmiť. Súd pokračuje vo vykonávaní dôkazov. Obhajca opäť žiada o slovo, to mu nebolo opätovne uložené.

8:55 – Kotlebov obhajca sa hlásil k tejto veci o slovo, sudkyňa mu ho neuložila. Keď ju na to upozornil ďalší obhajca, zahriakla ho s tým, aby nerušil hlavne pojednávanie.

8:52 – Kotleba podal prítomnému prokurátorovi trestné oznámenie pre zasahovanie do nezávislosti súdu na neznámeho páchateľa, ktorým má byť člen justičnej stráže. Sudkyňa sa necíti byť zaujatá.

8:50 – Marian Kotleba vznáša voči sudkyni námietku zaujatosti. Dôvodom má byť, že sudkyňa sa zaoberá mediálnymi výstupmi, ktorými má byť ovplyvnená. Kotleba uviedol oznámenie, ktoré sudkyňa podala na NAKA pre video zverejnené na YouTube a založila do spisu. Video jej mal ukázať člen justičné stráže.

8:35 – Začalo pojednávanie. Sudkyňa referuje doterajší priebeh pojednávania.

8:25 – Marian Kotleba prišiel do budovy Špecializovaného trestného súdu v Pezinku. Opäť má na sebe rúško s číslom 1984, ktoré odkazuje na román G. Orwella. Pred bránami areálu ho čakali desiatky podporovateľov.