O testovanie celého Slovenska sa postará 8000 príslušníkov armády