Muž v Prahe nemal rúško. Policajti ho brutálne spacifikovali a nemal šancu (Video)

Muž bez zakrytých dýchacích ciest sa pohyboval v priestore pražského metra. Na výzvy strážnikov k ich zakrytiu a autentifikácie nereagoval. Navyše agresívne gestikuloval, informuje tydenikpolicie.cz

Počas ďalších viac ako piatich minút neposlúchol ľubovoľné zákonné výzvy strážnikov. A to ani potom, čo bola použitá opakovaná výzva s výstrahou, že budú použité donucovacie prostriedky. Nakoniec skončil s putami na rukách.

Na nástupišti stanice metra Florenc si hliadka všimla muža, ktorý nemal zakryté dýchacie cesty. Vyzvala ho k náprave alebo opusteniu priestorov metra. Muž nereagoval, mával pred hliadkou cestovným lístkom a potom si sadol na lavičku medzi ostatných cestujúcich, ktorí sa proti tomu silne ohradzovali. Počas viac ako päťminútového dohadovania neposlúchol žiadne zo zákonných výziev strážnikov.

V okamihu, kedy začal stupňovať svoju agresivitu, nezostalo strážnikom nič iné, než použiť donucovacie prostriedky v podobe hmatov a chvatov. Nakoniec došlo aj k priloženie pút. Potom, čo sa hliadka presvedčila, či muž nie je ozbrojený, bol predvedený na miestne oddelenie. Priestupkovým konaním daného sa bude následne zaoberať správny orgán.

Potrebujeme vašu podporu, aby sme mohli pokračovať!

Liberálna politika neustále útočí a snaží sa bojovať proti našim správam! Na sociálnych sieťach nám je obmedzovaní dosah našich článkov a totalitné praktiky nám znižujú príjmy z reklám. Je to účelové a vieme o tom. Pomôžte nám ľubovoľnou sumou udržať náš magazín, aby sme Vám mohli neustále prinášať správy, ktoré sa liberálnym médiám a politikom nepáčia. Ďakujeme Vám! Kliknite sem a môžete nám pomôcť v boji proti liberálnej politike!

Magazín1 potrebuje vašu pomoc! Píšeme správy, ktoré sa liberálom nepáčia, no potrebujeme, aby ste nás v našom boji podporili! Ľubovoľnou sumou nám pomôžete ísť v tejto ceste ďalej! ĎAKUJEME! IBAN: SK2811000000008017035353