Politika

Lajčáková zmluva s USA by znamenala, že Američania by si na Slovensku mohli robiť čo chcú

Ministerstvo zahraničných vecí SR odmieta ukončiť rokovania s USA o návrhu Dohody o obrannej spolupráci (DCI). Odmieta tiež zverejniť Američanmi predložené znenie ich návrhu dohody, podpisom ktorého USA podmieňujú údajnú finančnú „pomoc Slovenskej republike“.

Pod ich termínom „POMOC SLOVENSKEJ REPUBLIKE“ (ako sme sa dozvedeli z verejných zdrojov štátneho rozpočtu USA) máme rozumieť vybudovanie 30 muničných skladov a veľký zásobník – sklad pohonných hmôt neďaleko Malaciek (všetko pre potreby americkej armády) a upraviť pristávacie dráhy na letiskách Sliač a Kuchyňa, tak aby tam mohli pristávať obrie americké Herkulesy. (Pozn. NIČ Z TOHO SLOVENSKÁ REPUBLIKA NEPOTREBUJE.)
Američanmi vybudovaná báza pri Malackách, vybavená špeciálnou pristávacou plochou, s veľkými zásobami leteckých pohonných hmôt a množstvom muničných skladov však bude iste potrebovať ŠPECIALIZOVANÝ PERSONÁL. A iste nie slovenský. Preto americká žiadosť o dohodu, vraj: „O OBRANNEJ SPOLUPRÁCI“…

Pozrime sa teda , o čom je asi táto dohoda (podľa toho čo zatiaľ o nej vieme):

Článok I, PREDMET A ÚČEL:
„Táto dohoda predstavuje rámec posilneného partnerstva a spolupráce v oblasti obrany a bezpečnosti medzi SR a USA a dopĺňa (v skutočnosti ROZŠIRUJE) zmluvné podmienky stanovené v NATO SOFA, ktorá upravuje PRÍTOMNOSŤ Ozbrojených síl USA a ich rodinných príslušníkov na území SR …“

Niečo z OBSAHU:
III. Prístup k dohodnutým objektom a priestorom a ich využívanie
IV. Rozmiestnenie vojenskej techniky, dodávok a materiálu
V. Vlastníctvo majetku
VII. Vstup na územie a odchod z územia
XI. Pohyb lietadiel, plavidiel a motorových vozidiel
XII. Jurisdikcia/Právomoc v trestnoprávnych veciach
XV. Jurisdikcia/Právomoc v civilnoprávnych veciach
a pod.

Len pre priblíženie charakteru záväzkov SR niekoľko citátov z Článku III
„1. Ozbrojené sily USA, zmluvní dodávatelia USA, rodinní príslušníci … sú oprávnení nerušene vstupovať do dohodnutých objektov a priestorov a ich využívať za účelom … návštevy, tréningu, cvičenie, manévrov, … dopĺňania pohonných hmôt do lietadiel a plavidiel, pristávania a opráv lietadiel, … ubytovania personálu, komunikácii, rozmiestnenia a nasadenia ozbrojených síl …“ a pod.

„2. Na zabezpečenie týchto činností a účelov SR udeľuje Ozbrojeným silám USA, oprávnenie kontrolovať za účelom ochrany a bezpečnosti vstup do dohodnutých objektov a priestorov …“, atd.

„3. Výkonný orgán SR, ak o to bude požiadaný uľahčí Ozbrojeným silám USA … dočasný prístup a VYUŽITIE verejných pozemkov a objektov … a dočasný prístup a VYUŽITIE SÚKROMNÝCH POZEMKOV A OBJEKTOV … Takéto UĽAHČENIE bude poskytnuté … BEZODPLATNE.“ !!!

„5. SR poskytne všetky dohodnuté objekty a priestory … BEZ VYŽADOVANIA NÁJOMNÉHO, alebo obdobných poplatkov.“
No nie je to návrh VAZALSKEJ zmluvy? A nie je tá zmluva o fungovaní americkej základne?

zdroj: warsonline.slobodnyvysielac.sk

3 Replies to “Lajčáková zmluva s USA by znamenala, že Američania by si na Slovensku mohli robiť čo chcú

 1. Všety tieto kurvy treba nie pozatvarať ale najprv zoštatniť ich majetky co maju na celom svete a likvidovať -obesenim pre vystrahu do buducnosti aj s rodin.prislušnikmi .
  Mor ho Detvo .

  1. Neraz krásnu vlasť našu vrah napadol divý:
   na púšť obrátili sa bujné naše nivy;
   mestá ľahli popolom: a ľud náš úbohý,
   bitý biedami, cudzím dostal sa pod nohy.
   Bláhal už víťaz pyšný, že si bude pásti
   vôľu svoju naveky po slovänskej vlasti,
   a žiť z našich mozoľov: ale bláhal darmo!
   Dal nám Boh zas dobrý deň, zlomili sme jarmo.
   A tí, krutým železom čo nad nami vládli,
   kdeže sú? — My stojíme; ale oni padli. —
   Lebo — veky to svedčia — vo knihách osudu
   tak stojí napísané o slovänskom ľudu:
   Zem, ktorú v údel dali Slovänom nebesá,
   tá zem hrobom každému vrahovi stane sa. —
   Nuž, povedzže nám, cáre! mocná ruka tvoja
   čože nám nesie: či meč, či vetvu pokoja?
   S mečom ak ideš: cáre! meče máme i my,
   a poznáš, že narábať dobre vieme s nimi;
   ak s pokojom: pozdrav ťa pán neba i zeme,
   lepšie, ako ťa my tu pozdraviť umieme.

   A ty mor ho! — hoj mor ho! detvo môjho rodu,
   kto kradmou rukou siahne na tvoju slobodu;
   a čo i tam dušu dáš v tom boji divokom:
   Mor ty len, a voľ nebyť, ako byť otrokom.

   Detvo môjho rodu

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *