Spoločnosť

Keby ste tušili, ako sa odoberajú orgány, asi by ste s tým nesúhlasili

Ak ste darca orgánu, možno ste si to postavenie vybrali z dobrej vôle, nazdávajúc sa, že vám lekársky personál neodoberie orgány skôr, ako budete mŕtvi a bez vedomia.

Nová vedecká štúdia však odhaľuje, že k odoberaniu orgánov veľmi pravdepodobne dochádza aj vtedy, keď sú pacienti ešte pri vedomí, hoci ich srdcia už prestali biť.

To znamená, že pacienti si plne uvedomujú – a zažívajú všetku bolesť spôsobujúcu lekármi, ktorí sa rýchlo zarezávajú do ich tiel a odoberajú im orgány, aby vytvárali „transplantačné zisky“ pre skorumpovaný zdravotnícky systém.

Aj keď vám prestane biť srdce, ste ešte niekoľko minút stále nažive a pri vedomí

Keď vám prestane biť srdce, tak ešte nie ste naozaj mŕtvi, hoci to lekári využívajú na to, aby vás vyhlásili za mŕtveho.

„Ľudia, ktorí prežili zástavu srdca, neskôr presne opisovali, čo sa okolo nich dialo po tom, čo im prestali biť srdcia,“ povedal Dr. Sam Parnia, výskumník, ktorý skúma vedomie po smrti. Jeho komentáre odvysielali Fox News:

Povedal: „Opisujú prizerajúcich sa lekárov a pracujúce sestry, opisujú uvedomovanie si všetkých rozhovorov, všetkých odohrávajúcich sa vizuálnych vecí, ktoré by im inak neboli známe.“

Povedané inak, niekoľko minút po tom, čo vám prestane biť srdce, ste stále nažive, pri vedomí a bdelí. Iba to, že vám prestane biť srdce, ešte okamžite nevypína aktivitu mozgu.

Malo by to byť zrejmé aj lekárom, ale prehnitý a zlý zdravotný systém tento problém roky prikrášľuje, predstierajúc, že smrť je okamžitá, že k nej dochádza vo chvíli, keď prestáva biť srdce.

„Znamená to, že ste v podstate ´uväznení´ vo svojom mŕtvom tele, so stále fungujúcim mozgom,“ uvádzajú Fox News.

Ak ste darca orgánu, je to tá chvíľa, kedy vám lekári bez použitia anestézy(lebo predpokladajú, že ste mŕtvi) zarežú do tela a začínajú vám rýchlo odoberať orgány. Vy to všetko cítite, ale ste uväznení vo svojom tele a nemôžete sa hýbať, ba ani kričať.

Ak ste darca orgánov, chamtivé nemocnice a neetickí lekári vám môžu začať odoberať orgány ešte SKÔR, než zomriete

Lekári sú zdravotníckym priemyslom tlačení k odoberaniu čo najväčšieho počtu orgánov, lebo orgány sú pre nemocnicu zadarmo, no tá istá nemocnica dokáže na transplantácii orgánov generovať výnosy v hodnote miliónov dolárov (poznámka redakcie: Taká je situácia v USA, no aj u nás na Slovensku – v kráľovstve korupcie, sa nevylučujú úplatky za nájdenie či sprostredkovanie orgánov, hoci zákon to formálne vylučuje).

Obchodovanie s orgánmi je presiaknuté neetickými lekárskymi zločinmi a desivými skutočnosťami, ktoré sa takmer nikto neodvažuje priznať.

V priebehu rokov sa objavilo mnoho správ, tvrdiacich, že lekári hanebne vyhlasujú pacientov za mŕtvych aj vtedy, keď v skutočnosti ešte nie sú, aby im začali odoberať orgány skôr, ako prestanú biť ich srdcia.

Šokujúca investigatívna kniha s názvom Červený trh (od Scotta Carneyho) dokumentuje neetické praktiky priemyslu obchodovania s orgánmi.

Podtitul knihy je: „Na stope priekupníkov s orgánmi, zlodejov kostí, pestovateľov krvi a priekupníkov s deťmi“. Uvedená kniha prináša desivú pravdu o priemysle odoberania orgánov, ktorý zdravotnícky establišment celé desaťročia tak úspešne zakrýva.

Skorumpovaný zdravotnícky systém vás tlačí k darovaniu orgánov v ich prospech, nie váš

Celkovo sa celý tlak na vás, aby ste sa stali darcom orgánov, zakladá na zdravotníckom systéme ziskov. Vaše orgány potrebujú na to, aby mohli pacientom účtovať za transplantácie orgánov (či už otvorene v USA alebo vo forme skrytých úplatkov na Slovensku).

Netreba však zabúdať ani na ďlšie formy ziskov, ktoré z toho tečú – za lieky a celoživotné opakované návštevy lekára.

V snahe o tieto zisky zdravotnícky systém lživo naznačuje, že transplantácie orgánov sú akoby zadarmo, akoby nemocnice a lekári dobrovoľne obetovali svoj čas a zdroje na záchranu životov.

Je to veľká lož.

Pravdou je, že transplantácie orgánov sú pre mnohé nemocnice zdrojom obrovského zisku a zatiaľ čo nemocnice a lekári na týchto zákrokoch nesmierne zarábajú, neplatia vôbec nič rodine zosnulej osoby, ktorej orgány toto celé vôbec umožňujú.

Prečo by sa darcovia orgánov mali svojich orgánov vzdávať zadarmo, keď lekári, nemocnice a farmaceutické spoločnosti z nich majú obrovské zisky? Ak je skutočným cieľom „zachraňovanie životov“, prečo potom nemocnice neponúkajú všetky transplantácie orgánov zadarmo (a bez úplatkov)?

Odpoveď je zrejmá: Je to veľký biznis. Je centrom zisku pre skorumpovaný, zlý zdravotnícky priemysel.

A ak ste darca orgánov, potom toto veľké zlo udržiavate a eventuálne sa vystavujete desivému mučeniu, keď vám chirurgovia vytrhávajú z tela orgány, i keď ste stále nažive a pri vedomí.

Situácia s „darcovstvom“ orgánov na Slovensku

Na Slovensku sa pred časom zaviedol zákon (574/2004 Z.z), že každý sa automaticky stáva darcom orgánom, pokiaľ nevyjadrí vôľu ním nebyť. Platí to od 1.1.2005. Odobratie orgánu je tak možné aj bez súhlasu a dokonca aj proti vôli pozostalých rodinných príslušníkov!

Dôvodom bolo zjednodušiť a zrýchliť transplantácie eliminovaním byrokracie so získavaním súhlasu pozostalých. Preto sa dnes každý automaticky považuje za darcu orgánov, ide o takzvaný „predpokladaný súhlas“.

Bohužiaľ, aj keď sa to na prvý pohľad môže zdať ako dobrý systém, kvôli skutočnostiam uvedeným v tomto článku, je zrejmé, že to až tak dobrý systém zrejme nie je.

Ak nechcete byť automaticky považovaní za darcu orgánov, odvolať svoj „predpokladaný súhlas“ môžete tak, že vyplníte Písomné prehlásenie o nesúhlase s odberom a tkanív po smrti na transplantačné účely.

Formulár si môžete stiahnuť zo sekcie formulárov na stránke Národnej transplantačnej organizácie alebo priamo, pro ČR ZDE.

Zaujímavý je tiež fakt, že Národná transplantačná organizácia zverejnila formulár vo formáte Word. Microsoft Word pritom nie je voľne dostupný program. Jeho cena je 135 Eur a nie každý ho má doma!

Vyplnené prehlásenie s vaším overeným podpisom (napríklad u notára) je potom potrebné zaslať na adresu (SK): Národná transplantačná organizácia, Limbová 14, 831 01 Bratislava. Za deti posiela uvedený formulár rodič, respektíve zákonný zástupca. (ČR): Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Palackého náměstí 4, P.O.Box 60 128 01, Praha 2

Ako môžete skutočne pomôcť s transplantáciami

Ak chcete naozaj pomôcť iným, učte ľudí chrániť si vlastné orgány zdravým životom, stravou a vyhýbaním sa toxínom. Keď učíte ľudí uchovávať zdravie ich vlastných orgánov, znižujete potrebu nových transplantácií a sprístupnite tak viac orgánov tým, ktorí na ne čakajú.

Môžete začať tým, že budete ľudí učiť vyhýbať sa toxickým vakcínam, lebo vakcíny poškodzujú obličky. Chemoterapia poškodzuje srdce, pečeň a mozog.

Vystavovanie sa herbicídu glyfosátu a ďalším poľnohospodárskym chemikáliám poškodzuje všetky vaše orgány.

Ak chcete skutočne zachraňovať životy a pomáhať iným, nabádajte ich čítať stránky ako sú ta naša na Slovensku, či Natural News alebo Dr. Mercola v USA. Môžu sa na nich dozvedieť, ako sa vyhnúť ochoreniu a chrániť svoje orgány, ktoré im dal Boh.

O ďalších príbehoch extrémneho násilia uplatňovaného proti ľudským bytostiam zdravotníckym systémom, sa dočítate aj na stránke MedicalViolence.com.

Pokračování…

Tento článok vyvolal na Facebooku pomerne živú diskusiu. Vzišlo z nej mnoho otázok, na ktoré by sme chceli nadviazať v tomto voľnom pokračovaní.

Niektorí komentujúci, vrátane lekárov, poznamenali, že hovoríme o odoberaní orgánov pri srdcovom zlyhaní, pričom väčšina transplantácii sa u nás robí pri mozgovom zlyhaní.

V tomto článku si okrem samotného priebehu odoberania orgánov povieme aj zopár dôležitých informácii ohľadne druhov odoberania orgánov a tom, aký je to vlastne „mozgovo mŕtvy“ človek, vrátane morálnych otázok.

Priebeh odoberania orgánov nájdete rozpísaný v 18 bodoch na konci tohto článku, no určite si prečítajte aj tie ostatné veci.

Dva druhy doberania orgánov

Aby sa mohlo vykonať odobratie orgánu, človek musí byť stále živý. Musia mu pracovať pľúca i srdce. Krv musí prúdiť v jeho žilách a okysličovať celé telo.

Z človeka, ktorý je už nejaký čas mŕtvy, sa orgány odoberať nedajú. Preto sa potenciálny darca musí držať pri umelej pľúcnej ventilácii a pracujúcom srdci. Na to sa používajú rôzne podporné prostriedky.

Tuto rozlišujeme 2 druhy situácií, pri ktorých sa odoberajú orgány:

 1. Odoberanie orgánov pri srdcovom zlyhaní
 2. Odoberanie orgánov pri mozgovej smrti

1. Odoberanie orgánov pri zlyhaní srdca

Pri srdcovom zlyhaní sa musia orgány odobrať rýchlo, lebo telo zakrátko umiera. To však umožňuje odobratie len jedného alebo maximálne zopár orgánov, teda nie všetkých, čo by sa dali nejako zužitkovať.

Alternatívou je napojenie pacienta na umelý krvný obeh. Napojenie na umelý krvný obeh je však povolené iba v niektorých krajinách, na Slovensku zatiaľ nie.

No a keďže pri srdcovom zlyhaní mozog stále funguje, objavujú sa prípady, že človek je pri vedomí a všetko cíti. Kričať nemôže preto, lebo mu pred odoberaním orgánov podajú iba paralyzujúcu látku, avšak už nie anestetikum.

Zlé jazyky tvrdia, že anestetikum nedajú z toho dôvodu, lebo ak by mu ho podali, tak by tým lekári vlastne priznali, že ten človek ešte stále žije a cíti. No a to by mohlo ohroziť dôveryhodnosť celého procesu darcovstva orgánov.

V diskusii padali argumenty, že pri odoberaní orgánov z človeka s „mozgovou smrťou“, ktorých je na Slovensku väčšina, nič také nehrozí. V tomto článku sa pozrieme bližšie práve na prípady odoberania orgánov pri mozgovej smrti a vysvetlíme v čom je ich kontroverznosť.

2. Odoberanie orgánov pri mozgovej smrti a jeho kontroverzia

Kedy je človek živý a kedy mŕtvy? Smrť je vedecky definovaná ako zánik látkovej výmeny (metabolizmu) v tkanive.

Mozgová smrť je ale pomerne nový pojem. Donedávna bol človek buď živý alebo mŕtvy. Pre transplantačný priemysel to však predstavovalo závažný problém.

Totižto, z lekárskeho hľadiska sa orgány môžu odoberať len zo živého tela, inak sú už znehodnotené. Avšak z morálneho hľadiska odoberať orgány zo živého človeka nie je možné.

Tento rozpor sa teda vyriešil tým, že sa zaviedol nový účelový pojem „mozgová smrť“. Teda stav, kedy je telo, okrem mozgu, normálne celé živé.

Nazývať takého človeka „mŕtvym“ teda odporuje základným vedeckým definíciám.

Navyše, o „mozgovej smrti“ nerozhoduje nejaký jednoznačný objektívny test alebo vyšetrenie, ale konzílium lekárov, ktorí hlasujú. A tak ako každé iné hlasovanie, tak aj toto je už zo svojej podstaty subjektívne.

Neraz sa stane, že pacient leží v nemocnici s poškodeným mozgom. Potom sa zistí, že je vhodným darcom orgánov a lekári ho zrazu vyhlásia za „mozgovo mŕtveho“, len aby mu mohli odobrať orgány.

Ľudia majú mylnú predstavu o darcovstve

Poďme sa však teraz pozrieť na to, ako sa ľudia rozhodujú pre darcovstvo orgánov.

Väčšina s tým nemá žiaden problém, veď predsa darcovstvo orgánov zachraňuje životy. Povedia si: „Veď keď budem mŕtvy (mozgovo), vypnú prístroje a nebudem už nič cítiť, tak potom mi môžu orgány odobrať“.

Ale keď sa dozvedia, že prístroje sa vypínajú až po odobratí orgánov, tak zvyčajne spozornejú. „To som skutočne nevedel“, reagujú zhrozene. Tento zásadný fakt im lekári takmer nikdy nepovedia. Zrejme tušíte, prečo.

A nepovedia to ani rodičom, ktorých nútia k darcovstvu orgánov ich zomierajúce dieťa. Potom, keď sa to dozvedia až po procedúre, bývajú zvyčajne aj celé roky zdrvení z faktu, že nechali svoje dieťa zomrieť opustené, pod skalpelmi lekárov.

Čo je to vlastne „mozgovo mŕtvy“?

S pojmom mozgovo mŕtvy sa často vynárajú mnohé otázky, ako napríklad, či sú takýto ľudia celkom mŕtvi, napoly, zdanlivo, umierajúci alebo vlastne živí?

Mozgovo mŕtvi ľudia dýchajú, reagujú na dotyk, pri prvom reze chirurga im niekedy vyskočí tlak, začnú sa potiť, sú im počas zákroku odoberania orgánov podávané lieky.

Transplantačná medicína tak v podstate zabíja živého človeka za účelom získania jeho orgánov. A aby nemali z toho výčitky svedomia, nazvú ho „mozgovo mŕtvym“. Namiesto „darcovstva“ by sa to malo skôr nazývať pravým menom a to je „odber“ orgánov.

Natíska sa tu množstvo ďalších otázok:

 • Môže byť človek mŕtvy a zároveň mať vitálne orgány?
 • Je „mozgová smrť“ iba účelová definícia pre ospravedlnenie zabíjania?
 • Je možné spoľahlivo stanoviť mozgovú smrť alebo majú pravdu tí, ktorí tvrdia, že výpadok všetkých mozgových funkcií nie je vôbec merateľný?
 • Možno umierajúceho človeka vyhlásiť za mŕtveho?
 • Môžeme urobiť rozhodnutie za umierajúceho, ktorý počas života nestihol urobiť toto rozhodnutie? (takých je 94% darcov)
 • Aký to bude mať vplyv na rodinu umierajúceho?
 • Je prípustné v najväčšej núdzi obťažovať smútiacu rodinu otázkou o „darovaní orgánov“?
 • Sú veriaci ľudia povinní v mene „vedy“ vzdať sa svojho náboženstva učiacom o jednote tela, duše a ducha?
 • Môžeme zomierajúceho človeka, ktorý sa nedokáže brániť, zbaviť jeho dôstojnosti len kvôli jeho „užitočnosti“ pre spoločnosť?
 • Čo ak umierajúci vníma oveľa viac ako si myslíme?
 • Nie sú tep srdca, telesné teplo, dýchanie, horúčka, kožné vyrážky, pot, stolica, moč, nárast krvného tlaku, zrýchlenie pulzu či pohyb končatín znakom života?
 • Ako je zaručená nezávislosť a nestrannosť lekárov rozhodujúcich o „mozgovej smrti“? To, že transplantační lekári nie sú súčasťou konzílií záruka nie je. Ostatní lekári predsa nežijú vo vzduchoprázdne a mohli byť ovplyvnení (nehovoriac podplatení).
 • Po akceptácii odoberania orgánov prejdeme k akceptácii medicínskych pokusov na „mozgovo mŕtvych“ ľuďoch?
 • Nebude sa salámovou metódou časom viac a viac urýchľovať okamih úmrtia?

Akí sú vlastne „mozgovo mŕtvi“ ľudia?

Ľudia tiež nevedia, že mozgovo mŕtvych ľudí je nutné až do odberu orgánov kŕmiť, ošetrovať a starostlivo sledovať. To môže trvať aj týždne či dokonca mesiace.

Medzičasom sa im podávajú lieky na posilnenie srdca a iné povzbudzujúce látky na ich udržanie pri živote. Funguje im metabolizmus, trávenie či bunkové dýchanie. Môžu aj ochorieť a dostať horúčku.

Tlak krvi majú zvyčajne konštantný, no pri prvom reze skalpela sa prudko zvýši.

Telo naďalej tvorí krv, tkanivá a hojí rany. Obličky fungujú a tvoria moč. Dokonca sa vytvárajú aj hormóny, za produkciu ktorých je zodpovedný mozog. Muži stále majú 17 reflexov, ženy 14. Reagujú na vonkajšie podnety.

Dokonca existuje prípad, že tehotná žena po 107 dňoch „mozgovej smrti“ porodila zdravé dieťa cisárskym rezom. Môže mŕtvy človek na svet priviesť nový život?

Toto sú všetko veľmi závažné otázky a fakty, ktoré ľuďom žiadny lekár nepredostrie ani nevysvetlí. Museli sme to preto urobiť my.

Ako prebieha samotný odber orgánov

Ďalšou vecou, ktorú vedomým darcom za ich života, ani pozostalým náhodným darcov nikto nikdy nevysvetlí, je samotný priebeh odoberania orgánov.

Poďme sa teda pozrieť, ako to celé prebieha:

1. Odber orgánov sa uskutočňuje zvyčajne v noci, keď je darca prevezený z jednotky intenzívnej starostlivosti na operačný sál.

2. Darca sa premiestni na operačný stôl. To niekedy vyvolá jeho pohyby a zmätie personál. Ak počas odoberania zlyhá srdce, normálne sa oživuje ako klasický živý človek.

3. Na podlahu sa rozložia plachty, aby chirurg nestál v zmesi vody a krvi, ktorá počas odoberania orgánov strieka všade naokolo.

4. „Darcovi“ zviažu ruky, aby zabránili jeho pohybom.

5. Vydezinfikujú ho a zakryjú plachtami.

6. Podajú sa mu lieky na uvoľnenie svalov i narkotiká proti bolesti. Avšak mnohí anestéziológovia dnes na odporúčanie lekárskych komôr od liekov proti bolesti upúšťajú. Inak by tým nepriamo priznali, že „darca“ cíti bolesť a teda asi nie je mŕtvy. Radšej tak riskujú, že pacienti budú počas odoberania orgánov trpieť.

7. Pri odoberaní viacerých orgánov môže celá procedúra trvať aj niekoľko hodín, na darcovi sa vystriedajú viaceré transplantačné tímy, aj 20 rôznych lekárov.

8. Počas celej doby sú „darcovia“ pripojený na dýchacie a monitorovacie prístroje. Anestéziológovia musia celý čas sledovať životne dôležité funkcie, až do odobratia posledného orgánu.

9. Podľa potreby sa pacientovi v priebehu zákroku podávajú lieky, tekutiny a niekedy dokonca aj krv alebo čerstvá plazma, aby sa zabezpečil vyvážený metabolický stav.

10. Pri narezaní krku až po lonovú sponu dochádza k nárastu krvného tlaku, zrýchleniu frekvencie srdca a zvýšeniu adrenalínu v krvi. Niekedy nastáva aj začervenanie a zášklby tváre či potenie. Pri normálnej operácii sa tieto príznaky považujú za pociťovanú bolesť pacienta. Nie však u „mozgovo mŕtvych“. Je toto normálne? Veď medicína si tuto vyslovene protirečí a vykladá dve úplne rovnaké situácie rozdielne.

11. Operačnou pílkou sa rozreže hrudná dutina a otvorí hrudný kôš.

12. Orgány sa uvoľňujú za bijúceho srdca a hneď sa preparujú a konzervujú na odber pomocou roztoku s teplotou 4 stupne Celzia.

13. Ak táto chladná preparujúca tekutina vnikne do žijúceho tela, zvýši sa krvný tlak a srdečný tep, prípadne na tvári sa objavia zášklby.

14. Operatéri zdvihnú kožné laloky, aby do tela mohli liať kanvice ľadovej vody na ochladenie orgánov a následne ju odsávajú preč spolu s krvou.

15. Skupiny lekárov postupne odoberajú všetky orgány, ktoré sa dajú transplantovať – srdce, pľúca, obličky, pečeň, pankreas, črevá, očnú rohovku a stredné ucho. Orgány sa kontrolujú ich na operačných stoloch a následne opúšťajú operačku v chladiacich boxoch.

16. Odobratím všetkých orgánov „darca“ zomrel.

17. Na konci ostáva zvyčajne na ošetrovateľoch, aby v tele vypchali dutiny a zašili obrovské rany. Ospravedlňujeme sa za výraz, ale to, čo z „darcu“ zostane, je už len prázdne vykuchané telo.

18. Pokojné a chránené zomieranie za prítomnosti rodinných príslušníkov alebo priateľov nie je možné. Zomierajúceho na jeho poslednej ceste sprevádzajú transplantační lekári.

Záver

Tak ako, zmenili tieto informácie váš pohľad na „darcovstvo orgánov“?

Netvrdíme, že každé darcovstvo orgánov je nutne zlé, v mnohých prípadoch môže zachraňovať životy. Považovali sme však za nutné priblížiť vám aj túto jeho odvrátenú stránku, o ktorej vám lekári zrejme nikdy nepovedia.

Problémom na Slovensku je, že sa prijal zákon, ktorý z každého občana SR robí automatického darcu aj bez jeho výslovného súhlasu. Ak by sa vám alebo vašim blízkym nedajbože niečo také prihodilo, potom vedzte, že vám môžu odobrať orgány aj bez súhlasu pozostalých.

Vôľu príbuzných môžu síce zohľadniť, no nemusia. A tak v prípade „mozgovej smrti“ môže dôjsť dokonca aj k násilnému odobratiu orgánov proti vôli rodiny.

Jediným spôsobom, ako tomu zabráni, je ešte počas života vypísať prehlásenie o odmietnutí darovania orgánov, podpísať ho u notára a zaslať na Národnú transplantačnú organizáciu.

Po jeho podpísaní pred notárom je potom potrebné ho poslať na adresu SK:

Národná transplantačná organizácia
Limbová 14
831 01 Bratislava

ČR: 

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR
Palackého náměstí 4, P.O.Box 60
128 01, Praha 2

Za deti tlačivo podávajú ich rodičia alebo zákonní zástupcovia.

Na úplný záver ešte chceme zdôrazniť, že my nie sme proti darcovstvu orgánov ako takému. Práve naopak, podporujeme ho. Týmto článkom iba poukazujeme na neľudskú stránku súčasného transplantačného systému.

Sme veľmi radi, že čítate Magazín 1! Budeme veľmi vďační, ak nás podporíte zdieľaním tohto článku. ĎAKUJEME

Zdroj: 123

121 Replies to “Keby ste tušili, ako sa odoberajú orgány, asi by ste s tým nesúhlasili

 1. Nice blog here! Also your website loads up very fast! What web host are you using? Can I get your affiliate link to your host? I wish my website loaded up as fast as yours lol|

 2. This design is incredible! You certainly know how to keep a reader amused. Between your wit and your videos, I was almost moved to start my own blog (well, almost…HaHa!) Fantastic job. I really enjoyed what you had to say, and more than that, how you presented it. Too cool!|

 3. Hello this is kind of of off topic but I was wanting to know if blogs use WYSIWYG editors or if you have to manually code with HTML. I’m starting a blog soon but have no coding know-how so I wanted to get guidance from someone with experience. Any help would be greatly appreciated!|

 4. Howdy! I understand this is somewhat off-topic however I needed to ask. Does running a well-established website such as yours require a massive amount work? I’m brand new to running a blog but I do write in my journal on a daily basis. I’d like to start a blog so I will be able to share my personal experience and feelings online. Please let me know if you have any ideas or tips for new aspiring blog owners. Appreciate it!|

 5. Wonderful goods from you, man. I’ve understand your stuff previous to and you’re just too wonderful. I really like what you’ve acquired here, really like what you’re stating and the way in which you say it. You make it entertaining and you still take care of to keep it smart. I can not wait to read much more from you. This is actually a terrific site.|

 6. What’s Taking place i’m new to this, I stumbled upon this I’ve found It positively useful and it has helped me out loads. I hope to give a contribution & aid different users like its helped me. Great job.|

 7. fantastic post, very informative. I’m wondering why the opposite specialists of this sector don’t notice this. You must continue your writing. I’m sure, you’ve a great readers‘ base already!|

 8. Hello There. I found your blog the use of msn. This is a really well written article. I will be sure to bookmark it and return to read extra of your helpful info. Thanks for the post. I will certainly return.|

 9. My brother recommended I may like this blog. He was once entirely right. This put up actually made my day. You cann’t consider just how so much time I had spent for this info! Thank you!|

 10. Hi, i believe that i noticed you visited my website so i got here to go back the want?.I am attempting to find issues to enhance my web site!I suppose its good enough to make use of a few of your ideas!!|

 11. Hi there! I’m at work browsing your blog from my new iphone! Just wanted to say I love reading your blog and look forward to all your posts! Keep up the excellent work!|

 12. Attractive portion of content. I simply stumbled upon your blog and in accession capital to assert that I get actually enjoyed account your weblog posts. Any way I will be subscribing in your augment and even I achievement you access constantly quickly.|

 13. I’m really enjoying the theme/design of your website. Do you ever run into any web browser compatibility problems? A couple of my blog visitors have complained about my website not operating correctly in Explorer but looks great in Opera. Do you have any ideas to help fix this issue?|

 14. Hi just wanted to give you a quick heads up and let you know a few of the pictures aren’t loading correctly. I’m not sure why but I think its a linking issue. I’ve tried it in two different browsers and both show the same results.|

 15. Greetings from Carolina! I’m bored at work so I decided to check out your site on my iphone during lunch break. I love the knowledge you present here and can’t wait to take a look when I get home. I’m shocked at how fast your blog loaded on my phone .. I’m not even using WIFI, just 3G .. Anyhow, excellent blog!|

 16. Good day! I know this is kind of off topic but I was wondering which blog platform are you using for this website? I’m getting fed up of WordPress because I’ve had problems with hackers and I’m looking at alternatives for another platform. I would be fantastic if you could point me in the direction of a good platform.|

 17. Attractive portion of content. I simply stumbled upon your web site and in accession capital to say that I get actually enjoyed account your blog posts. Any way I’ll be subscribing to your feeds or even I achievement you get admission to persistently fast.|

 18. I was wondering if you ever considered changing the page layout of your site? Its very well written; I love what youve got to say. But maybe you could a little more in the way of content so people could connect with it better. Youve got an awful lot of text for only having 1 or 2 pictures. Maybe you could space it out better?|

 19. Hey I know this is off topic but I was wondering if you knew of any widgets I could add to my blog that automatically tweet my newest twitter updates. I’ve been looking for a plug-in like this for quite some time and was hoping maybe you would have some experience with something like this. Please let me know if you run into anything. I truly enjoy reading your blog and I look forward to your new updates.|

 20. My brother recommended I may like this blog. He was once entirely right. This publish actually made my day. You cann’t believe simply how much time I had spent for this info! Thanks!|

 21. Hello, i think that i saw you visited my weblog thus i came to “return the favor”.I am trying to find things to enhance my web site!I suppose its ok to use some of your ideas!!|

 22. You’ve made some decent points there. I looked on the net to find out more about the issue and found most people will go along with your views on this web site.|

 23. Unquestionably believe that which you said. Your favorite reason seemed to be on the net the easiest thing to be aware of. I say to you, I certainly get irked while people think about worries that they plainly don’t know about. You managed to hit the nail upon the top and also defined out the whole thing without having side-effects , people could take a signal. Will likely be back to get more. Thanks|

 24. After checking out a few of the blog articles on your website, I seriously like your way of blogging. I book-marked it to my bookmark webpage list and will be checking back in the near future. Please check out my web site too and let me know how you feel.|

 25. I was wondering if you ever considered changing the page layout of your website? Its very well written; I love what youve got to say. But maybe you could a little more in the way of content so people could connect with it better. Youve got an awful lot of text for only having 1 or 2 pictures. Maybe you could space it out better?|

 26. I’m not sure why but this blog is loading very slow for me. Is anyone else having this issue or is it a issue on my end? I’ll check back later on and see if the problem still exists.|

 27. Good post. I learn something new and challenging on websites I stumbleupon every day. It’s always exciting to read through articles from other writers and practice a little something from other websites. |

 28. Wonderful items from you, man. I’ve take into account your stuff prior to and you’re simply extremely great. I really like what you’ve obtained here, certainly like what you are saying and the way wherein you are saying it. You’re making it entertaining and you still take care of to stay it smart. I can’t wait to learn much more from you. That is really a wonderful web site.|

 29. I think that everything posted made a lot of sense. However, what about this? what if you were to create a killer post title? I mean, I don’t want to tell you how to run your blog, but suppose you added a title that makes people want more? I mean BLOG_TITLE is kinda plain. You ought to glance at Yahoo’s front page and see how they create post headlines to get people interested. You might add a video or a related picture or two to grab people excited about what you’ve written. Just my opinion, it could make your posts a little livelier.|

 30. Do you have a spam problem on this site; I also am a blogger, and I was wondering your situation; we have created some nice practices and we are looking to swap solutions with other folks, please shoot me an email if interested.|

 31. When I initially commented I clicked the „Notify me when new comments are added“ checkbox and now each time a comment is added I get four e-mails with the same comment. Is there any way you can remove me from that service? Thanks!|

 32. An interesting discussion is definitely worth comment. I do believe that you should publish more about this subject matter, it may not be a taboo subject but usually people don’t talk about such subjects. To the next! Best wishes!!|

 33. Admiring the commitment you put into your site and in depth information you present. It’s good to come across a blog every once in a while that isn’t the same out of date rehashed information. Excellent read! I’ve bookmarked your site and I’m adding your RSS feeds to my Google account.|

 34. My brother suggested I might like this blog. He was once totally right. This submit actually made my day. You can not consider simply how much time I had spent for this information! Thank you!|

 35. What’s Going down i’m new to this, I stumbled upon this I’ve found It positively useful and it has aided me out loads. I am hoping to give a contribution & assist different users like its helped me. Good job.|

 36. Today, I went to the beach front with my kids. I found a sea shell and gave it to my 4 year old daughter and said „You can hear the ocean if you put this to your ear.“ She placed the shell to her ear and screamed. There was a hermit crab inside and it pinched her ear. She never wants to go back! LoL I know this is totally off topic but I had to tell someone!|

 37. Wonderful blog! I found it while browsing on Yahoo News. Do you have any tips on how to get listed in Yahoo News? I’ve been trying for a while but I never seem to get there! Many thanks|

 38. Useful information. Fortunate me I found your web site unintentionally, and I’m shocked why this twist of fate did not came about in advance! I bookmarked it.|

 39. I’m really enjoying the design and layout of your website. It’s a very easy on the eyes which makes it much more enjoyable for me to come here and visit more often. Did you hire out a developer to create your theme? Superb work!|

 40. Thanks for your personal marvelous posting! I quite enjoyed reading it, you could be a great author. I will be sure to bookmark your blog and will come back down the road. I want to encourage one to continue your great work, have a nice holiday weekend!|

 41. I like the helpful information you provide in your articles. I will bookmark your weblog and check again here regularly. I am quite certain I will learn lots of new stuff right here! Good luck for the next!|

 42. Hello! This is my first comment here so I just wanted to give a quick shout out and say I genuinely enjoy reading your articles. Can you recommend any other blogs/websites/forums that cover the same topics? Thanks a ton!|

 43. I blog often and I seriously appreciate your information. Your article has truly peaked my interest. I am going to bookmark your site and keep checking for new information about once a week. I subscribed to your RSS feed too.|

 44. excellent put up, very informative. I ponder why the other specialists of this sector don’t understand this. You should continue your writing. I’m sure, you have a huge readers‘ base already!|

 45. This design is wicked! You obviously know how to keep a reader amused. Between your wit and your videos, I was almost moved to start my own blog (well, almost…HaHa!) Fantastic job. I really enjoyed what you had to say, and more than that, how you presented it. Too cool!|

 46. Simply desire to say your article is as astonishing. The clarity
  in your publish is just cool and that i could assume you are an expert on this subject.
  Well together with your permission allow me to take hold of your feed to keep updated with coming
  near near post. Thanks 1,000,000 and please keep up the rewarding work.

 47. Very great post. I simply stumbled upon your weblog and wanted to mention that I have truly loved surfing around your weblog posts. After all I’ll be subscribing for your rss feed and I’m hoping you write once more soon!|

 48. You’re so interesting! I do not believe I’ve truly read anything like this before. So good to find someone with some unique thoughts on this subject matter. Really.. thank you for starting this up. This website is something that’s needed on the internet, someone with a little originality!

 49. I am not positive the place you’re getting your info, however great topic. I must spend a while learning much more or working out more. Thank you for fantastic information I was searching for this info for my mission.|

 50. It’s a pity you don’t have a donate button! I’d most certainly donate to this fantastic blog! I suppose for now i’ll settle for bookmarking and adding your RSS feed to my Google account. I look forward to new updates and will talk about this blog with my Facebook group. Talk soon!|

 51. I was curious if you ever considered changing the layout of your blog? Its very well written; I love what youve got to say. But maybe you could a little more in the way of content so people could connect with it better. Youve got an awful lot of text for only having 1 or 2 images. Maybe you could space it out better?|

 52. An outstanding share! I have just forwarded this onto a friend who was doing a little homework on this. And he in fact bought me breakfast because I discovered it for him… lol. So allow me to reword this…. Thanks for the meal!! But yeah, thanks for spending some time to discuss this topic here on your internet site.

 53. Hi just wanted to give you a quick heads up and let you know a few of the images aren’t loading correctly. I’m not sure why but I think its a linking issue. I’ve tried it in two different internet browsers and both show the same outcome.|

 54. You really make it seem so easy with your presentation but I find this topic to be actually something which I think I would never understand. It seems too complicated and very broad for me. I am looking forward for your next post, I will try to get the hang of it!|

 55. I blog often and I really thank you for your content.
  Your article has really peaked my interest. I will take a note of your site and keep checking
  for new information about once per week. I subscribed to your RSS feed as
  well.

 56. Hello, Neat post. There’s a problem along with your web site in web explorer, might test this?
  IE still is the market leader and a huge component to other folks will
  pass over your wonderful writing because of this problem.

 57. Oh my goodness! Amazing article dude! Thanks, However I am encountering problems with your RSS. I don’t understand the reason why I can’t subscribe to it. Is there anybody else having similar RSS issues? Anyone who knows the solution will you kindly respond? Thanks!!

 58. I’m very pleased to find this web site. I wanted to thank you for ones time for this particularly fantastic read!! I definitely savored every little bit of it and I have you saved to fav to look at new things on your web site.

 59. Leading Online Pharmacy – Contact us at +1 (917) 259-3352 for unbelievable rates, discount and offers on any medicine. Get it delivered free of cost at your door steps, call us today. Phone : +1 (917) 259-3352

 60. This is the right website for anyone who hopes to find out about this topic. You realize so much its almost hard to argue with you (not that I really will need to…HaHa). You certainly put a fresh spin on a topic that has been written about for decades. Wonderful stuff, just wonderful!

 61. Aw, this was an extremely nice post. Spending some time and actual effort to make a great article… but what can I say… I procrastinate a whole lot and don’t seem to get anything done.

 62. Howdy! This post couldn’t be written any better! Looking through this post reminds me of my previous roommate! He continually kept talking about this. I most certainly will send this information to him. Fairly certain he will have a very good read. I appreciate you for sharing!

 63. I absolutely love your website.. Very nice colors & theme. Did you build this web site yourself? Please reply back as I’m looking to create my own personal blog and would love to know where you got this from or what the theme is named. Appreciate it!

 64. Hello there, I do think your site might be having web browser compatibility problems. When I take a look at your blog in Safari, it looks fine however, if opening in I.E., it’s got some overlapping issues. I simply wanted to give you a quick heads up! Other than that, wonderful website!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *