Kamerový záznam z prvého incidentu vo väzbe má tri prerušenia v rozsahu jednej hodiny

Na základe poverenia ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej bola 15.12.2020 vykonaná kontrola nad výkonom väzbe Milana Lučanského. Predmetom kontroly bolo overiť okolnosti vzniku zranenia Lučanského, ktoré sa mu stalo v rámci výkonu väzby v UVV Prešov v noci z 9. na 10.decembra 2020.

Na záver tejto správy sa uvádza, že kontrola v nemocnici v Trenčíne potvrdila verziu bez zavinenia cudzej osoby, ktorú prezentoval obhajca obvineného aj samotný obvinený a ošetrujúci lekár.

Lučanský bol však z bezpečnostných dôvodov umiestnený na psychiatrické oddelenie v Trenčíne, z dôvodu možnosti jeho stáleho monitorovania zdravotným personálom ústavu.

V správe sa uvádza okrem iného, že kamerový záznam zo spomenutej noci, kedy sa zranil Lučanský, nie je plynulý. V nočných hodinách bol prerušený tri krát v rozsahu cca 1 hodiny.

„V prílohe predkladáme súčasne vyžiadané písomnosti z UVV Prešov. Kamerový záznam z UVV Prešov (8.12. 2020 od 19:00h do 9.12.2020  22:00h) rovnako nepreukázal žiadne podozrenia na zavinenie tretej osoby resp. na nezákonný postup príslušníkov ZVJS. Pre úplnosť uvádzam, že kamerový záznam nie je plynulý, boli identifikované 3 prerušenia záznamu v nočných hodinách v rozsahu cca 1 hodiny. Uvedené je spôsobené podľa vyjadrenia ZVJS nastavením systému (pohybový senzor)“.