Slovensko

Kamerový záznam z prvého incidentu vo väzbe má tri prerušenia v rozsahu jednej hodiny

Potrebujeme vašu pomoc. Píšeme správy, ktoré si médiá hlavného prúdu nikdy nedovolia a za ktoré sme často napádaní. Aby sme mohli v našej práci pokračovať a zlepšovať sa, potrebujeme vašu podporu. VEĽMI VÁM ĎAKUJEME. IBAN: SK2811000000008017035353

Na základe poverenia ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej bola 15.12.2020 vykonaná kontrola nad výkonom väzbe Milana Lučanského. Predmetom kontroly bolo overiť okolnosti vzniku zranenia Lučanského, ktoré sa mu stalo v rámci výkonu väzby v UVV Prešov v noci z 9. na 10.decembra 2020.

Na záver tejto správy sa uvádza, že kontrola v nemocnici v Trenčíne potvrdila verziu bez zavinenia cudzej osoby, ktorú prezentoval obhajca obvineného aj samotný obvinený a ošetrujúci lekár.

Lučanský bol však z bezpečnostných dôvodov umiestnený na psychiatrické oddelenie v Trenčíne, z dôvodu možnosti jeho stáleho monitorovania zdravotným personálom ústavu.

V správe sa uvádza okrem iného, že kamerový záznam zo spomenutej noci, kedy sa zranil Lučanský, nie je plynulý. V nočných hodinách bol prerušený tri krát v rozsahu cca 1 hodiny.

„V prílohe predkladáme súčasne vyžiadané písomnosti z UVV Prešov. Kamerový záznam z UVV Prešov (8.12. 2020 od 19:00h do 9.12.2020  22:00h) rovnako nepreukázal žiadne podozrenia na zavinenie tretej osoby resp. na nezákonný postup príslušníkov ZVJS. Pre úplnosť uvádzam, že kamerový záznam nie je plynulý, boli identifikované 3 prerušenia záznamu v nočných hodinách v rozsahu cca 1 hodiny. Uvedené je spôsobené podľa vyjadrenia ZVJS nastavením systému (pohybový senzor)“.