Hlavný hygienik povolil opatrenia! Od pondelka si budete môcť dať urobiť túto vec

Magazín1 potrebuje vašu pomoc! Píšeme správy, ktoré sa liberálom nepáčia, no potrebujeme, aby ste nás v našom boji podporili! Ľubovoľnou sumou nám pomôžete ísť v tejto ceste ďalej! ĎAKUJEME! IBAN: SK2811000000008017035353

Od 11.januára nastavajú menšie zmeny, ktoré prináša vyhláška, ktorú upravil hlavný hygienik Slovenskej republiky.

Úrad verejného zdravotníctva v upravenej vyhláške dovoľuje otvoriť napríklad aj opravovne obuvi. Tieže sa môžu otvoriť služby krátkodobého ubytovania za účelom výkonu práce alebo nevyhnutného ubytovania za účelom návštevy zdravotníckeho zariadenia.  V týchto prevádzkach musia mať zamestnanci prekryté horné dýchacie cesty (rúško, šatka, respirátor bez výdychového ventilu), ďalej sa zakazuje konzumácia pokrmov alebo nápojov v spoločných priestoroch.

Zároveň zakázal hlavný hygienik v okrese Nové Zámky reštauráciám a barom predávať alkohol, organizovať firemné podujatia a drogériám predávať iný ako drogériový tovar.