Slovensko

Haščáka zbavili obvinení z korupcie a prania špinavých peňazí

„Stíhanie obvineného je možné len zo zákonných dôvodov a zákonným spôsobom,“ začal s vysvetľujúcim stanoviskom generálny prokurátor Maroš Žilinka. Žilinka tvrdí, že sa stotožnil s tým, čo už v januári rozhodol Najvyšší súd.

„Orgánom činným v trestnom konaní sa v predmetnej veci nepodarilo zabezpečiť dôkazy v takom množstve a kvalite, ktoré by v tomto štádiu trestného konania umožňovali vyvodiť podozrenie v určitej rozumnej miere pravdepodobnosti, že obvinení sa skutkov tak, ako sú im kladené za vinu, dopustili,“ napísal vtedy senát Najvyššieho súdu, pričom Haščáka prepustil z väzby.

Generálny prokurátor Žilinka dodal, že výpovede svedkov neobjasnili ani nepotvrdili dôvodnosť vzneseného obvinenia. Podľa generálneho prokurátora bol porušený zákon v neprospech Haščáka aj ďalších spoluobvinených – manželov Dany a Ľubomíra Arpášovcov.