Harabin kandiduje do Europarlamentu - MAGAZÍN 1
Slovensko

Harabin kandiduje do Europarlamentu

Potrebujeme vašu pomoc. Píšeme správy, ktoré si médiá hlavného prúdu nikdy nedovolia a za ktoré sme často napádaní. Aby sme mohli v našej práci pokračovať a zlepšovať sa, potrebujeme vašu podporu. VEĽMI VÁM ĎAKUJEME. IBAN: SK2811000000008017035353

Denník Nový Čas dnes publikoval PR článok v ktorom informoval o politickej strane Národná Koalícia, ktorá postavila kandidátku do Európskeho Parlamentu.

Na tejto kandidátnej listine sa nachádza aj zvučné meno a to synovec sudcu najvyššieho súdu Štefana Harabina a to Slavomír Harabin.

„Jedným z troch lídrov je Slavomír Harabin, synovec Štefana Harabina, spolu s podpredsedami strany Petrom Tomečkom a Antonom Martvoňom,“ uviedol Čas.sk.

PROGRAMOVÉ  TÉZY  NÁRODNEJ  KOALÍCIE

  • Budeme presadzovať konkrétne opatrenia na ochranu slovenskej štátnosti a národnej suverenity. Prioritou je pritom pre nás ochrana kultúrnej identity a kresťanských koreňov európskych národov. Zároveň budeme presadzovať reformu EÚ s cieľom návratu k pôvodným hodnotám, podľa ktorých vnímame EÚ ako dobrovoľný zväzok národných štátov, ktoré sa spájajú s cieľom hospodárskej spolupráce, voľného pohybu osôb, tovarov a kapitálu, avšak bez toho, aby podliehali narastajúcemu diktátu bruselských byrokratov.
  • Sme proti uplatňovaniu ideológií tzv. politickej korektnosti, multikulturalizmu, LGBTI, liberálno-anarchistickým a sexuálno-rodovým ideologickým prúdom, ako aj neoprávnenému prenosu základných kolektívnych práv umožňujúcemu vydieranie samozvanými občianskymi menšinami na úkor prirodzenosti drvivej väčšiny spoločnosti.
  • Sme proti obmedzovaniu slobody slova a zdieľania digitálneho obsahu na internete.
  • Podporíme výraznú redukciu úradníkov v bruselských centrálach Európskej Rady, Komisie, ale aj Parlamentu. Ušetrí sa tak značné množstvo prostriedkov, ktoré môžu byť použité na rozvoj, a zúži sa i priestor pre zasahovanie bruselských inštitúcií do nezávislého konania národných európskych štátov.
  • Budeme presadzovať rázne kroky na ochranu vonkajších hraníc Európy, odmietnutie povinných kvót, zaviesť efektívne kroky na deportáciu migrantov späť do domovských krajín a vhodnou hospodárskou pomocou v domovských krajinách predchádzať ekonomickej migrácii. Len suverénny národný štát má právo rozhodnúť, koho a za akých podmienok prijme na svoje zvrchované územie. Podporíme vypovedanie paktu OSN o utečencoch podpísanej v decembri 2018 bez súhlasu Národnej rady SR.
  • Podporíme postupné zavedenie jednotných účtovných štandardov v rámci Európskej únie, aby sa zjednodušila administratíva najmä pre malých a stredných  podnikateľov a živnostníkov, sme ale proti zjednoteniu daňových režimov, ktoré pokladáme za súčasť zvrchovaného rozhodovania národných štátov.
  • Budeme presadzovať rozsiahle zmeny v systéme agrárnej dotačnej politiky EÚ v záujme odstránenia diskriminácie a vytvorenia rovnocenných podmienok medzi členskými štátmi, s cieľom podpory produkcie a nie jej útlmu, a tiež pravidlá na primeranú ochranu národných trhov pred masívnymi dovozmi, často nekvalitnej produkcie, likvidujúcej domácich producentov. Chceme rovnakú kvalitu potravín a elektrospotrebičov v rámci EÚ.
  • Sme proti zníženiu výdavkov na politiku súdržnosti EÚ, ktoré sa prejaví vo výraznom znížení finančných prostriedkov z eurofondov pre SR na roky 2021-2027.
  • Nepodporíme vytváranie spoločných nadnárodných ozbrojených síl, policajných a spravodajských zborov EÚ. Existuje vážne riziko, že nadnárodné ozbrojené sily a zbory by sa stali donucovacími mocenskými nástrojmi veľkých štátov, ako je tomu neraz v organizácii NATO. Dobrovoľná a navzájom výhodná spolupráca a rešpekt vlasteneckých ozbrojených síl národných štátov poskytuje synergický efekt pre bezpečnosť celej  EÚ.
  • V oblasti zahraničnej politiky EÚ budeme presadzovať bezvýhradné rešpektovanie medzinárodného práva vo vzťahu k iným krajinám a organizáciám, ako aj samostatné a nezávislé prijímanie rozhodnutí, ktoré v prvom rade sledujú konsenzuálne spoločné záujmy celej EÚ, pri rešpektovaní špecifických národnoštátnych záujmov jej členských krajín, a nie záujmy USA a iných mocností.

zdroj: Čas.sk / NarodnáKoalícia.sk

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *