Európska komisia v novom dokumente odporúča masívne presídlenie migrantov

Magazín1 potrebuje vašu pomoc! Píšeme správy, ktoré sa liberálom nepáčia, no potrebujeme, aby ste nás v našom boji podporili! Ľubovoľnou sumou nám pomôžete ísť v tejto ceste ďalej! ĎAKUJEME! IBAN: SK2811000000008017035353

„Presídľovania“ by sa mali podieľať všetky krajiny EÚ. Komisia uvádza číslo 1,44 milióna ľudí len v súčasnom roku ako potrebu „presídlenia“ na celom svete, informuje portál tichyseinblick.de

V dokumente z 23. septembra 2020 Európska komisia odporúča svojim členským štátom, aby vytvorili „legálne prístupové cesty“ pre migrantov do Európy a poskytli týmto ľuďom nielen dočasnú ochranu na svojom území, ale aby ich trvalo usadili. ( „Presídlenie“) je „morálna povinnosť“.

Odporúčania uvádza

„Počet utečencov a ďalších osôb, ktoré potrebujú medzinárodnú ochranu, celosvetovo rastie. Preto musí byť posilnená schopnosť Únie plniť svoju morálnu povinnosť poskytovať účinnú pomoc. Všetky členské štáty by sa mali podieľať na spoločnom úsilí Únie prejaviť solidaritu so všetkými, ktorí potrebujú medzinárodnú ochranu, tým, že ponúknu legálne prístupové cesty do Únie a rozšíria ochranu mimo Únie. „

Krajiny EÚ preto musí „prispievať k činnostiam v oblasti presídľovania a prijímanie z humanitárnych dôvodov a k lepšiemu celkovému riadeniu migrácie“.

Dokument popisuje „presídlenie“ migrantov ako „ústrednú zložku azylovej a migračnej politiky Únie“ – hoci azyl v skutočnosti poskytuje iba vtedy, ak sú ohrozené osoby, a v Nemecku sa to formálne vzťahuje iba na politicky prenasledované osoby.

Dokument uvádza

„Presídlenie je dôležitým nástrojom ponúkajúcim ochranu osobám, ktoré potrebujú medzinárodnú ochranu, a výrazom globálnej solidarity s tretími krajinami, ktorá môže pomôcť zabezpečiť veľa ľuďom utekajúcim pred vojnou alebo prenasledovaním. Presídlenie je tiež kľúčovou zložkou azylovej a migračnej politiky Únie, pretože poskytuje bezpečný a legálny prístup osobám, ktoré potrebujú ochranu, a prispieva k záchrane životov, znižuje nelegálnu migráciu a bojuje proti obchodnému modelu pašeráckych sietí. Presídlenie je tiež dôležitou a neoddeliteľnou súčasťou komplexného prístupu k migrácii, pokiaľ ide o zapojenie partnerských krajín do celého spektra migračnej politiky „.

Komisia pripravuje členské krajiny na vysoký počet nových osadníkov s odkazom na OSN:

„UNHCR potvrdil, že celosvetová potreba presídlenia zostáva vysoká, v roku 2020 bude ochranu potrebovať 1,44 milióna ľudí. Je pravdepodobné, že toto číslo v nasledujúcich rokoch ďalej porastie.

Komisia nezmieňuje, ktoré právne základy by mali štáty EÚ zaväzovať k trvalému prijímaniu veľkého počtu migrantov. Krajiny strednej a východnej Európy, ako je Poľsko, Maďarsko a Česká republika či Slovensko všeobecne odmietajú masívne usadzovaniu migrantov na svojom území.