Slovensko

Čo všetko môžem, ak nepôjdem na test v čase zákazu vychádzania (Odpovede)

Magazín1 potrebuje vašu pomoc! Píšeme správy, ktoré si médiá hlavného prúdu nikdy nedovolia! Aby sme mohli v našej práci pokračovať, potrebujeme vašu podporu. ĎAKUJEME! IBAN: SK2811000000008017035353

Vláda v stredu 28.októbra ohlásila zákaz vychádzania a zároveň celoplošné testovanie obyvateľstva. Zákaz vychádzania platí od 2. do 8. novembra 2020 v čase od 5:00 do 1:00 nasledujúceho dňa. Celoplošné testovanie sa bude konať od 31.októbra do 1.novembra 2020 pričom odberné miesta budú pracovať od 07.00 h do 22.00 h s tým, že posledné stery budú realizovať do 21.30 h.

Čo všetko však môže človek, ktorý odmietne ísť na akýkoľvek test? Aj tomu predsa nechala vláda trochu „slobody“. Môžete si ísť napríklad stále nakúpiť do najbližších potravín či vyvenčiť psa.

Realizovať môžete len:

·         cestu v nevyhnutnom rozsahu za účelom obstarania nevyhnutných základných životných potrieb (nákup potravín, liekov a zdravotníckych prostriedkov, hygienického tovaru, kozmetiky a iného drogériového tovaru, krmív a ďalších potrieb pre zvieratá, zabezpečenie starostlivosti o deti, zabezpečenie starostlivosti o domáce zvieratá, doplnenie pohonných hmôt) do najbližšej maloobchodnej predajne od miesta bydliska a cesta späť,

· cesta za účelom obstarania nevyhnutných základných životných potrieb podľa predchádzajúceho bodu pre inú osobu (susedská výpomoc) a cesta späť,

· cesta do zdravotníckeho zariadenia za účelom neodkladného lekárskeho vyšetrenia alebo preventívnej prehliadky, vrátane sprevádzania blízkou osobou alebo príbuzným a cesta a späť,

· cesta na vykonanie RT-PCR testu alebo antigénového testu certifikovanému na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 a cesta späť,

· cesta na pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva, krst a cesta späť,

· cesta za účelom starostlivosti o blízku osobu alebo príbuzného, ktorý je na takú starostlivosť odkázaný a cesta späť,

· cesta osoby so psom alebo mačkou do 100 metrov od miesta pobytu a cestu za účelom starostlivosti o hospodárske zvieratá a cesta späť,

· cesta dieťaťa do a zo zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku, materskej školy a cesta späť,

· cesta žiaka nultého ročníka, prvého ročníka až štvrtého ročníka základnej školy a žiaka základnej školy so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami vo všetkých ročníkoch do a zo základnej školy,

· cesta dieťaťa a žiaka do a zo zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

Cesta do práce nie je umožnenáZamestnávatelia aj prevádzkovatelia rôznych prevádzok budú usmernení, aby vyžadovali preukázanie sa certifikátom.

Zákaz vychádzania s výnimkami uvedenými vyššie pre Vás neplatí, ak:

· máte menej ako 10 rokov,

· sa viete preukázať negatívnym RT-PCR testom vykonaným od 29. októbra 2020;

· Váš zdravotný stav alebo kontraindikácie neumožňujú vykonať test na ochorenie COVID-19,

· bolo Vám diagnostikované stredne ťažké alebo ťažké mentálne postihnutie,

· máte diagnostikovanú závažnú poruchu autistického spektra,

· máte diagnostikovaný ťažký, vrodený alebo získaný imunodeficit,

· ste onkologický pacient po chemoterapii alebo transplantácii, máte leukopéniu alebo ste v onkologickej liečbe alebo inej liečbe ovplyvňujúcej imunitný systém (napr. biologickej liečbe) z dôvodu rizika z omeškania pravidelného podania liečby, rádioterapie, alebo inej plánovanej liečby, napr. onkológom, hematológom alebo rádiologom plánovanej liečby,

· v čase celoplošného testovania ste v karanténe, ktorú Vám nariadil RÚVZ alebo Váš lekár. 

Zároveň sa musíte vedieť v prípade dotazovania príslušnými zložkami preukázať vyššie uvedené skutočnosti, pre ktoré máte udelenú výnimku a nebude od Vás vyžadovaný certifikát.