Brusel žiada väčšiu podporu pre migrantov z Afrických krajin od štátov EÚ - MAGAZÍN 1
Slovensko Zo sveta

Brusel žiada väčšiu podporu pre migrantov z Afrických krajin od štátov EÚ

Potrebujeme vašu pomoc. Píšeme správy, ktoré si médiá hlavného prúdu nikdy nedovolia a za ktoré sme často napádaní. Aby sme mohli v našej práci pokračovať a zlepšovať sa, potrebujeme vašu podporu. VEĽMI VÁM ĎAKUJEME. IBAN: SK2811000000008017035353

Zaštítený dymovou clonou smernice o copyrighte prijal Európsky parlament 26. marca 2019 uznesenie o základných právach ľudí afrického pôvodu.

Uznesenie je síce len vyhlásením, ale pretože Európsky parlament nemá právomoc legislatívnej iniciatívy (nemôže sám navrhovať nové predpisy, navrhovať ich zmenu alebo ich zrušenie), ani to ničím iným ako vyhlásením byť nemôže.

Text neustále pracuje s historickou vinou, ktorú snáď majú Európania niesť za skoršie kolonizáciu Afričanov. Zároveň vyzýva ku zvýhodňovania Afričanov, napríklad:

  • vyzýva Komisiu, aby sa v rámci svojich existujúcich programov financovania a programov na budúce viacročné obdobie zamerala aj na ľudí afrického pôvodu,
  • žiada členské štáty, aby odsúdili rasistické a xenofóbne tradície a odrádzali od nich
  • žiada inštitúcie EÚ a členské štáty, aby presadzovali a podporovali iniciatívy v oblasti zamestnanosti, podnikania a zlepšenie ekonomickej situácie pre ľudí afrického pôvodu a aby sa zaoberali nadpriemernou mierou nezamestnanosti a diskrimináciou na pracovnom trhu, ktorej ľudia afrického pôvodu čelia
  • žiada členské štáty, aby riešili diskrimináciu ľudí afrického pôvodu na trhu s bývaním a aby prijali konkrétne opatrenia s cieľom riešiť nerovnosti v prístupe k bývaniu a zabezpečili adekvátne bývanie
  • žiada Komisiu a členské štáty, aby s ohľadom na existujúce právne predpisy a postupy zabezpečili bezpečné a legálne cesty pre prisťahovalcov, utečencov a žiadateľov o azyl, ktorí chcú vstúpiť do EÚ

a v neposlednom rade: “žiada európske politické strany a politické nadácie, ako aj parlamenty na všetkých úrovniach v EÚ, aby podporovali a rozvíjali iniciatívy podporujúce politickú účasť ľudí afrického pôvodu.”

Ako perlička sa môže javiť požiadavka, aby členské štáty odtajnila svojej koloniálnej archívy. Snáď nám budú veriť, že žiadny nemáme. Alebo snáď viete o nejakej Slovenskej kolónií v Afrike? Ja teda nie. Vlastne ani Rakúsko-Uhorsko, čo viem, žiadne kolónie nemalo.

Máme snáď zas a znova platiť za cudziu imperiálnu politiku?

Človek by si povedal: Papier znesie všetko. Keď to nie je povinnosť, tak sa nemusíme báť. Ale ja tvrdím, že by sme naozaj mali zbystriť. Tak to totiž medzi súčasnou väčšinou v Európskom parlamente a Európskou komisiou chodí. Európsky parlament povie “my chceme to a to”, Európska komisia si to prečíta a povie si “europoslanci zastupujú svojich voličov – obyčajných ľudí -, takže ľudí to chcú, no tak to musíme zariadiť”. A toto uznesenie obsahuje explicitnú výzvu pre Európsku komisiu hneď v bode 3: “žiada Európsku komisiu, aby pre národné stratégie pre sociálne začlenenie a integráciu ľudí afrického pôvodu vytvorila rámec EÚ.”

Nie je teda pochýb o tom, aký smer nám do budúcna v Bruseli chystajú. Už skôr bola prijatá podobná nezáväzného uznesenia a následným procesom sa z nich potom stala platná a presadzované legislatíva. Nie, pred týmto nie je v rámci EÚ funkčná obrana, a nie, EÚ sa skutočne nedá reformovať. Ak chceme Slovenskú republiku do budúcna ochrániť pred podobnými nariadeniami, je nutné z EÚ odísť.

zdroj: pravyprostor.cz / Magazin1.sk

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *