Spoločnosť Zo sveta

Americký miliardár predpovedá koniec kapitalizmu. Do dvoch rokov čaká revolúciu

Ak politici nepresadia radikálne zmeny, ktoré zastavia narastajúcu nerovnosť medzi ľuďmi, dôjde už v budúcom desaťročí k vzbure a rozpadu spoločnosti. S týmto varovaním neprichádza žiadny komunista ani socialista, ale jeden z najznámejších žralokov západného finančného sveta, americký miliardár Ray Dali.

Aj keď sa v poslednej dobe snažia „zachrániť svet“ pred sociálnou katastrofou aj mnohí ďalší bohatí ľudia, v prípade 69 ročného Dalia je varovanie pred „koncom súčasnej formy kapitalizmu“ obzvlášť pikantné. Ide totiž o finančníka, ktorý svoje imanie odhadované na 18,4 miliardy dolárov, získal predovšetkým špekulatívnymi obchodmi a správou rizikových „hedgeových“ fondov. Teraz sa snaží dokázať, že systém, prostredníctvom ktorého rozprávkovo zbohatol, je zlý a musí sa zmeniť.

„Zostávajú nám už len dva roky na to, aby sme zachránili našu spoločnosť,“ napísal Dali v rozsiahlej eseji, ktorú zverejnil na sociálnej sieti LinkedIn. Na tridsaťjeden stranách sa snaží vysvetliť, prečo práve jemu, v pravom slova zmysle finančnému žralokovi, pripadá súčasný „kapitalizmus“ neudržateľný. V skratke povedané preto, že už dávno prestal byť údajne systémom rovnakých príležitostí.

„Mnoho rokov som pozoroval, ako sa kapitalizmus vyvíja spôsobom, ktorý dnes pre väčšinu Američanov nie je dobrý,“ tvrdí Dali. Súčasný kapitalistický systém v najvyspelejších krajinách sveta podľa neho vytvára stále sa obnovujúce špirály, ktoré na jednu stranu vynášajú nahor majetných a zrážajú dole tých nemajetných.

To zvyšuje mieru sociálnej nerovnosti ako v oblasti príjmov, tak majetku. Na jednom z použitých grafov vo svojej eseji Dali tvrdí, že 60% Američanom sa za posledných 50 rokov vôbec nezdvihli reálne príjmy, zatiaľ čo zvyšku tých bohatších stúpli o 40%. Desatine tých najbohatších dokonca dvojnásobne. V ďalšej grafike potom Dali dokladá, že iba polovica všetkých obyvateľov USA má dnes vyšší reálny plat, než aký mali ich rodičia. Jedno percento najbohatších Američanov dnes vlastní cez polovicu všetkého privátneho majetku v krajine a s každým dňom majetkový presun zdola na absolútnu špičku pokračuje.

Pokračujúce koncentrácia bohatstva do rúk čoraz menšej skupiny tých najbohatších podľa Dalia vedie k údajne tomu, že už sa nedá hovoriť o rovnosti príležitostí, a to ani v oblasti školstva. Chudobní nemajú na to, aby zaplatili deťom dobré školy, zatiaľ čo bohatí si vytvárajú svoj vlastný svet, v ktorom umožňujú prestížne vzdelanie a kariérny rast aj deťom, ktoré by často bez peňazí rodičov nevyštudovali.

Dali pripisuje svoju úspešnú kariéru aj tomu, že ako dieťa zo strednej triedy vyrastal v úplne inej dobe ako dnes. „Bol som vychovávaný vo viere, že všetci Američania majú rovnaké príležitosti k základnej lekárskej starostlivosti, dobrému vzdelaniu a práci. A že je to spravodlivé a najlepšie pre blaho spoločnosti ako celku, „tvrdí vo svojej eseji miliardár. Lenže súčasná forma kapitalizmu už podľa neho rovnaké príležitosti neponúka.

Vzdelanie len pre niekoho

Deti z chudobných a chudobnejších rodín majú údajne len minimálnu šancu, že si podobne ako on splnia svoj americký sen a postúpia do vyšších spoločenských poschodí. To vedie k tomu, že spoločnosť ako celok prichádza o talenty z chudobnejších vrstiev, ktorých potenciál nevyužíva, zatiaľ čo rad tých menej schopných a talentovaných žije v prepychu. Dali vo svojej prezentácii napríklad tvrdí, že celkovo 40% detí z najchudobnejšej pätiny amerických rodín zostane v tejto príjmovej skupine aj v dospelosti a nikam sa neposunie.

Podľa amerického miliardára sa potom môže početná čoraz väčšia časť spoločnosti, cítiť kvôli neexistencii rovnakých príležitostí frustrovaná. To vytvára podhubie pre rast rôznych populistických a radikálnych hnutí a v konečnom dôsledku i prostredie pre vznik katastrofálnych sociálnych otrasov. A to už práve v horizonte spomínaných dvoch rokov. „Teraz sa nachádzame vo zlomovom bode, kedy sa aj ľudia s rôznymi ideologickými názormi musia dať dohromady a prepracovať systém tak, aby bol koláč rozdelený spravodlivejšie. V opačnom prípade zažijeme obrovský konflikt a revolúciu, ktorá ublíži úplne všetkým a prispeje aj k zmenšeniu koláča, „varuje Dali.

Chudoba

Jeho návrh riešenia obsahuje celkom päť bodov, z nich najdôležitejšie je ale podľa neho práve nutnosť celospoločenskej a politickej zhody na tom, že pokračujúca sociálna nerovnosť ohrozuje stabilitu spoločnosti a musí sa s ňou teda niečo robiť. Dali ďalej spomína potrebné vyššie zdanenie bohatých, uvalenie špeciálnej dane na zisk z „neproduktívnej činnosti“, štátnu podporu programov, ktoré prispejú k odstráneniu chudoby a rovnakým príležitostiam. Ako jeden z dôvodov narastajúcej sociálnej nerovnosti vidí miliardár aj politiku centrálnych bánk v USA aj Európe raziacu politiku nízkych úrokových sadzieb. To podľa Dalia vedie k zatraktívneniu kapitálových investícií, ako sú akcie, ktoré však opäť nahrávajú bohatým, ktoré si takéto investície môžu dovoliť.

Ak je, ako tvrdí miliardár, ešte šanca na odvrátenie hroziacej sociálnej revolúcie, potom zásadné budú výsledky nadchádzajúcich volieb a názorovej preferencie politikov, ktorí z nich vzídu. „V najbližších dvoch rokoch prebehnú rozhodujúce voľby v USA, Veľkej Británii, Taliansku, Španielsku, Francúzsku, Nemecku a Európskom parlamente,“ píše Dali s tým, že výsledok bude mať zásadný vplyv na riešenie otázok opísaných v jeho eseji.

Zo špekulanta prognostik

Otázkou ale samozrejme tiež zostáva, prečo sa práve „špekulant“ a finančník Dali cíti povolaný k tomu, aby predpovedal budúcnosť kapitalizmu. Aj na to má miliardár, zaradený agentúrou Bloomberg medzi stovku najbohatších ľudí sveta, svoju odpoveď. Zbohatol totiž údajne práve kvôli tomu, že bol celých päťdesiat rokov dobrým prognostikom. „Základnou súčasťou mojej práce bolo predvídanie vývoja ekonomík. A to je presne to, čo robím vo svojej eseji, „tvrdí Dali.

Svojim varovaním sa zaradil medzi desiatky ďalších miliardárov a filantropov, ktorí varujú pred rozpadom dnešnej spoločnosti kvôli narastajúcej sociálnej nerovnosti. V USA i Európskej únii dokonca vznikajú spolky „superbohatých“, ktoré sa snažia presvedčiť politikov, aby na ne a ďalších boháčov uvalili vyššie dane alebo špeciálne daň z majetku. Filantropia a sponzorstvo totiž problém údajne nerieši. V USA presadzuje požiadavky na prerozdelenie peňazí od bohatých organizácia Patriotic Millionaires (vlasteneckí milionári) zložená zo zhruba 200 „superboháčov“. Požiadavky spolku nedávno podporil aj druhý najbohatší človek sveta, zakladateľ firmy Microsoft Bill Gates.

Podobné spolky „suberbohatých“, ktorí chcú viac zdaniť sami seba, fungujú už dlho aj vo Francúzsku, Nemecku a ďalších krajinách. Ich snaha zmeniť súčasnú podobu kapitalizmu smerom k údajne spravodlivejšiemu rozdeleniu zdrojov a ziskov z nich má pritom jedno spoločné. A síce pragmatickú obavu z toho, že prípadné sociálne nepokoje by tvrdo zasiahli aj tých najbohatších.

Nemecký spolok „Appel für eine Vermögensabgabe (Výzva na dávky z majetku)“, ku ktorému sa hlási 70 bohatých nemeckých podnikateľov, rentiérov a investorov, preto okrem vyšších daní pre bohatých žiada aj jednorazové odvody vo výške 10% z ich čistých aktív. Nemeckí milionári, združení v tejto organizácii, podporujú aj požiadavku na zmrazenie manažérskych platov tak, aby stonásobne a viac neprekročili priemerný plat. Tvrdia pritom, že ich požiadavky nemajú nič spoločné so socializmom, ale odkazujú na „zlaté časy kapitalizmu“ v druhej polovici minulého storočia.

„Považujem za škandalózne, keď dnes manažér veľkého koncernu berie aj stokrát viac ako priemerný zamestnanec. Pred tridsiatimi rokmi bol takýto rozdiel maximálne dvadsaťnásobný. A spoločnosť pritom vykazovala vysoký hospodársky rast, málo nezamestnaných a relatívne spravodlivé rozdelenie vytvoreného národného bohatstva, „povedal v skoršom rozhovore s autorom toho článku jeden zo zakladateľov nemeckého milionárskeho spolku Dieter Lehmkuhl. Zatiaľ žiadna z podobných iniciatív „superbohatých“ ale nepresvedčila politikov, že popisovaná hrozba sociálnej revolúcie je skutočne reálna.

77 Replies to “Americký miliardár predpovedá koniec kapitalizmu. Do dvoch rokov čaká revolúciu

 1. NÁVRAT K MARXOVI – KOMUNIZMUS JE MOŽNÝ BEZ UTÓPIE

  Najväčším omylom Marxových kritikov je tvrdenie, že v III. časti Kapitálu narazil Marx na Zákon rovnej miery zisku, ktorý sa javil (zdanlivo) v rozpore s Teóriou hodnoty z Kapitálu I. Tým sa pre buržoáznych ekonómov stala celá Marxova teória bezcennou a teóriu pracovnej hodnoty opustili. Nie však Marx, ktorý ponechal riešenie problému budúcim generáciám.
  Pre Marxa to bol problém, ktorý musel odstrániť, pretože on považoval mieru vykorisťovania za primárny faktor. Do konca života sa mu to však nepodarilo.

  Na druhej strane budúceho úspechu však Marx vo svojich poznámkach geniálne uvažoval o objavení sa „všeobecného intelektu“ a zrušení duševného vlastníctva.
  (Myslím, že tento predpoklad, bol tak šokujúci, že sa s ním Marx nezdôveril ani Engelsovi, majúc na mysli práve prípad, keď ho Engels vrátil na „zem“ v prípade nereálneho Marxovho pohľadu na Darwinovu evolučnú teóriu. V prípade „všeobecného intelektu“ však kolieska zapadajú presne tam kam majú.)
  *
  AKÝ STAV VIDÍME DNES
  Dnes už vieme, že najneskôr do roka 2045 sa objaví Umelá inteligencia, ktorá súčasnú 100-ročnú ochranu obludného buržoázneho duševného vlastníctva anuluje. Utajované technológie začnú slúžiť ľudstvu.
  [Veď napr.: 21.10. 2019 bolo oznámené dosiahnutie Kvantovej nadvlády (Quantum Supremacy), ktorej existencia bola predikovaná o 100 rokov alebo dokonca ako holá nemožnosť. Dnes je to fakt, ktorý v súčasnosti vyvoláva „kohútie“ zápasy na jednej strane medzi NASA (+ Google) a IBM ako producentom nekvantových PC, na strane druhej.
  A tiež molekulárni inžinieri dosiahli v r. 2019 významný prielom, keď sa im podarilo vytvoriť a ovládať kvantové stavy v bežnej elektronike na báze karbidu kremíka.]

  TO JE TÁ MARXOVA REVOLÚCIA

  Umelá inteligencia odštartuje Technologickú singularitu, ktorá spôsobí technologický zvrat a robotizácia učiacich sa strojov spôsobí závratné zvýšenie produktivity. Technologická revolúcia vyvolá revolúciu sociálnu. (Platné Marxove zákony Zákon hodnoty [t=A/P] a Zákon nadhodnoty [N= L.A.P] – Kapitál I., v ktorých produktivita [P] hrá rozhodujúcu úlohu.)

  „Táto jedinečná kapitalistická spoločnosť ostáva riadená Zákonom hodnoty, teda zákonom svetového trhu, majúc svoj pôvod v technologických revolúciách bez ohľadu na to, odkiaľ vzišli.“ (Raya Dunayevskaya, marxistka USA,1947).

  ROZPAD SPOLOČNOSTI

  Aby sa spoločnosť nerozpadla následkom masovej a masívnej nezamestnanosti, štát musí nutne zaviesť Základný Nepodmienený Príjem. Európska komisia sa nedávno začala pohrávať s myšlienkou, že by mal zamestnávateľ za pracujúce stroje odvádzať sociálne poistenie. Mal by tak vyrovnať finančný výpadok v systéme spôsobený prepustením živých zamestnancov.
  K tomu možno vystopovať Marxov záver z Komunistického manifestu, kde Marx píše: „Buržoázia … je neschopná panovať, pretože nie je schopná zabezpečiť svojmu otrokovi živobytie ani len v rámci jeho otroctva, pretože ho nevyhnutne necháva klesať do postavenia, v ktorom ho sama musí živiť, namiesto toho, aby ju on živil.“
  Tento záver je treba znova prerozprávať vytvoriť naratív (prerozprávanie, zmena zmyslu obsahu novým výkladom).
  Hodnota pracovnej sily robotníka bude rovná nule.
  Miera vykorisťovania, ako Marxov primárny faktor, takisto.
  Robotníci (námedzne pracujúci, stredná trieda – pracujúci za mzdu) vypadnú zo systému.
  Postupne zaniknú kapitalistické výrobné vzťahy a deľba práce.
  Tu možno vystopovať tiež Marxove závery o „relatívnom zbedačovaní“ robotníckej triedy, ktoré treba znova prerozprávať, dať im nový zmysel bez zbytočného resentimentu (záporný emocionálny postoj prejavujúci sa pocitom krivdy, pomstychtivosti).

  ROBOTNÍK VYSTÚPI Z KAPITALISTICKÉHO VÝROBNÉHO VZŤAHU

  Marxov tzv. transformačný problém, t.j. súčasný výpočet miery vykorisťovania, miery zisku a relatívnych cien nebol dodnes vyriešený(?) a nebolo ani dokázané, že riešenie existuje.
  Marx ale o Umelej inteligencii nič nemohol tušiť – ale nutne predpokladal odstránenie ťažkej, fyzickej, stereotypnej netvorivej práce. Tak ako Darwin netušil o DNA a tak ako Einstein netušil o rozpínaní vesmíru, hoci jeho rovnice to obsahovali.
  Celá práca robota (učiaceho sa stroja, ktorý bude vyrábať ďalšie učiace sa stroje) bude nezaplatená a bude patriť vlastníkovi.
  Robot, ako jednorazovo zakúpená pracovná sila nepodlieha vykorisťovaniu.
  Hodnota tovaru (meraná spoločensky nutným časom) sa bude limitne približovať k nule a logicky s ňou aj cena tovaru, ktorú ale dovtedy (do Technologickej singularity) určuje trh. Tým sa rieši aj otázka stanovovania hodnoty tovaru v prechode od kapitalizmu ku komunizmu, nakoľko prechod bude drasticky krátky.

  KONIEC KAPITALIZMU

  Zisk sa bude rovnať NULE zásluhou nulovej nadhodnoty a tá zásluhou Zákona konkurencie a to znamená koniec kapitalizmu, ktorý zasyčí ako snehová guľa na rozžeravenej platni.
  S koncom kapitalizmu, ako čítame Marxa, ktorý prišiel s myšlienkou, že pre každú historickú etapu spoločenského vývoja platia iné pravidlá. Niečo iné platí v otrokárskej spoločnosti, niečím iným sa riadi feudalizmus a zákony (ekonomické), ktoré platia v kapitalizme, tiež nie sú večné – raz prestanú po naplnení platiť všetky tieto zákonitosti, a teda toto naplnenie bude generovať novonastupujúcu spoločenskú formáciu.
  To je v skratke celé kúzlo, do riešenia ktorého môže zasiahnuť každý, keď vyrieši problém Zákona rovnej miery zisku.

  Alebo inak: Je vôbec treba niečo riešiť, keď robotník (človek pracujúci za mzdu) – tvorca hodnôt – vo výrobných vzťahoch už nebude figurovať?

  Tým budú zároveň vyriešené aj všetky tri Marxove problémy, ako otázka:
  1) násilnej revolúcie – nebude pravdepodobne nutná, ak bude včas zavedený ZNP, potom revolučný prechod bude nenásilný
  2) prvotnosti alebo súčasnosti revolúcie – dejiskom nebude ako prvá najrozvinutejšia priemyselná krajina a prvenstvo nebude patriť ani najslabšiemu ohnivku kapitalistického sveta. Bude nenásilná. Stane sa to takmer NARAZ – celosvetovo.
  3) prechodu medzi kapitalizmom a komunizmom, ktorý nebude potrebný, alebo bude relatívne veľmi krátky, pretože všetko sa stane naraz

  K tomu píše Marx v spise Nemecká ideológia (1845):
  „Proletariát môže teda existovať len vo svetovom historickom meradle, a rovnako môže i komunizmus, jeho akcie, vôbec mať len, svetodejinnú existenciu.

  Komunizmus nie je pre nás stav, ktorý by mal byť nastolený, ani ideál, podľa ktorého sa má riadiť skutočnosť.“

 2. Americká marxistka Raya Dunajevskaya V ESEJI „ABECEDA TEÓRIE MARXIZMU: POKLES MIERY ZISKU A TEÓRIA KRÍZ 1947, potvrdzuje

  „Zákon klesajúcej tendencie miery zisku je prejavom zákona hodnoty za najrozvinutejších podmienok kapitalistickej produkcie. Za týchto podmienok stále väčšia prevaha mŕtveho nad živou prácou spôsobuje taký klesajúci vzťah nadhodnoty voči celkovému kapitálu, že môže *nastať deň, kedy, i keď by si kapitalista mohol privlastniť celých 24 hodín práce armády ZAMESTNANÝCH, a pracujúci by žili zo vzduchu*, kapitalisti by nedosiahli DOSTATOK nadhodnoty na zabezpečenie mamutieho kapitalistického stroja v stále sa zväčšujúcej miere. Hlavné protirečenie kapitalizmu tak opätovne potvrdzuje tri základné fakty kapitalistickej produkcie: (1) pokles miery zisku, (2) hlbšie a hlbšie krízy, a (3) väčšiu a väčšiu armádu nezamestnaných.“

  *Pozn*.: Nebudú žiť zo vzduchu ale zo Základného nepodmieneného príjmu, o ktorom Raya, ako nutnosti, nemohla tušiť. A v podstate už námedzní pracujúci nebudú súčasťou deľby práce. Ako celok už môžu tvoriť Armádu nezamestnaných a ich práca bude zastúpená ich „alter ego – robotmi“ (neživou prácou).
  R. Dunajevskaja, ešte v 1947 (zomrela v 1987), takisto ako Marx, možno tušila o robotizácii ale nič o Umelej inteligencii, teda „o takmer NARAZ nastupujúcej neživej práci učiacich sa strojov.

 3. Americká marxistka Raya Dunajevskaya V ESEJI „ABECEDA TEÓRIE MARXIZMU: POKLES MIERY ZISKU A TEÓRIA KRÍZ 1947, potvrdzuje:
  „Zákon klesajúcej tendencie miery zisku je prejavom zákona hodnoty za najrozvinutejších podmienok kapitalistickej produkcie. Za týchto podmienok stále väčšia prevaha mŕtveho nad živou prácou spôsobuje taký klesajúci vzťah nadhodnoty voči celkovému kapitálu, že môže *nastať deň, kedy, i keď by si kapitalista mohol privlastniť celých 24 hodín práce armády ZAMESTNANÝCH, a pracujúci by žili zo vzduchu*, kapitalisti by nedosiahli DOSTATOK nadhodnoty na zabezpečenie mamutieho kapitalistického stroja v stále sa zväčšujúcej miere. Hlavné protirečenie kapitalizmu tak opätovne potvrdzuje tri základné fakty kapitalistickej produkcie: (1) pokles miery zisku, (2) hlbšie a hlbšie krízy, a (3) väčšiu a väčšiu armádu nezamestnaných.“

  *Pozn*.: Nebudú žiť zo vzduchu ale zo Základného nepodmieneného príjmu, o ktorom Raya, ako nutnosti, nemohla tušiť. A v podstate už námedzní pracujúci nebudú súčasťou deľby práce. Ako celok už môžu tvoriť Armádu nezamestnaných a ich práca bude zastúpená ich „alter ego – robotmi“ (neživou prácou).
  R. Dunayevskaya, ešte v 1947 (zomrela v 1987), takisto ako Marx, možno tušila o robotizácii ale nič o Umelej inteligencii, teda „o takmer NARAZ nastupujúcej neživej práci učiacich sa strojov.

 4. I simply want to tell you that I am just new to blogging and actually loved you’re blog. Almost certainly I’m likely to bookmark your blog post . You actually come with outstanding well written articles. Thank you for sharing with us your blog.

 5. Yet another issue is really that video gaming became one of the all-time main forms of excitement for people of every age group. Kids have fun with video games, and adults do, too. The actual XBox 360 has become the favorite video games systems for people who love to have hundreds of activities available to them, and also who like to relax and play live with other people all over the world. Many thanks for sharing your ideas.

 6. Having read this I believed it was rather enlightening. I appreciate you finding the time and effort to put this informative article together. I once again find myself personally spending a significant amount of time both reading and commenting. But so what, it was still worthwhile!

 7. This is the perfect website for everyone who wants to understand this topic. You realize a whole lot its almost tough to argue with you (not that I really will need to…HaHa). You certainly put a brand new spin on a subject that’s been written about for many years. Wonderful stuff, just excellent.

 8. I seriously love your site.. Excellent colors & theme. Did you create this amazing site yourself? Please reply back as I’m looking to create my own blog and want to learn where you got this from or exactly what the theme is named. Appreciate it.

 9. Howdy! This post couldn’t be written any better! Looking at this article reminds me of my previous roommate! He constantly kept preaching about this. I will forward this information to him. Fairly certain he’ll have a great read. Many thanks for sharing!

 10. After I initially left a comment I seem to have clicked on the -Notify me when new comments are added- checkbox and now every time a comment is added I get 4 emails with the exact same comment. Perhaps there is a means you are able to remove me from that service? Many thanks.

 11. May I simply just say what a relief to uncover somebody who really understands what they’re talking about on the web. You actually realize how to bring a problem to light and make it important. More and more people have to look at this and understand this side of the story. I was surprised that you are not more popular given that you definitely have the gift.

 12. I’m impressed, I have to admit. Rarely do I come across a blog that’s both equally educative and engaging, and without a doubt, you have hit the nail on the head. The issue is an issue that too few folks are speaking intelligently about. Now i’m very happy that I stumbled across this in my hunt for something relating to this.

 13. I blog often and I genuinely appreciate your information. This article has truly peaked my interest. I will bookmark your website and keep checking for new information about once per week. I subscribed to your RSS feed too.

 14. After I initially commented I seem to have clicked the -Notify me when new comments are added- checkbox and from now on each time a comment is added I recieve four emails with the exact same comment. Perhaps there is an easy method you are able to remove me from that service? Many thanks.

 15. Hi, I do think this is a great site. I stumbledupon it 😉 I may revisit once again since I bookmarked it. Money and freedom is the greatest way to change, may you be rich and continue to help others.

 16. MetroClick specializes in building completely interactive products like Photo Booth for rental or sale, Touch Screen Kiosks, Large Touch Screen Displays , Monitors, Digital Signages and experiences. With our own hardware production facility and in-house software development teams, we are able to achieve the highest level of customization and versatility for Photo Booths, Touch Screen Kiosks, Touch Screen Monitors and Digital Signage. Visit MetroClick in NYC at http://www.metroclick.com/ or , 121 Varick St, New York, NY 10013, +1 646-843-0888.

 17. Sapid Agency is a Search Engine Optimization company in New York City that provides SEO Services. Their proprietary SEO strategies help struggling websites and aspiring business owners to rank their websites higher in multiple search engines like Google , Yahoo and Bing. They provide local and gmb map ranking for businesses in NYC and many other local areas. Find more at https://www.sapidagency.com/ @ 145 E 57TH NEW YORK, NY 10022, USA, +1 971 341 5608 USA

 18. Oh my goodness! Amazing article dude! Thank you, However I am experiencing problems with your RSS. I don’t understand why I am unable to subscribe to it. Is there anybody else getting the same RSS issues? Anybody who knows the answer will you kindly respond? Thanx!

 19. Good post. I learn something totally new and challenging on sites I stumbleupon on a daily basis. It’s always exciting to read through articles from other writers and practice a little something from their sites.

 20. This is the perfect blog for everyone who wishes to find out about this topic. You know so much its almost tough to argue with you (not that I actually will need to…HaHa). You definitely put a fresh spin on a subject which has been written about for decades. Wonderful stuff, just excellent.

 21. Hiya very nice blog!! Guy .. Excellent .. Wonderful .. I will bookmark your blog and take the feeds additionally…I’m glad to search out numerous useful information here within the submit, we’d like work out more techniques on this regard, thank you for sharing.

 22. Hello there! This blog post couldn’t be written any better! Looking through this post reminds me of my previous roommate! He continually kept talking about this. I will send this information to him. Pretty sure he’s going to have a very good read. Many thanks for sharing!

 23. I discovered your blog website on google and also check a few of your very early blog posts. Remain to keep up the excellent operate. I simply added up your RSS feed to my MSN News Reader. Seeking onward to finding out more from you in the future!?

 24. After I originally left a comment I appear to have clicked on the -Notify me when new comments are added- checkbox and now whenever a comment is added I recieve 4 emails with the exact same comment. Perhaps there is a means you can remove me from that service? Kudos.

 25. Having read this I believed it was really informative. I appreciate you spending some time and effort to put this article together. I once again find myself personally spending way too much time both reading and commenting. But so what, it was still worthwhile!

 26. Sapid Agency is a Search Engine Optimization company in New York City that provides SEO Services. Their proprietary SEO strategies help struggling websites and aspiring business owners to rank their websites higher in multiple search engines like Google , Yahoo and Bing. They provide local and gmb map ranking for businesses in NYC and many other local areas. Find more at https://www.sapidagency.com/ @ 145 E 57TH NEW YORK, NY 10022, USA, +1 971 341 5608 USA

 27. Faytech North America is a touch screen Manufacturer of both monitors and pcs. They specialize in the design, development, manufacturing and marketing of Capacitive touch screen, Resistive touch screen, Industrial touch screen, IP65 touch screen, touchscreen monitors and integrated touchscreen PCs. Contact them at http://www.faytech.us, 121 Varick Street, New York, NY 10013, +1 646 205 3214.

 28. MetroClick specializes in building completely interactive products like Photo Booth for rental or sale, Touch Screen Kiosks, Large Touch Screen Displays , Monitors, Digital Signages and experiences. With our own hardware production facility and in-house software development teams, we are able to achieve the highest level of customization and versatility for Photo Booths, Touch Screen Kiosks, Touch Screen Monitors and Digital Signage. Visit MetroClick in NYC at http://www.metroclick.com/ or , 121 Varick St, New York, NY 10013, +1 646-843-0888.

 29. Right here is the right webpage for anyone who wants to understand this topic. You know so much its almost hard to argue with you (not that I really would want to…HaHa). You certainly put a fresh spin on a subject which has been written about for ages. Excellent stuff, just wonderful.

 30. Having read this I believed it was rather informative. I appreciate you taking the time and effort to put this short article together. I once again find myself personally spending way too much time both reading and posting comments. But so what, it was still worthwhile!

 31. Howdy, I think your site may be having web browser compatibility issues. Whenever I look at your site in Safari, it looks fine but when opening in I.E., it’s got some overlapping issues. I simply wanted to give you a quick heads up! Besides that, excellent website!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *