Slovensko

Advokáti podali sťažnosť na medzinárodný súd, za celoplošné testovanie! Skončia naši politici v base?

Magazín1 potrebuje vašu pomoc! Píšeme správy, ktoré si médiá hlavného prúdu nikdy nedovolia! Aby sme mohli v našej práci pokračovať, potrebujeme vašu podporu. ĎAKUJEME! IBAN: SK2811000000008017035353

„Dňa 12.4.2021 skupina advokátov, zástupcov rôznych profesií a občianskych aktivistov podala svoj podnet na Medzinárodný trestný súd za vykonanie nepovolených medicínskych experimentov na ľuďoch,“ informuje stránka samvojakvpoli.sk.

Na stiahnutie je k dispozícii celé podanie aj s advokátmi, ktorí podanie pripravili. Pod podnet sa podpísalo mnoho občanov.

„Signatári tohto podania vidia v dlhodobo prebiehajúcich celoplošných testovaniach obyvateľov Slovenska na ochorenie COVID-19 (začalo sa realizovaním operácia Spoločná zodpovednosť Ozbrojenými silami Slovenskej republiky) vážne porušenie medzinárodných záväzkov Slovenskej republiky vyplývajúcich z ustanovení Rímskeho štatútu a iných medzinárodných záväzkov, čo môže zakladať trestnoprávnu zodpovednosť viacerých členov vlády Slovenskej republiky a aj ďalších osôb, ktoré sa aktívne podieľali na celoplošných testovaniach populácie Slovenskej republiky antigénovými testami (spolupôsobenie subjektov so sídlom mimo územia Slovenskej republiky nie je vylúčené),“ informujú signatári.

„Organizovaným a úmyselným konaním uvedených osôb tak mohlo dôjsť k závažným porušeniam, ktoré s veľkou pravdepodobnosťou tvoria dostatočný základ pre stíhanie takýchto skutkov ako zločinov proti ľudskosti a vojnových zločinov (smerujúcich voči vlastnému obyvateľstvu),“ tvrdia autori výzvy.

Žaloba je podaná z dôvodu zločinov proti ľudskosti a vojnových zločinov. Podpísaní advokáti sú JUDr. Peter Weis, JUDr. Erik Schmidt a JUDr. Marica Pirošíková. Signatári na žalobe sú osoby z rôzneho prostredia, aktivisti, profesionálni vojaci, novinári, starostovia, vedci, učitelia.

Následne ponúkajú autori každému občanovi možnosť pripojiť sa k podaniu. Každý, kto sa cíti byť testovaním poškodený alebo chce pripojiť osobné svedectvo k podaniu, môže tak urobiť. Na adrese www.odbornakomisia.sk je formulár, ktorý môže občan použiť na komunikáciu. „Všetky návrhy budú priebežne spracovávané a ako dôkazy odosielané na Medzinárodný trestný súd v Haagu,“ informujú autori článku.