100-ročná slovenská babička prekonala koronavírus

Z domovo sociálnych služieb na Slovensku nepočujeme často dobré správy. Táto je však viac ako vynikajúca. V zariadení pre seniorov r Rokytove pri Humennom totiž žije pani Júlia, ktorá prekonala koronavírus.

Nie je to však obyčajná dôchodkyňa, keďže chorobu Covid 19 prekonala vo veku 100 rokov, informuje TV JOJ. „Bolo to ťažké, medzi tými prijímateľmi, ktorí boli pozitívni, bola aj pani Júlia, no, našťastie, mala ľahký priebeh,“ povedala televízii riaditeľka zariadenia Diana Čičváková.

Navštíviť ju po dlhých týždňoch prišli aj jej deti, zároveň jej pri tejto príležitosti zamestnankyne zariadenia zorganizovali aj malý folklórny koncert, keďže pani Júlia obľubuje spev a tanec. 

„Napriek tomu, že bola pozitívna, tak ona je stále plná optimizmu, je pozitívne naladená:) prináša nám radosť do života,“ dodala Čičváková. Dôchodkyňa jej slová potvrdila, keď si do mikrofónu zaspievala.